El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   A les recents eleccions autonòmiques d’Andalusia, s’ha parlat molt de Catalunya. Més que parlat, menyspreat. Contra la nació catalana que pateix grans líders polítics insultats i empresonats ‘sine die’, des de fa més d’un any en presó diuen provisional, tot si val. La mala educació. La mala política. La crueltat. Contra la nació catalana, amb el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i altres grans representants polítics exiliats, excel.lents persones, tot si val. Catalunya paga i calla.

   Doncs mirin, tant de pagar, pagar i pagar -16 mil milions d’Euros cada any, un 8% del PIB català i que no tenen retorn- els seus ciutadans demanen que siguin recaptats i redistribuïts per Catalunya. Hi ho demanen en contínues manifestacions com les dels professionals de la sanitat i educació públiques, entre d’altres. Manifestacions pacífiques que no són com les de París. Hi ho van demanar els presos pacífics i exiliats polítics catalans davant d’un finançament pèssim i injust. Aquesta és la qüestió, els diners. L’espoli fiscal. A major malestar social, major independentisme.

   A les altres nacions d’Espanya, silenci total. Un gran finançament a la seva mida. Hi ha 12 comunitats autònomes -autònomes?- de les 17 existents, que reben més del que aporten. Baixa productivitat. Per què? A les recents eleccions de la nació andalusa, no es va parlar d’això? Sembla que els representants Casado i Rivera -sense cap més argument-, només discursejaven sobre Catalunya, immemorial nació catalana i del Molt Honorable President Carles Puigdemont, exiliat.

   No falta expansió empresarial a Andalusia? I dels latifundis, jornalers i atur agrícola, no en parlen aquests representants polítics? De la baixa productivitat, del 34,23% d’atur, un de cada tres andalusos majors de 16 anys que vol treballar, no pot fer. No en parlen d’això? De la reindustrialització que no arriba, tampoc en parlen aquests representants polítics? Què no cobren puntualment cada mes uns sous i dietes considerables? No, no, no, no saben parlar de res més que no sigui contra Catalunya. Mala educació. Mala política. La crueltat.  

www.juntadeandalucia.es

corresponsalesobrerosypopulares.wordpres…

 

andalucia02

CORRESPONSAL OBRER

Més de 160.000 persones signen en suport a la vaga de fam dels dos dels 10 presos polítics catalans, Sànchez i Turull, tancats a la presó provisional des de fa més d’un any.

Más de 160.000 personas firman en apoyo a la huelga de hambre de los dos, de los 10 presos políticos catalanes, Sànchez y Turull, en prisión provisional encerrados desde hace más de un año

 

 

More than 160,000 people sign in support of the hunger strike of the two of the 10 Catalan political prisoners, Sànchez and Turull, who have been provisional imprisoned for more than a year.

 

———————————————————-

EL DEURE I LA GLÒRIA

La Família de l’Home

<<Fa dos anys, la meva dona i jo vam visitar Bogotà, Colòmbia, on un vast projecte de construcció d’habitatges a càrrec de l’Aliança per al Progrés estava en marxa. A principis d’aquest any vaig rebre una carta del primer resident d’aquestes noves mil dos-cents habitatges. << Ara -deia- tenim dignitat i llibertat >>. (President John F. Kennedy, Consell Protestant de la Ciutat de Nova York, Nova York 8 de novembre de 1963).

 

Cornell Capa

laimagendelsiglo.blogspot.com

 

 

<< Almost two years ago, my wife and I visited Bogotá, Colombia, where a vast housing construction project by the Alliance for Progress was underway. Earlier this year I received a letter from the first resident of these new one thousand two hundred homes. << Now, he said, we have dignity and freedom >>. (President John F. Kennedy, Protestant Council of the City of New York, New York, November 8, 1963).

 

CORNELL CAPA

   

<< Però sí dic que és un instrument essencial en la creació d’un món millor i més pacífic. Asseguro que ha substituït la debilitat per la força en molts punts del globus; estimulant a les nacions a lluitar per ser capaços de caminar soles … I per a aquells que asseguren que ha estat un fracàs, no estaria de més que mesuressin acuradament nostre èxit davant la recuperació econòmica de catorze nacions d’Europa occidental, de Japó, de Espanya, del Líban, on la nostra ajuda econòmica, després d’haver acabat la seva finalitat, ha cessat; per la negativa total, excepte un sol cas, de cinquanta membres de les Nacions Unides que van rebutjar seguir les rutes del comunisme; per la reducció de la malària a l’Índia, per exemple, des de 75 milions de casos a 2.000, i per les 18.000 escoles i els quatre milions de llibres de text que porten l’ensenyament a la Amèrica Llatina sota els nous auspicis de l’Aliança per al Progrés >>. (President John F. Kennedy, Consell Protestant de la Ciutat de Nova York, Nova York 8 de novembre de 1963).

canal7slp.com

 

www.cardenista.org

udep.edu.pe

 

<< But I do say that it is an essential instrument in the creation of a better and more peaceful world. I assure that it has replaced weakness by force in many parts of the globe; stimulating nations to fight to be able to walk alone … And for those who claim that it has been a failure, it would not hurt to carefully measure our success in the economic recovery of fourteen nations in Western Europe, Japan, Spain, of Lebanon, where our economic aid, having finished its purpose, has ceased; for the total refusal, except for a single case, of fifty United Nations members who refused to follow the routes of communism; for the reduction of malaria in India, for example, from 75 million cases to 2,000, and for the 18,000 schools and the four million textbooks that take education to Latin America under the new auspices of the Alliance for Progress >>. (President John F. Kennedy, Protestant Council of the City of New York, New York).

