El 30 de juny

Agafin l’agenda, busquin el 30 de juny, just abans d’anar de vacances, i anotin que aquest dia la xarxa i totes les línies elèctriques afectades pel temporal de neu del 8 de març estaran totalment restablertes. Un mes després del desastre, Endesa no sap o no ha volgut explicar exactament quina és la situació concreta de la tragèdia. Ahir un portaveu de la companyia elèctrica, que va evitar entrar en detalls, va reconèixer que gairebé totes les línies elèctriques afectades per la nevada funcionen encara de manera provisional. Recordem que van caure 33 torres d’alta tensió, més de 500 de mitjana tensió i centenars de baixa tensió. Si bé s’ha garantit el subministrament elèctric, en molt pocs casos la solució que s’ha adoptat és la definitiva. Avui tenim llum tot i que anem apedaçats amb connexions precàries, apuntalats, amb pals de fusta. Tot provisional. Però estiguin tranquils, el 30 de juny, tot resolt.