Informació, desinformació o senzillament no en sabem prou?

En fer-se fosc, foraviler, passejo,
cercant allò que mai no trobaré…

Joan Vinyoli, Feina de Vell

Demà divendres es llegeix a la  Universitat Rovira i Virgili una tesi doctoral sobre la Competencia Informacional dels estudiants universitaris per cercar i seleccionar informació acadèmica a Internet.  L’ objectiu d’ aquesta tesi, emmarcada  dins camps disciplinars tan diversos com la Tecnologia Educativa, la Documentació i l’ Infermeria, és veure quina destresa i competència real tenen aquests estudiants pel que fa a la cerca i selecció d’ información que troben a la xarxa. La Declaració de Praga (2003) defineix la competència Informacional  com l’ habilitat per a reconèixer una necessitat de informació i la capacitat d’ identificar, localitzar, avaluar, organitzar, comunicar i utilitzarla informació de manera efectiva, tant per a la resolució de problemes com per a l’ aprenentatge al llarg de la vida. El Pla Bologna i  diversos organismes internacionals  com la IFLA, la UNESCO i la pròpia OCDE assenyalen la gran importància d’ aquesta competència entesa com un  bàsic que ha de permetre la millora del desenvolupament  personal i professional dels ciutadans i ciutadanes i dotar-los d’ eines per poder exercir una ciutadania crítica mitjançant una  participació activa  en la societat  del coneixement.

Per primera vegada, les proves PISA a Espanya del 2009 han inclòs la prova de lectura electrónica, ERA (Electronic Reading Assessment), els resultats de la qual es faran públics aquest 2011. En aquesta prova es pretenia mesurar no només la competència lectora dels estudiants sinó aquells recursos que calen per “accedir, manipular, integrar i avaluar informació” amb la finalitat de construïr nous coneixements a partir de textos electrònics  i determinar si l’ alumnat ha adquirit aquelles competències cognitives que calen per fer un ús efectiu i significatiu de la tecnologia. Algunes recerques dins l’ àmbit cientific, com aquesta que es presenta demà,  no auguren massa bones perspectives en relació al bon assoliment de la competència informacional per part dels estudiants/es a la universitat.  A l’ espera dels resultats PISA calen recursos, esforços conjunts per part d’ institucions i agents implicats  i sobretot molta formació primerenca sobre com cercar als nens i nenes, o correm el risc d’ acabar desinformats. I una ciutadania poc crítica i desinformada és el pitjor que ens pot passar. Tal com ens  anunciava Max Otte fa uns dies, “el lector desinformat acaba per conformant-se amb els continguts més superficials”.