El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   Ja hem fet notar en els capítols anteriors sobre l’escàndol i corrupció del Watergate que aquest va ser la continuació del complot polític i militar que va provocar el cop d’Estat i magnicidi del president John F. Kennedy. La política de justícia social i de pau -acabament de la guerra freda- portada endevant per el jove president, era una amenaça per els poderosos interessos econòmics i militars que, des dels anys quaranta i mitjançant un govern paral.lel, la dictadura de la CIA ha protegit a través de nombroses operacions encobertes i assassines, entre les quals hi figura l’assassinat del president Kennedy que va amenaçar en clausurar-la. Cap altre president nord-americà ha tingut pebrots per tancar la CIA, una ignomínia per a la democràcia i la llibertat. I que durant la maleïda presidència de George W. Bush va agafar més força ja que Bush pare en va ser-ne un dels seus principals dirigents. Recordem la barbaritat dels anomenats avions espia. ——————————————————-La “New Frontier” de Kennedy va representar el ressorgiment d’una nova Amèrica (justícia social, pau, igualtat d’oportunitats, drets civils, educació, l’Aliança per el Progrés, el Cos de la Pau, la conquesta de l’espai, una reforma del capitalisme i del sistema fiscal…). En canvi, el Watergate de Nixon, va representar l’enfonsament dels ideals de la presidència i democràcia dels EUA. Del Watergate n’hem parlat abastament en capítols anteriors. Hi ha un fet, però, que durant tot el desenvolupament del Watergate no s’en va saber res i que demostra fins a quin punt la corrupció i criminalitat van imperar a la Casa Blanca de Nixon.—–John Ehrlichman, assistent del president Nixon, va contractar a un ex-agent de la CIA, Howard Hunt, com a consultor de la Casa Blanca per 100 dòlars diaris. Hunt era propietari de varis noms falsos. Havia actuat, per la CIA, a Mèxic, París, Viena, Madrid i Montevideo. Va organitzar, l’any 1954, el cop d’Estat contra el president de Guatemala, Jacobo Arbenz, que va pretendre repartir terres entre els pagesos que les conreaven. Col.laboradors de Hunt van ser els oficials de la CIA, David Atlee Philips y David Sánchez Morales. Expert en propaganda, Hunt és el que més mentides ha propagat sobre Cuba, on hi va fer d’espia els anys 1959 i 1960. 

Va formart part, l’any 1963, del grup Alfa 66 que va dur a terme l’atemptat, a Dallas  contra el president Kennedy. També formaven part del grup els ja esmentats oficials de la CIA, David Atlee i David Sánchez. El president Nixon coneixia tots els antecedents de Hunt quan aquest va ser contractat per la Casa Blanca.

————————————————————————————-

    NOTA.- El capítol següent serà el darrer sobre el tema del Watergate i que hem anat publicant amb motiu dels 30 anys dels fets que van portar a la dimissió del President dels EUA, Richard M. Nixon, acusat d’una greu corrupció política. Aquí a l’Espanya que només sap ser la platja d’Europa -com s’en foten de nosaltres- hi ha jutges que arxiven les causes judicials per corrupció, principalment, quan afecten al Partit Popular i que, com veiem, cada vegada són més nombroses. És una vergonya espanyola. No és estrany, doncs, que el país que roman a la cua d’Europa sigui el primer en corrupció.

————————————————————————————-

   LA RESPOSTA a la pregunta del tema anterior: La secció 4 del títol 18 del Còdi Penal federal diu: “Qui tenint coneixement d’haber-se comés un delicte, ho amaga i no informa del mateix tant aviat com pugui a un jutge o a una altra persona amb autoritat civil o militar, serà castigat amb una multa de no més de 500 dòlars o empresonat per a no més de tres anys, o ambdues coses.”

—————————————————————————-

   LA PREGUNTA de la setmana: Què significa i que representa als EUA la paraula “impeachment”?

—————————————————————————-

   EL LEMA de la setmana: “Els dictadors de dretes volen la teva cartera; els d’esquerres, la teva ànima.” José María Carrascal.

—————————————————————————-