 

7madiario.com.ar

<< Dignitat i llibertat: aquestes paraules són el fonament, com ho han estat des de l’any 1947, del programa de seguretat mútua. Doncs la dignitat i la llibertat de tots els homes lliures, d’un món divers on la balança del poder s’inclina evidentment a favor de les nacions lliures, és essencial a la seguretat dels Estats Units. I afeblir i negar aquest programa, confondre i confiar la seva flexibilitat amb rígides restriccions i exclusions, no solament perjudicarà la nostra economia: posarà en perill la nostra seguretat. Es malgastaran les nostres inversions i, sobretot, es incompliran les nostres obligacions amb els nostres germans del món sencer; obligacions que emanen de la nostra riquesa i de la nostra força, de la nostra devoció per la llibertat i de la nostra associació a la Família de l’Home >>. (President John F. Kennedy, Consell Protestant de la Ciutat de Nova York, Nova York 8 de novembre de 1963).

 

www.elviejotopo.com

 

www.italia.co

 

<< Dignity and freedom: these words are the foundation, as they have been since 1947, of the mutual security program. For the dignity and freedom of all free men, of a diverse world where the balance of power evidently inclines in favor of free nations, is essential to the security of the United States. And weakening and flooding this program, confusing and entrusting its flexibility with rigid restrictions and exclusions, will not only harm our economy: it will endanger our security. Our investments will be wasted and, above all, our obligations to our brothers and sisters worldwide will be violated; obligations that emanate from our wealth and our strength, from our devotion to freedom and our association to the Family of Man >>. (President John F. Kennedy, Protestant Council of the City of New York, New York, November 8, 1963).

 

——————————————————————

Més enllà d’un món impredictible, l’escalfament augmenta

   

El Sol, està classificat com nana groga, és a dir, a mig camí entre les estrelles majors i menors, i entre les blanc-blaus més calents i les vermelles més fredes. Per exemple, Rigel és de 25.000 a 50.000 vegades més lluminosa, i la freda Antares, supergegant vermella, és de 27 milions de vegades més gran.Les reaccions químiques que permeten al Sol seguir brillant suposen cada segon una pèrdua de massa de quatre milions de tones. Però, donat el seu enorme volum, no es preveu que pugui erigir-se en gegant vermella, almenys fins d’aquí a 8.000 milions d’anys. Quan això passi, es produirà una terrible expulsió de calor, i a la Terra, si encara existeix, no podrà seguir la vida tal com avui la coneixem. Tot i que els habitants terrestres d’aquest moment aconseguissin protegir-se de la calor, els seus descendents haurien enfrontar-se al fred extrem que provocarà la transformació del Sol en una nana blanca. El gran desastre, però, s’està avançant a marxes forçades.

Foc

 

cobaesgeo.foroactivo.com

 

Gel

geofrik.com

 

——————————————————————

LA FRASE

 

<<L’Estat s’organitza territorialment en municipis, províncies i comunitats autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen de autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos>>.

Article 137 de la Constitució espanyola de 1978

<<La facultat de governar-se per les pròpies Lleis>>

 

Autonomia, en termes generals, és la condició, l’estat o la capacitat d’autogovern o de cert grau d’independència. Alguns sinònims d’autonomia serien sobirania, autogovern, independència, emancipació i potestat. Mentre que antònims són dependència i subordinació.

Referit a municipis, regions o organitzacions, l’autonomia, en tèrmits generals, és la Condició, L’Estat o la capacitat d’autogovern o de cert grau d’independència. Uns quants sinònims d’autonomia serien sobirania, autogovern, independència, emancipació i potestat. Mentre que antònims són Dependència i subordinació.

 

laviaaugusta.blogspot.com

 

La gran equivocació del Tribunal Constitucional espanyol, no renovat, i l’inici del problema i conflicte espanyol amb Catalunya. Tot, encara, per solucionar, en el marc d’una nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptadas 

——————————————————————

 

LA CANÇÓ

 

 

——————————————————————

La major part de la gent és bona, és normal, amb les lògiques debilitats humanes. Detesto als quals humilien els més febles i m’irrita profundament que alguns bolquin les seves ires contra els immigrants com a causants dels problemes que patim. Em fa mal que no tinguem un mínim de memòria per recordar el que hem estat els espanyols Miguel Ángel Revilla.

“La mayor parte de la gente es buena, es normal, con las lógicas debilidades humanas. Detesto a los que humillan a los más débiles y me irrita profundamente que algunos vuelquen sus iras contra los inmigrantes como causantes de los problemas que padecemos. Me duele que no tengamos un mínimo de memoria para recordar lo que hemos sido los españoles…” Miguel Ángel Revilla.

 

 

——————————————————————