Protagonista i narrador: “La segona guerra mundial” de Winston S. Churchill

A més d’estar en la primera línia de la política britànica durant bona part de la primera meitat del segle XX, i ser Primer Ministre en dos períodes no consecutius, Winston Churchill va ser també un escriptor punter, fins el punt que l’any 1953 va guanyar el premi Nobel de literatura pel “seu domini de la descripció històrica i biogràfica, i per la seva brillant oratoria en defensa dels valors humans”.

La Segona Guerra Mundial és una exhaustiva anàlisi sobre les circumstàncies que van conduir el món a la guerra i al seu desenllaç, realitzada per un dels protagonistes principals de la contesa. L’escrupolositat amb què Churchill detalla i quantifica els arsenals dels diferents estats, els equilibris de forces, els moviments de tropes, els fets i les estratègies polítiques i militars d’abans i durant el conflicte,… fa que en certs fragments la lectura es faci feixuga, però ho compensa sobradament la importància del personatge, el coneixement que té, de primera mà, d’un del períodes més tràgics de la història de la humanitat, i la capacitat d’explicar-lo amb tanta intel·ligència com claredat.

Títol: “La segona guerra mundial” ( Dos volums)

Autor: Winston S. Churchill