El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/genisbarnosell
Articles
Comentaris

La fam

La història té molt a dir sobre la fam, i no només sobre les seves causes i les seves conseqüències, sinó també sobre les seves solucions. És aquesta una de les principals concluisons dels dos llibres que aquest mes comento a L’Avenç: Josep M. Salrach, La fam al món. Passat i present, Eumo, Vic, 2009 i James Vernon, El hambre. Una historia moderna, PUV, València, 2011.

Del llibre de Salrach es pot concloure que

arreu la natura ha estat constanment un desencadenant de la fam (en les situacions catastròfiques) o un element determinant dels baixos rendiments de l’agricultura, però “la prosperitat d’una societat, el desenvolupament tècnic, la cohesió del grup i la forma política que s’ha donat, poden fer molt per alleugerir l’impacte de la desgràcia i organitzar la recuperació”

I si en la tasca de

de construir polítiques que redueixin la fam i no la provoquin, l’experiència històrica hauria de ser fonamental,

Del llibre de Vernon es pot concloure també

També ho han sigut, de fonamentals, i no sempre per a bé, les teories sobre la fam que han guiat l’acció dels governants.

El que mostra el llibre són els condicionants polítics, culturals i socials del sorgiment de la nostra manera d’entendre la fam i, per tant, de les polítiques públiques o privades adreçades a combatre-la.

Trobareu la ressenya completa a L’Avenç:

Genís Barnosell, “La fam”, L’Avenç, 370, juliol-agost 2011, pp.58-60