El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/olgadomenech
Articles
Comentaris

En aquest primer article la Jamina Oms ens ajudarà  a conèixer pas a pas el desenvolupament dels nadons durant els primers mesos de vida. Properament abordarem l’evolució del nadó fins més enllà dels 12 mesos.

El nadó en néixer, necessita un temps per la seva organització interna. Aproximadament, durant  el primer trimestre de vida es gestionarà els ritmes interns, com el ritme de son i vigília, el sistema digestiu o el sistema immunitari.

Els òrgans dels sentits encara estan immadurs i a nivell motriu no realitza un moviment voluntari ni intencionat, aquest es desenvoluparà a mesura que apareguin necessitats de relacionar-se amb el seu entorn. Poc a poc aniran madurant els seu òrgans sensorials com la vista, l’oïda, el gust i l’olfacte. I en aquest moment el nadó viurà un moment molt important. Durant el segon trimestre, els sentits començaran a ser funcionals i el nadó s’ adonarà que hi ha un medi extern amb el que pot interaccionar.

Els primers mesos la posició natural del nadó és panxa amunt i amb actitud de flexió, és a dir conservant la posició fetal que poc a poc anirà desplegant. Això li permetrà deixar les mans lliures per iniciar el primer moviment voluntari: anar a tocar els objectes que tingui a l’abast. Per altra banda, quan el nen és sostingut als braços de l’adult començarà a controlar el cap fins aconseguir també un moviment voluntari d’aquest, que li permetrà veure el  que hi ha al seu voltant.

Quan comenci a tenir curiositat pel que l’envolta desenvoluparà el volteig, és a dir el pas de panxa amunt a bocaterrosa i també a la inversa. Començarà a controlar la posició de bocaterrosa, que li servirà per desenvolupar el desplaçament autònom. (En parlarem detalladament més endavant)

Què podem fer per ajudar al nadó en aquests primers mesos?

Durant el primer trimestre és important respectar-lo i acompanyar-lo en aquest moment de creixement intern. No exposar-lo a estímuls forts com el soroll, la llum, etc. I ajudar-lo a crear uns hàbits de son i d’alimentació.

Més endavant, hem d’oferir-li la possibilitat de poder interaccionar amb els seu entorn, deixant que passi estona estirat sobre una superfície sòlida però protegida i ficant-li a l’abast els estímuls adequats.  En resum, deixar-li el temps i l’espai per a que es pugui desenvolupar al seu propi ritme.