De l’ educació intel·ligent i el model coreà

Fa un parell de dies, Ju-Ho Lee, ministre coreà d’ Educació, Ciència i Tecnologia va fer unes declaracions en el web de l’ OCDE on feia referència a l’ excel·lent lloc obtingut pels estudiants i estudiantes del seu país en les proves PISA –PISA 2009 Results: Students Online– i més concretament en la prova de lectura digital – Digital Reading Assessment (DRA).  Segons Lee, els resultats són un reflex dels esforços duts a terme des de l’ administració educativa per tal de fomentar els talents i somnis dels nois i noies i  alhora donar resposta a les seves necessitats d’ aprenentatge a l’ era digital. La publicació dels resultats del DRA va coincidir amb l’ anunci de la posada en marxa d’una nova iniciativa:  Promotion Strategy for Smart Education -Estratègia de Promoció de l’Educació Intel· ligent– centrada en un model d’ aprenentatge personalitzat i  d’ accés diversificat al coneixement que promou processos creatius (creative-based learning) i que dóna continuïtat a un projecte de digitalització de les aules començat ja fa uns anys. L’ iniciativa persegueix aconseguir un canvi global en el sistema educatiu, aquest canvi va des del context fins els continguts, la metodologia i l’ avaluació.

En el text es fa especial referència específica a la digitalització de totes les àrees del currículum i a la creació d’un centre nacional de continguts oberts i de qualitat als que s’hi podrà accedir a molt baix cost. Els llibres de text digitals contindran materials dels llibres de text ordinaris i altres recursos de referència en diferents tipus de suports. Els centres educatius per la seva part, disposen i disposaran d’ara fins al 2015, data en què el desplegament serà complert, de xarxa inalàmbrica a la qual s’hi podrà accedir des de qualsevol tipus de dispositiu: ordinadors, netbooks, tauletes, televisions o telèfons mòbils. Vistos els resultats de les proves PISA d’ aquest país i respectant força totes les diferències que ens separen, potser no estaria de més mantenir la vista fixada en el procés i veure l’ impacte real que aquest projecte tan ambiciós té en el sistema.

Imatge: http://www.flickr.com/photos/rnona