Els Castellers “Els Arreplegats” de Barcelona, rebuts pels seus homòlegs “Els Mangoners” a la Universitat de Perpinyà

Divendres 9 de març, a les 12 pm al campus de la Universitat, els Castellers “Els Arreplegats” de Barcelona van ser rebuts per la formació castellera nord catalana “Els Mangoners”. En aquesta ocasió, plaçada sota el doble signe de la sang visceral i de l’or, molts estudiants es van assajar a les etapes successives de la construcció humana del castell : formació de la pinya, elevació dels graons… i això amb la curiositat d’alguns i amb l’entusiasme de molts altres. Aquesta iniciativa, alhora tradicional i atractiva, constitueix una acció inscrita en el desenvolupament sociocultural i lingüístic de l’Associació Catalana d’Estudiants. Aquest encontre casteller ha permès enfortir els lligams transfronterers que comparteixen d’ençà de temps (i a desgrat del “maleït” Tractat del Pirineu) joves Catalans del sud i del nord… més que mai sota la llum de la nostra senyera i amb el fervor lluminós de les nostres esperances i de cara al nostre futur…
Joan Iglesis