El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   No són el país més poderós de la Terra i el més ric? Doncs ho facin saber al senyor Trump, que no ho sap o fa veure que no ho sap. Parlar dels Estats Units d’Amèrica del Nord, és fer-ho dels Estats Units dels emigrants, després, és clar, dels seus primers ciutadans: les tribus índies. La grandesa d’aquesta gran nació formada per estats federals  lliures que també són Estat, ve donada pel treball dels emigrants que des de temps immemorials han estimat els Estats Units d’Amèrica com la seva pròpia família. Han estat un gran exemple i milions de ciutadans que creuen amb la dignitat de la persona i de les races humanes, demanen que la llibertat i les oportunitats prevalguin contra vent i marea, tot i el senyor Trump. Els Estats Units d’Amèrica són el país de la compassió, de la igualtat d’oportunitats i del federalisme progressista.

   Si aquest mes de juliol es compleixen 50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna, que hi va plantar la bandera de les barres i estrelles -the flag of the stars and stripes- també poden plantar en els Estats Units d’América, vivendes i llocs de treball per als emigrants  que desitgen i esperen, amb tota la seva esperança d’una nova vida i oportunitats per a les seves famílies. Ho tornaran amb escreix.

   El país més poderós de la Terra, ho pot fer amb tota seguretat. Cal prendre exemple. Ho deia l’estimat i recordat President John F.Kennedy: 

La política immigratòria ha de ser generosa, ha de ser justa, ha de ser flexible. Amb una política com aquesta nosaltres podem mirar el món, i mirar el nostre propi passat, amb les mans netes i una consciència neta”.

 

“La política inmigratoria debe ser generosa, debe ser justa, debe ser flexible. Con una política como esa nosotros podemos mirar al mundo, y mirar nuestro propio pasado, con las manos limpias y una consciencia limpia”.

 

“Immigration policy must be generous, it must be fair, it must be flexible, with a policy like that we can look at the world, and look at our own past, with clean hands and a clear conscience.”

 

—————————————————————————–