El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

ζ   Lluitadors mundials, sacrificats per la llibertat, l’Onu, amnistíes, drets civils i humans -la veu del món lliure- demanen a l’Estat i Govern espanyols, de Madrid, una actuació pròpia d’un sistema just i democràtic -així no va succeir amb el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra-, que faci córrer la Pau i l’enteniment, en lloc de la repressió sense cap sentit. El gran mur, la gran barrera que porta la repressió. A l’Espanya, nació de nacions del segle XXI, no hi caben respostes dels segles XIX i XX. En el record, efectivament, dels representants elegits pel poble presos polítics catalans i exiliats polítics catalans a Europa. El silenci no és la grandesa pròpia de l’enteniment humà. Ja ho deia Miguel de Unamuno que ben present roman.

“A veces, permanecer en silencio es mentir, ya que el silencio puede interpretarse como asentimiento”.

   És el que pateixen – ho sent també el món lliure- els representants polítics catalans membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, immemorial nació catalana, empresonats i exiliats. Aquells que no van empènyer ni un sol contenidor. No van amenaçar a ningú. No van colpejar a ningú. No van insultar a ningú. No van cridar a ningú. No van obligar a ningú. No van enderrocar a ningú. En conjunt 100 anys de presó per una declaració d’independència sense efecte, després de la col.laboració en l’organització d’un referèndum en el qual milions de ciutadans de Catalunya van expressar la seva disconformitat amb la mala política immobilista d’ofec econòmic i social, per part del Govern central, centralista i nacionalista espanyol de l’anterior president Mariano Rajoy (Partido Popular). Un referèndum multitudinari, democràtic i pacífic per part dels ciutadans de la nació catalana. Tothom sap que Catalunya té per bandera la democràcia, l’honor, l’enteniment, el diàleg, el pactisme, el treball…i amb aquell slògan famós: ‘Cataluña, paga i calla’. ‘Qui més paga, menys rep’. I pel que fa al diàleg amb l’Estat i Govern espanyols, “El més calent és a l’aigüera”. Una altra de Miguel de Unamuno.

 

“Deberíamos tratar de ser los padres de nuestro futuro en lugar de los descendientes de nuestro pasado.”

   Només van fer possible l’organització d’un referèndum pacífic, democràtic i basat en la llibertat d’expressió de la Declaració Universal dels Drets Humans i del Tribunal Europeu dels Drets Humans, el qual, hi haurà d’emetre el seu veredicte al respecte. Es tracta de representants polítics elegits pel poble, bones persones, honestedat irreprotxable,treballadors incansables,bons polítics, servidors públics defensors de la dignitat de la nació catalana i creients amb Europa. Romanen 4 anys tancats als calabossos. La situació és tan greu que bé mereix un veredicte, una resposta no tardana per part del Tribunal Europeu dels Drets Humans.

   Un referèndum pacífic i democràtic en el qual va quedar demostrat mitjançant les urnes, el rebuig i disconformitat per part de milions de ciutadans de Catalunya amb la política immobilista i equivocada -així els temps ho ha anat confirmat-, de l’anterior president del Govern espanyol, Mariano Rajoy (Partido Popular) suport (Ciudadanos). Una molt mala política d’assetjament autonòmic, intervencionisme contra el Parlament, social i ofec econòmic que pateix Catalunya. Tothom ho sap que la nació catalana pateix un mal i injust finançament propi d’un continuat espoli fiscal.

   Tampoc l’actual president del Govern espanyol, Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español), s’arramanga les mànigues i treballa amb afany per solucionar el problema i conflicte espanyol amb Catalunya. L’exemple i coratge del valent i   recordat President Adolfo Suárez, no s’ha estès. Així li van les coses a Espanya, nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades.

Any 2017

Ja van 4 anys de presó

Ya van 4 años de carcel

It’s been 4 years in jail 

Adolfo Suárez - Canal HISTORIA

Canal HISTORIA

L’exemple i coratge del valent i recordat President Adolfo Suárez, tan necessari avui dia

 

———————————————————

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

Vot, educació, ocupació justa i altres drets

Voto, educación, empleo justo y otros derechos

Voting, education, fair employment and other rights

El Presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy se reúne el Alcalde Richard J. Daley (Demócrata de Chicago) y funcionarios de Illinois en la Oficina Oval de la Casa Blanca en

Text in Catalan (Catalonia)

<< La discriminació racial als llocs de treball és especialment injuriosa tant per les seves víctimes com perjudicial per a l’economia nacional. Porta com a resultat un enorme malbaratament d’energies humanes, i alhora crea seriosos problemes comunitaris. És a més oposada a el principi democràtic de que a cap home se li pot negar treball adecuadoi a la seva capacitat a causa de la seva raça, credo o ascendència >>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial a Congrés, Washington, D.C. 28 de febrer de 1963).

Chief In State - My New Orleans

Chief In State – My New Orleans

<< Racial discrimination in jobs is especially injurious to both its victims and damaging to the national economy. It results in a huge waste of human energy, and at the same time creates serious community problems. It is further opposed to the democratic principle that no man can be denied work suitable to his ability because of his race, creed or ancestry. ‘

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., february  28, 1963).

