El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/carlesgorini
Articles
Comentaris

David Pavón s’ha queixat a la Renfe. El problema que l’ha empès a queixar-se ha estat una modificació d’horaris de Renfe-Media Distancia, que li ha desmanegat el transbordament que realitzava a Maçanet per anar a treballar. Els cinc minuts que havia d’esperar han passat a ser-ne quaranta-cinc. Com que l’experiència li deia que ell no era l’únic que cada dia feia aquella combinació, per anar i venir de Girona des del Maresme, va decidir recollir signatures entre els altres viatgers. En va recollir tres-centes vuitanta-nou de vàlides. Pel febrer de 2009, amb signatures i educació, Pavón va exposar la seva queixa a la Renfe. En la contestació, si fa o no fa, la companyia del ferrocarril li aclaria que la pluja, a Sevilla, és una meravella. Va escriure, també, al senyor Miguel Ángel Remacha, director de Cercanías Renfe a Barcelona que, segurament, estava massa enfeinat per contestar-lo. Com també devia tenir problemes més importants per resoldre Juán Rangel, delegat del govern central a Catalunya, que tampoc va fer cap cas de la carta ni de les signatures que l’acompanyaven.

En canvi, el Síndic de Greuges de Catalunya sí que va contestar, tot i que només per dir que aquesta dels horaris és una competència del govern de l’estat i que, si ho volia, li facilitava l’adreça del senyor Mújica. Una darrera carta enviada al Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha estat resposta, a finals de setembre, per Manel Nadal. La transcric:

“Benvolgut senyor,

En resposta a la seva sol·licitud del 24 d juliol d’enguany, relatiu a les dificultats per fer connexions a Maçanet entre la línia de rodalies del Maresme R1 i la línia de Regionals Barcelona-Portbou, ens plau de manifestar-li el següent.

En primer lloc, fer-li saber que tenim fundades esperances que el proper traspàs a la Generalitat de Catalunya de la gestió dels serveis ferroviaris de rodalia i de mitjana distància de Renfe, previst en el nou Estatut d’autonomia, obri un escenari renovat de modernització i de millor dels serveis a la xarxa ferroviària catalana.

Mentrestant, informar-lo que el Govern català ja estava tractant amb Renfe el tema al qual vostè fa referència en el seu escrit. En aquest sentit, s’estan duent a terme les gestions necessàries per tal que es realitzin les millores previstes al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC) pel que fa a la línia R1 de rodalies Molins de Rei-L’Hospitalet-Mataró-Maçanet.

D’aquesta manera, podem garantir-li que el Govern català continua instant a Renfe per tal que, en primer lloc, es millori la freqüència de la línia R1 al tram Blanes-Maçanet com a mínim fins a dos expedicions en hora punta i sentit, com a pas previ per arribar a la freqüència objectiu del PTVC (3 expedicions/hora punta i sentit), i en segon lloc, es millorin les connexions en la mesura del possible entre la R1 i la línia Barcelona-Portbou.

Esperem que tot el que s’ha exposat el convenci de l’esforç que el Govern està realitzant per tal de millorar el servei de la línia R1 com la seva coordinació amb la línia Barcelona-Port Bou a Maçanet.

Atentament,

Manel Nadal i Farreras

Secretari per a la Mobilitat”

 

David Pavón explica que, aquesta tardor, es veu molt poca gent a l’estació de Maçanet. La bona voluntat expressada des de certes instàncies no ha pogut evitar la deserció dels viatgers que intueixen que, al darrere de les bones paraules, només hi ha la pura impotència.