Qui vigila al vigilant?

ciberespionatge a la Xina

ciberespionatge a la Xina

És sabut que en règims totalitaris la policia, en comptes d’estar al servei de la ciutadania, la controla i la reprimeix. En democràcia, els ciutadans tenen uns drets, i entre aquests hi ha el de la preservació de la intimitat de tots i cada un, perquè no es facin públiques i es restringeixi l’ús de les nostres dades personals. En el cas de l’espionatges informàtic que s’ha descobert en el si de la policia local de Palamós, s’ha produït una vulneració d’aquests drets, regulats per la llei de protecció de dades. Quina seguretat han de tenir els administrats, quan veuen com aquells que han de vetllar per la seva seguretat s’espien entre ells? Independentment de la investigació judicial en curs, caldrà aclarir, i a fons, responsabilitats a tots nivells.