El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/nuriapuyuelo
Articles
Comentaris

Una locució que sempre presenta dubtes és la traducció al català de l’expressió castellana “lo más pronto posible”. Com ho hem de dir en català, “el més aviat possible” o “al més aviat possible”? Doncs com la segona opció. En català la locució “al més” o “al menys” seguides de l’adverbi aviat s’escriuen amb la preposició a. Per tant, direm “Envia-m’ho al més aviat possible” i no “Envia-m’ho *el més aviat possible”. De la mateixa manera, aquesta construcció es pot fer servir amb altres adverbis, com ara lluny, tard o ràpid: “Deixa-ho al més lluny possible de la taula” o “Escriu-ho al més ràpid possible”. Ara bé, cal tenir en compte que totes aquestes construccions, tot i ser correctes, són poc genuïnes en català i per expressar-les d’una manera més nostrada tenim les locucions “tan aviat com puguis (o vulguis, pugueu, vulgueu…)” i “com més aviat millor”.
Convé recordar també que aquestes expressions construïdes amb al més i al menys només són correctes si van acompanyades d’un adverbi o d’un adjectiu que faci la funció d’adverbi (“Vine al més ràpid possible”), però són incorrectes si es construeixen amb un adjectiu. Seria el cas de la frase “Deixa els llibres *al més endreçats possible” que podem corregir per “Deixa els llibres com més endreçats millor”.
Un altre cas és el dels adverbis màxim, mínim, millor i pitjor, que també van precedits per la preposició a, en les expressions “Ho fa al millor que pot”, “Respon-li al màxim de clar que puguis” o “Us molestarem al mínim”.
Finalment, hi ha un parell més de construccions que podríem englobar dins aquest mateix sac que són del tot incorrectes, ja que són calcades del castellà. Són “*quan abans millor” i “com abans millor”, que podem corregir, per exemple, per “com més aviat millor” o “tan aviat com sigui possible”.

Sabíeu que…
Les construccions correctes són “al més aviat possible”, “tan aviat com sigui possible” i “com més aviat millor”. Per contra, les expressions que hem d’evitar són “el més aviat possible” i “el màxim (el mínim, el millor i el pitjor)”, sense la preposició a, i “*quan abans millor” i “*com abans millor”.