Aprenent en una societat mòbil

L’any 2007 va ser el meu primer contacte amb l’Online Educa. Aquest congrés se celebra  anualment a la ciutat alemanya de Berlín i és punt de trobada obligat tant per a professionals com per a empreses que es dediquen a la Tecnologia Educativa. Berlín sempre sorprèn, Berlín ens obre portes… Els equips de recerca presenten els resultats dels seus projectes, les empreses les seves novetats… Tot plegat ens convida a la reflexió i tornem a casa carregats de lectures, de pensaments i  noves idees en les quals treballar. Va ser justament aquell any, quan per primera vegada vaig sentir a parlar  del Mobile Learning, de manera aïllada. En el darrer Online Educa 2010, que va tenir lloc fa quinze dies, Mobile Learning era ja omnipresent i se sentia pertot.

Encara que hi ha moltíssimes definicions, podriem referir-nos a  m-learning com aquell aprenentatge que  proporcionen les aplicacions de la  tecnologia mòbil quan són aplicades a  l’educació i la formació.  Així, les tecnologies mòbils  han canviat  la pròpia naturalesa del coneixement, sobretot en la manera en que es distribueix  i com s’hi accedeix, però també han modificat la manera en que es treballa, és dir, l’aprenentatge esdevé ubicu i pot tenir lloc arreu: en un parc, a casa, en una aula, en un bar…  Així doncs, en aquests temps líquids en que vivim,  l’ús extès de telèfons, reproductors, tablets, consoles i de tot tipus de dispositius mòbils dibuixen un panorama en el qual és possible crear i accedir a noves formes de coneixement, tot i que cal una base conceptual sòlida sobre la qual  fonamentar el seu desplegament. D’altra banda, aquest ús afavoreix la proliferació de nombroses eines socials que permeten diferents tipus d’ interacció i comunicació, la generació i publicació immediata de continguts i l’aparició de noves formes d’expressió, de nous llenguates i narratives. Les possibilitats educatives en aquest camp són nombroses, el nostre repte serà veure si som  capaços de saber traslladar aquest potencial i  enriquir substancialment els processos d’ensenyament i aprenentatge.