El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/nuriapuyuelo
Articles
Comentaris

No tots els mateixos són correctes, i si no pareu atenció a aquestes frases: “Al laboratori fan els experiments i després analitzen els resultats dels mateixos”, o bé: “Ha entrat al jutjat i, ràpidament, ha sortit del mateix.” En tots dos casos, aquest ús que es fa de mateix, és incorrecte perquè serveix per substituir un element expressat anteriorment –“els experiments” i “el jutjat”–, és a dir, fa la funció de pronom. Són construccions calcades del castellà i que en català podem corregir normalment usant els pronoms hi o en, o bé reformulant la frase amb el demostratiu aquest, aquesta, aquests, aquestes o amb el possessiu seu, seva, seus i seves. Si tornem als exemples esmentats, podríem esmenar-los de la manera següent: “Al laboratori fan els experiments i després n’analitzen els resultats” i: “Ha entrat al jutjat i, ràpidament, n’ha sortit.”
En altres casos, mateix es pot arribar a suprimir, com ara en l’oració següent: “Avui han fet l’escorcoll. El resultat (*del mateix) ha estat que no han trobat cap prova.”
Entre els usos correctes que té l’adjectiu mateix, hi ha el de posposar-lo a un nom, pronom o adverbi per emfatitzar el sentit de la frase. Per exemple, “Demà mateix ho tindràs” o “Vindrà ell mateix”. Amb aquest sentit de donar èmfasi, cal recordar que és incorrecte fer servir l’adjectiu propi. Construccions com ara “La pròpia professora ho va descobrir” o “Els propis treballadors ho van denunciar” han de ser substituïdes per “La mateixa professora ho va descobrir” o “Els mateixos treballadors ho van denunciar”. En aquests casos, es pot posposar mateix i llavors esdevé invariable (“Els treballadors mateix ho van denunciar”). L’adjectiu propi, però, sí que és correcte quan indica possessió (“El van trair els seus propis germans”).

Sabíeu que…
El mateix també el trobem en algunes expressions censurables, com ara “*em dóna el mateix”, que podem substituir per “tant me fa” o “tant m’és”; “*és tres quarts del mateix”, que podríem corregir per “és si fa no fa el mateix”, o “*és més del mateix”, que en català correcte seria “és el mateix que” o “ja hi tornem a ser”.

(Article publicat el 3 de maig del 2013 al suplement “Cultura” d'”El Punt Avui)