Catalunya urbana?

La comarca del Pla de l’Estany podria deixar d’existir, si tal com proposen alguns fòrums desapareguessin del mapa local tots els municipis que no arribin als 5.000 habitants. En aquesta comarca, només Banyoles supera aquest llindar de població. És cert que aquests darrers anys s’han fet bestieses en molts municipis. No tenia cap sentit crear una zona industrial o construir un pavelló i una piscina, que després s’han infrautilitzat, quan al poble veí ja existien aquests equipaments. També és cert que ningú es va preocupar de posar ordre en aquest desori. Ara des dels despatxos de diferents capitals es vol resoldre el problema eliminants els petits municipis, com si aquests, que han sobreviscut amb pressupostos minsos, fossin els responsables de la crisi. Mancomunar i compartir serveis entre els petits municipis els farà més eficients. Però eliminar la vida de la Catalunya rural suposarà acabar amb l’essència del país.