Gent que treballa pel país

El 26 de febrer vaig publicar una entrevista a la gerent de l’Associació per a la Defensa de l’Etiquetatge en Català, l’ADEC. En ella explicava que encara resta molta feina per fer fins aconseguir normalitzar la llengua del país en tots els àmbits. El 4 d’abril vam publicar l’entrevista a Ramon Carner, el president de la Xarxa d’Establimens amb Consciència Nacional, la XECNA. Carner distribueix arreu del país, en petits establiments, un seguit de begudes -des de refrescos a productes alcohòlics- que porten el segell dels Països Catalans: la beguda energètica Desperta Ferro, la Cola Catalana, el Moscatell General Moragues… Ell està convençut que una manera d’introduir la història del país i mantenir viva la consciència de la nació és que aquesta formi part de la nostra vida quotidiana. Els americans ho fan: no trobareu una sola pel·lícula contemporània on no hi surti una bandera ianqui. El camí escollit per Carner està ple de pedres i és lent, però és d’admirar que gent com ell cregui amb tanta passió i vehemència -així és com s’expressa- en aquest país que els polítics a vegades fan tan petit.