Rectificar és de savis

Quan era petit a l’escola teníem una assignatura que, crec que sàviament, anomenàvem «fem» (de fems o femta), era la FEN (Formación del Espíritu Nacional). El professor, la ideologia del qual no cal que els hi detalli, sempre ens deia que una obligació de tot espanyol era llegir cada dia el BOE. Com es poden imaginar, és una pràctica que no he fet mai de la meva vida i suposo que com jo, la majoria de ciutadans. Convençut de la poca passió que aixeca la lectura del Butlletí Oficial de l’Estat, el govern estatal ha intentat col·locar un decret llei, amb una discreció més que sospitosa i publicitat només en el BOE, per prohibir als ajuntaments d’acudir al crèdit a llarg termini. Ja han vist l’enrenou que això ha provocat en el món local, fins al punt que el govern ha hagut de fer marxa enrere i ara dóna més temps als ajuntaments. Finalment, Zapatero ha adoptat una decisió sàvia: rectificar.