El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

<<Però la pau no descansa exclusivament en cartes i convenis. Ha d’estar sempre present als cors i al pensament de tot el món. I en aquest món nostre, cap pacte, cap llei, cap tractat, ni cap organització no poden esperar mantenir aquesta pau sense l’ajuda i el bon desig de la gent>>.

 (President John F.Kennedy, Nacions Unides, Nova York, N.Y., 20 de setembre de 1963).

<<But peace does not rest exclusively on letters and agreements. It must always be present in the hearts and thoughts of everyone. And in this world of ours, no pact, no law, no treaty, nor any organization can hope to maintain that peace without the help and good will of the people.

(President John F. Kennedy, United Nations, New York, N.Y., September 20, 1963).

<<Així, doncs, no confiem exclusivament en els documents escrits. Lluitem, esforcem-nos per assolir la pau, per tenir desitjos de pau, per treballar en benefici de la pau, i que el cor i la ment de tots els nostres pobles desbordin voluntat de pau. Crec que ho podem fer. Crec que els problemes del destí humà no són fora de l’abast dels éssers humans>>.

(President John F.Kennedy, Nacions Unides, Nova York, N.Y., 20 de setembre de 1963).

Robert F.Kennedy Jr., candidat independent a les eleccions presidencials -Novembre 2024- dels Estats Units d’Amèrica. Nebot del President John F.Kennedy i fill del que va ser Fiscal General dels EUA i senador per Nova York, Robert F.Kennedy. L’actual president Joe Biden i l’anterior president Donald Trump, no són els únics candidats a la presidència dels EUA circumstància que, sembla, oblida i passa per alt la premsa catalana. Robert F.Kennedy Jr., fa campanya electoral des de l’inici de 2023, cap endavant! 

<<So, let us not rely exclusively on written documents. Let us fight, let us strive to achieve peace, to have a desire for peace, to work for the benefit of peace, and that the hearts and minds of all our peoples overflow with the will for peace. I think we can do it. I believe that the problems of human destiny are not beyond the reach of human beings.

(President John F. Kennedy, United Nations, New York, N.Y., September 20, 1963).

<<Fa dos anys vaig dir a aquesta institució que els Estats Units havien proposat i estaven disposats a signar un tractat de prohibició de proves nuclears. Avui aquest tractat ja ha estat signat. No posarà fi a la guerra. No suprimirà els conflictes bàsics. No assegurarà la llibertat per a tothom. Però pot ser una palanca, i Arquimedes, en explicar els principis de la palanca, sembla que va dir als seus amics: “Doneu-me un lloc on jo pugui recolzar-me i mouré el món”.

President John F.Kennedy, Nacions Unides, Nova York, N.Y., 20 de setembre de 1963.

Universidad de los Andes

Guerres nuclears: de quilotons a megatons

<<Two years ago I told this institution that the United States had proposed and was willing to sign a nuclear test ban treaty. Today this treaty has already been signed. It won’t end the war. It will not eliminate basic conflicts. It will not ensure freedom for everyone. But it can be a lever, and Archimedes, in explaining the principles of the lever, seems to have said to his friends: “Give me a place where I can lean and I will move the world.”

President John F. Kennedy, United Nations, New York, N.Y., September 20, 1963.

 

——————————————————————————–