El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/jordicamps
Articles
Comentaris

Definicions

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, la paraula Sort es defineix com: «Encadenament de succesos considerat com a fortuït en tant que decideix la condició bona o dolenta escaiguda a cada persona.» També com: «Atzar al qual hom confia la decisió d’alguna cosa.» Una altre paraula, Àrbitre: «Persona encarregada de dirigir una competició i d’interpretar i fer complir el reglament.» Encertar: «Fer bé una cosa.» Competició: «Manifestació esportiva consistent en l’enfrontament, individual o per equips, d’una sèrie d’adversaris, en una o més proves, per determinar-ne un campió.» Medalla: «Peça de metall, generalment en forma de moneda, amb una figura o una llegenda, destinada a perpetuar la recordança d’un fet notable … o la que es dóna com a premi en certs concursos…» Aquestes només són les definicions d’algunes paraules que s’utilitzen molt aquests dies i de les quals, amb l’ús que se’n fa, se’n acaba modificant completament el seu sentit. Se’n podrien afegir moltes més, però no hi ha lloc per a totes.
(Article publicat a El Punt el 27 de juliol del 1996)