Incivisme a Salt

A Salt no volem ciutadans que facin actes incívics, ni vandàlics. L’Ajuntament saltenc porta a terme una ofensiva contra els incívics per fer una població més habitable i sense conflictes. Fins aquí, sembla que hi ha una política municipal correcta i raonable. Entre les mesures que s’adoptaran, l’alcaldessa, Iolanda Pineda, proposa retirar la renda del PIRMI (programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció) a les persones que cometin reiteradament faltes d’incivisme al municipi, sigui quina sigui la seva nacionalitat. Prèviament, el consistori va aprovar una moció perquè els actes incívics siguin un factor per denegar el certificat d’arrelament a les persones immigrades. Si només proposem mesures dràstiques per castigar els incívics immigrants o els que viuen de rendes mínimes d’inserció, com sancionem els brètols que no formen part d’aquests dos col·lectius?