El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/nuriapuyuelo
Articles
Comentaris

En català, podem dir “a l’acabar la classe, anirem al cinema”? Sí. L’admissió d’aquest ús és una de les novetats que inclou la nova gramàtica de l’IEC (GLC). Des de l’entrada en vigor de la GLC, s’accepta l’ús de la construcció al seguida d’infinitiu amb valor temporal, al costat de la forma que fins ara era l’única normativa, la de la preposició en seguida d’infinitiu (“en acabar la classe, anirem al cinema”). Fins ara aquesta construcció s’havia bandejat perquè es considerava que era un calc del castellà. Ara, però, la GLC admet que l’ús de “al + infinitiu” és propi d’alguns parlars valencians (“Al discutir la qüestió, alguns perderen els nervis”) i que, malgrat que el registre formal ha donat preferència a “en + infinitiu”, l’altra construcció també es pot utilitzar en català.

En la mateixa línia, també admet que la construcció “en + infinitiu”, i ara també “al + infinitiu”, pot tenir valor causal: “En no saber anglès, no va entendre res de la conversa” o “Al no saber anglès, no va entendre res de la conversa”. Aquestes formes que es consideraven incorrectes i que calia substituir per altres construccions, com ara “pel fet que” o “com que” (“Com que no sabia anglès, no va entendre res de la conversa”), ara queden avalades en la nova gramàtica.

Un altre dels canvis significatius de la nova gramàtica que afecten l’infinitiu és l’alternança de preposicions que encapçalen les oracions d’infinitiu. Fins ara una oració d’infinitiu en funció de complement preposicional només podia anar precedida per les preposicions a o de (“Pensa a/de passar pel supermercat”). Amb la GLC, no cal substituir les preposicions en i amb per a o de, i per tant s’avalen construccions com per exemple: “Pensa en passar pel supermercat” i “S’acontenta amb veure un capítol per setmana”. En el cas de la preposició amb, però, ja d’admetia mantenir aquesta preposició davant d’infinitiu en les expressions “haver-n’hi prou amb” i “tenir-ne prou amb” (“No n’hi ha prou amb/de disculpar-se”). Ara bé, tot i que la GLC admet l’alternança d’aquestes preposicions, considera preferible usar a o de en els registres formals.

Sabíeu que…
La nova gramàtica de l’IEC admet l’ús de la construcció al seguida d’infinitiu amb valor temporal, juntament amb la forma també normativa de la preposició en seguida d’infinitiu.

(Article publicat el 19 de febrer del 2017 el suplement Cultura d’El Punt Avui.)