 

Text in Catalan (Catalonia)

<< Els parcs nacionals, boscos i altres llocs d’esbarjo i esplai, així com el districte de l’Stadium de Columbia, es troben oberts a tothom sense distinció de color. S’estan celebrant a més en tots aquells hotels i restaurants que no practiquen la segregació, reunions apadrinades pel Govern federal; reunions en què parlen constantment persones nomenades pel mateix Govern. El Departament de Justícia ha demanat a l’Tribunal Suprem que anul·li les sentències dictades contra aquells negres detinguts per pretendre ser admesos en llocs on abans es practicava la segregació, i que així mateix es faci complir la llei mitjançant els seus agents per protegir a aquelles persones que tracten de suprimir la segregació en els seus mitjans de transport >>.

(President John F. Kennedy, Missatge Especial a Congrés, Washington, D.C. 28 de febrer de 1963).

La historia detrás de la impactante foto que hace medio siglo se convirtió en símbolo de la segregación racial en Estados Unidos - BBC News Mundo

BBC

<< National parks, forests and other places of recreation and recreation, as well as the Stadium District of Columbia, are open to everyone without distinction of color. In addition, meetings sponsored by the federal government are being held in all those hotels and restaurants that do not practice segregation; meetings in which people appointed by the government itself speak constantly. The Justice Department has asked the Supreme Court to vacate the sentences passed against those blacks detained for seeking admission to places where segregation was formerly practiced, and to also enforce the law through its agents to protect those who seek to eliminate segregation in their means of transport >>.

President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., February 28, 1963).

Abraham Lincoln, el granjero que llegó a presidente, ganó la guerra civil, unió a su país y liberó a los esclavos - Infobae

Infobae

Abraham Lincoln

 

———————————————————

LA FRASE

 

<<…és el moment del diàleg i d’un enfocament responsable d’ambdues parts. Cal entaular un diàleg sense condicions per trobar una solució política que permeti a la ciutadania de Catalunya decidir el seu futur polític. Perquè el diàleg sigui un èxit la repressió ha d’acabar i és necessària una amnistia per a les persones represaliades>>.

 

(Del manifest internacional Dialogue for Catalonia)

 

———————————————————

LA MÚSICA IMMORTAL PER LA PAU, LA LLIBERTAT, LA DEMOCRÀCIA I L’ENTENIMENT, UN EXEMPLE DE CATALUNYA, IMMEMORIAL NACIÓ CATALANA

 

———————————————————

ELS COLORS DEL MÓN

EL FOC ETERN

 

Durant milers d’anys un foc inextingible devora una muntanya australiana. El fet ocorre a 25 quilòmetres a nord de Scone a Hunter Valley (Nova Gal·les del Sud). Els primers exploradors van pensar que la columna de fum procedia d’un volcà, però a la fi es va comprovar que a 150 metres de profunditat es cremava una veta d’carbó. Es creu que fa uns 2.000 anys algun arbre, potser incendiat per un llamp, va caure sobre una zona de la veta de carbó, exposada a la intempèrie. El foc va calar en el carbó i en el transcurs dels segles la lenta combustió s’ha propagat al llarg de la veta. Una altra teoria explica que la veta es va calar a causa de la calor engendrat per l’oxidació de pirites. Els aborígens recelen d’aquell paratge, encara que ho associen amb Bhaiami, el creador, i amb Turramulan, el seu mediador en la Terra, que parla a través de fum.

(Reader’s Digest)

THE ETERNAL FIRE

 

Incendios: La montaña que lleva ardiendo 6.000 años de manera ininterrumpida

El Confidencial

For thousands of years an unquenchable fire devours an Australian mountain. The event occurs 25 kilometers north of Scone in Hunter Valley (New South Wales). The first explorers thought that the smoke column came from a volcano, but in the end it was found that 150 meters deep a coal seam was burning. It is believed that some 2,000 years ago some tree, perhaps set on fire by lightning, fell on an area of the coal seam, exposed to the elements. The fire started in the coal and over the centuries the slow combustion has spread along the vein. Another theory explains that the vein was ignited by the heat generated by the oxidation of pyrites. The aborigines are suspicious of that place, although they associate it with Bhaiami, the creator, and with Turramulan, their mediator on Earth, who speaks through smoke.

(Reader’s Digest)

El fuego que arde sin parar desde hace 5.500 años

ABC

——————————————————–

L’APOCALIPSI

 

El terror nazi llamado la Gestapo

Merca2.es

El terror nazi anomenat la Gestapo

   Quan les portes de l’infern s’obren de bat a bat, mai se sap quan es tornaran a tancar-se. Es poden obrir per qualsevol ximpleria o descuit. Per qualsevol fet o blasfèmia. Per qualsevol insult o bufetada. Per qualsevol injustícia o patiment causat. Les portes de l’infern s’obren de bat a bat, per la manca de compassió pels menys afortunats…Es comença per situacions de consentiment i tolerància amb el mal i el patiment humà, i, es transforma amb la més espantosa de les dictadures infernals.

——————————————————–

 

22042021 Foto investigació vacunes contra la covid a Irsicaixa, a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Xavi Jurio

‘La Vanguardia’

Esfuerzo científico. Investigadores en el laboratorio de Bioseguridad de IrsiCaixa, donde estudian la eficacia in vitro de la vacuna.

———————————————————