Quant a

GREC és una organització sense ànim de lucre especialitzada en la prevenció i la resolució de conflictes.