El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

 

   (Fotografia: http://www.turismedeltebre.com)

  

   El ministre d’Indústria, Energia i Turisme del govern central d’Espanya -nació de nacions constretes i amargades-, molt de turisme i molt poc d’indústria, va demanar als ciutadans que viatjin més per Espanya, que romanin ací a fer turisme. Va venir a dir que, en variades ocasions, en aquest país ja existeixen llocs, paisatges i divertiments tant o més atractius que fora. I, a vegades, en condicions no tant millors que ací. És un gest patriòtic. També ho podria ser, per part del ministre José Manuel Soria López, encoratjar i donar més suport als emprenedors industrials de les nacions d’Espanya; demanar a les grans empreses privades -que mouen milions d’euros- més ajuda i colaboració públic-privada amb els emprenedors, és a dir, més projecte comú.

Fer el cim, arribar a dalt de tot, anar cap a endavant tots junts. La força d’una gran nació.

   Així ho fan als Estats Units d’Amèrica i per això gaudeixen de centres com Silicon Valley. El govern federal dels EUA -nació d’estats lliures i confederats-, com més lluny de la mediocritat del centralisme millor, no suprimeix diners per a la recerca i investigació, els augmenten tal com succeeix a Alemanya i a altres països europeus. A major crisi més augment pressupostari per aquesta despesa que incideix de manera important en el creixement del país. També, el ministre Soria, podria demanar un canvi d’orientació del sector financer: involucrar-se més en la creació d’empreses -industrials em refereixo- que són les que el ministeri d’Indústria hauria d’estimular i vetllar per la seva creació. Des de fa uns mesos cada dia surten d’Espanya 1.000 milions d’euros, si es quedessin aqui podrien ajudar als emprenedors per la creació de noves empreses i en conseqüència augmentar els llocs de treball. El ministre Soria ho és també d’indústria no només de turisme, sector que per cert, rep gairebé 43 milions de turistes en el decurs de l’any. Per què no aplica l’impost turístic que fa cent anys que ja es cobra a tot Europa? A la fi, per tot el que estem veien, aquest país no és tant ric o és que existeix un mastodont frau fiscal. Consentit, per suposat. Per això els poderosos i els rics cada vegada ho són més i els pobres més pobres i més nombrosos, menyspreats i marginats. És la roïndat del poder absolut. 

   Saturació total. Un país modern i progressista no  pot avançar només amb el turisme.  

  I ja comença a ser hora que el turisme faci quelcom més positiu per l’actual situació econòmica del país. Menys xiringuitos, menys ‘la platja d’Europa’, menys turisme de borratgera, menys preus i menús de baixa estofa, menys vols a preus de saldo, menys desprestigi internacional, i més aportació a un turisme de qualitat europea. Un turisme amb un valor afegit -mitjançant la recerca i la investigació- superior a altres països europeus. Amb 43 milions de visitants cada any, romandre a la cua d’Europa junt amb Grècia i Portugal, no és gaire encoratjador. 

Silicon Valley, gent emprenedora. Voluntat, esforç, sacrifici, talent, confiança: creurenos-ho.

 

   Més confiança en les nostres pròpies forces: creurenos-ho. Talent i cultura de l’esforç: educació, instrucció, des de FP fins al visat científic. Visió global i internacional: emprendre per a abordar mercats globals. Productivitat, productivitat i més productivitat. Una taxa de l’atur a Espanya del 24% és una veritable vergonya. Cal que a les nacions d’Espanya es fabriquin gairebé tots els productes que consumeixen els ciutadans de l’Estat i que, a més a més, pel seu valor afegit es puguin vendre a l’exterior.

   Quan el president del govern espanyol rebrà als emprenedors de les nacions d’Espanya, creadors de noves empreses d’avui i del futur? Aquest país té que viure de rescats? Vergonya, senyors, vergonya!

   Més aviat que massa tard, seran necessàries unes eleccions generals.

El vídeo

   Si tenen a bé, poden puntejar l’adreça de vídeo següent: HpUk3oAt9J8

————————————————————————————-

El Deure i la glòria

“Cent anys han transcorregut des de que el President Lincoln va alliberar els esclaus, i encara els seus descendents, els seus néts, no són totalment lliures. No estan encara lliures dels lligams  de la injustícia”. (JFK)

 

    <<Aquesta nació va ser fundada per homes de molts països i ambients. Va ser fundada sobre el principi de que tots els homes són iguals, i que s’atempta contra els drets de tots els homes quan són amenaçats els drets d’un sol home…Cent anys han transcorregut des de que el President  Lincoln va alliberar els esclaus, i encara els seus descendents, els seus néts, no són totalment lliures. No romanen encara lliures dels lligams de la injustícia. No romanen encara lliures de l’opressió social i econòmica. I aquesta nació, amb totes les seves esperances i ostentacions, no serà completament lliure fins que tots els seus ciutadans siguin lliures>>.

  

      <<Prediquem la llibertat arreu del món, i som sincers. I estimem la nostra llibertat ací, a casa. ¿Però hem de dir al món -i allò que és encara més important, a cada un de nosaltres- que aquesta és la terra dels lliures, excepte per els negres; que no tenim ciutadans de segona classe, excepte els negres; que no tenim sistema de classes o castes; ni guetos; ni raça superior excepte per allò que es refereix als negres?>>.

   <<Ha arribat el moment de que aquesta nació compleixi la seva promesa…Ens enfrontem, per tant, a una crisi moral com a país i com a poble. No es pot solucionar per l’acció repressiva de la policia. No es pot arranjar amb manifestacions cada vegada més nombroses al carrer. No es pot amainar amb paraules ni mesures a mitges. És el moment d’actuar en el Congrés, en les vostres institucions legislatives, locals i estatals, i per damunt de tot, en tots els aspectes de la nostra vida diària… La propera setmana demanaré al Congrés dels Estats Units que actuï, que es vinculi a un compromís que no s’ha posat del tot en marxa en aquest segle, que afirmi que el concepte de raça no té lloc en la vida o en la llei americana…>>. (President John F. Kennedy, Missatge dirigit a tota la nació. Despatx del president, La Casa Blanca, Washington, D.C., 11 juny 1963).

   Si tenen a bé, poden veure el vídeo següent: 4cSrvqYKQH8

————————————————————————————

El naixement d’una nació. Què és Catalunya

   * LA RESPOSTA a la pregunta de la setmana anterior.- El 1284, es desencadena, a Barcelona, una revolta popular dirigida per Berenguer Oller contra l’autoritat reial, l’eclesiàstica i l’oligarquia municipal. La Croada contra Catalunya iniciada el maig de 1285 i dirigida pel rei de França Felip III ‘l’Ardit’ és derrotada, el mateix any, per les forces catalanes. Per tal de castigar la col.laboració de Jaume II de Mallorca amb la croada, el rei Pere ‘el Gran’ ordena a l’infant Alfons l’ocupació de Mallorca. (Ulisses)

   El rei Jaume II de Mallorca  

 * LA PREGUNTA de la setmana.- Qui va conquerir Menorca, l’any 1287?

   * EL LEMA de la setmana.- “No hi ha cap línia més bella que la corba de vendes“. Raymond Lowy.

————————————————————————————-