Un joc de miralls

Un joc de miralls
permet veure l’altra banda del poema
Joan Brossa

Inicio amb aquesta entrada la meva col·laboració amb la secció de blocs d’ El Punt. El punt de partida és el d’ oferir, compartir, intercanviar, proposar, generar sinèrgies i opinió al voltant d’ aquest món tan apassionant com és el de la tecnologia educativa. Ens interessa conèixer com aprenen el nostres joves, com es relacionen, com es comuniquen. Ens interessa veure quines tendències marcaran el nostre futur educatiu més immediat. Ens interessa copsar l’ impacte de les xarxes socials en el món educatiu. Ens interessa comprendre un estudiantat considerat nadiu digital que viu envoltat de paradigmes i restriccions anal·lògiques…

En un moment en què acaben de ser publicats els resultats de les proves PISA, amb un nou govern a punt d’ estrenar-se i ambiciosos -però inacabats- reptes educatius com el projecte Educat 1×1 sobre la taula, iniciem, doncs aquests joc de miralls amb l’ esperança de no distorsionar la imatge sinó d’ oferir punts de vista des d’ angles potser encara inexplorats. Us convido a participar i a contribuir des de la pròpia perspectiva a deixar veure l’ altra cara del poema.

Imatge: http://www.flickr.com/photos/ljcybergal/67670923/