El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/nuriapuyuelo
Articles
Comentaris

Fa poques setmanes llegia en un article la frase següent: “Mentre, a CDC, domina la idea d’exportar al Congrés i al Senat la filosofia i la pràctica que ha inspirat Junts pel Sí”. Com deveu haver deduït, l’ús de mentre en aquesta oració és incorrecte perquè té el valor de mentrestant, per tant la frase correcta seria: “Mentrestant, a CDC, domina la idea d’exportar al Congrés i al Senat la filosofia i la pràctica que ha inspirat Junts pel Sí”. No és el primer cop (ni serà l’últim) que apareix aquest error en els mitjans de comunicació. Mentre és una conjunció temporal (‘durant el temps en què’) i, per tant, enllaça dues oracions que tenen una relació de subordinació. Per exemple, en l’oració “Mentre esmorzes, prepararé la motxilla”, en què mentre enllaça l’oració subordinada “esmorzes” amb la principal “prepararé la motxilla”. Per contra, mentrestant és un adverbi temporal i no enllaça dues frases, sinó que funciona tot sol. També cal recordar l’ús de la locució conjuntiva mentre que, que té un valor adversatiu i que no funciona tota sola, sinó que uneix dues accions contrastades: “El teu germà vesteix molt elegant, mentre que tu sempre vas molt desmanegat”.  De vegades aquesta locució també es fa servir erròniament perquè s’utilitza per unir dues oracions que expressen una simultaneïtat, com en l’exemple següent: “En Marc llegia la novel·la, mentre que la Sara acabava de fer els deures”. En aquest cas, la frase correcta seria: “En Marc llegia la novel·la i la Sara acabava de fer els deures”.

Pel que fa a altres conjuncions que s’usen incorrectament, cal recordar que la conjunció doncs mai no té un valor causal i són incorrectes oracions com ara “no han anat al parc doncs plovia” i “van trucar als bombers doncs havien vist fum a l’escala”, que es podrien corregir fent ús de la conjunció causal perquè (“no han anat al parc perquè plovia”).

També és incorrecte fer servir tanmateix com a conjunció continuativa i no s’ha de confondre amb així mateix, que té valor inclusiu i equival a també, igualment, de la mateixa manera. L’adverbi tanmateix indica una oposició i és equivalent a però, això no obstant i malgrat que, com en la frase: “Tanmateix ha vingut: ja us havia dit que no s’ho perdria” .

 

Sabíeu que…

La forma mentres no és correcta en cap cas i s’ha de substituir per mentre.

 

(Article publicat el 15 de novembre del 2015 al suplement Cultura d’El Punt Avui.)