El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

37508_rosa_diez_en_su_cadena_de_preguntas_a_mariano_rajoy___foto__antena_3_Mariano Rajoy Brey

La representant i portaveu d’UP i D (Unió, Progrés i Democràcia), Rosa Díez, en el moment de plantejar en el si del Congrés espanyol, les 20 preguntes dirigides al president Mariano Rajoy (Partido Popular). La contestació a totes i cadascuna d’aquestes preguntes -quan això es produeixi- no només serà un acte de respecte a la grandesa i dignitat d’un Parlament en una nació de nacions com és Espanya, sinó també, una dignificació de la transparència que ha d’imperar en tota veritable democràcia.(Imatges: www.hechosdehoy.com – www.aliciaredel.blogs).

Una pregunta més: Qui és el fiscal encarregat del cas Bárcenas? Si la seva missió és representar i defensar judicialment els interessos de l’Estat i de la cosa pública, la pregunta és, qui és el fiscal encarregat del cas Bárcenas? En tota veritable democràcia -màxim respecte als ciutadans, no només a l’hora de demanar-lis el vot i que paguin més imposts-, la justícia, mitjançant el fiscal, ha de tibar la corda i tocar la corda sensible a tots els presumptes implicats en el cas Bárcenas. Dirigents polítics i empresarials.

És necessari que el Congrés i el Senat reaccionin, que no permetin que la Constitució -cas Bárcenas- quedi reduïda en un vulgar tros de paper. Cal, també, un jutge i dos fiscals especials ardits que no s’esporuguin davant la Moncloa. Si això passés, després si que la gent sentiria desconfiança, menyspreu, escepticisme, cinisme davant les seves institucions. I amb l’escepticisme de la gent podria existir la possibilitat de destruir les seves llibertats sense que poguessin reaccionar. Han de ser, doncs, la premsa, el Congrés i el Senat, i la justícia, els salvadors de la llibertat del poble, mentre que aquest no ha de deixar, de cap manera, que facin burla d’ell. Ni per la terrible calor i humitat d’aquest mes d’agost, ni per les vacances.

Un president o un govern, si és el cas, poden abusar del poder, poden encobrir, poden obstruir la justícia, pot tractar de convertir-se en un <<dictador constitucional>>. Tot això és possible. Allò que no és possible és que es surti amb la seva. L’intent sí. L’èxit, no. Perquè aquí estan la premsa per descobrir, el Congrés i el Senat per investigar, la justícia per castigar.

Sí que en el Congrés i el Senat -els partits de l’oposició ja ho han demanat-, es voti l’establiment d’un Comitè especial per investigar el cas Bárcenas i formuli recomanacions de lleis encaminades a evitar possibles actes de corrupció i qualsevol pràctica electoral perniciosa. Aquest Comitè especial hauria de rebre del Congrés i del Senat, poders per citar i emplaçar. Els testimonis davant d’ell haurien de ser sota jurament, de manera que qui menteixi hauria de ser objecte d’una acusació de perjuri, si es comprova la seva mentida.

De moment, la representant i portaveu d’UP i D (Unió, Progrés i Democràcia), en el Congrés de Diputats, Rosa Díez, ja ha fet 20 preguntes al president Mariano Rajoy. Preguntes que, en tota veritable democràcia i des d’un profund respecte cap a el Congrés i el Senat, haurien de ser plantejades -aquestes i altres- des del si d’un Comitè especial d’investigació. Els partits de l’oposició -fent costat al poble- ja ho han demanat. Ara, la resposta urgent ha de provenir del ‘Partido Popular’. En el nom de la democràcia i la transparència.

No es pot governar a Espanya, nació de nacions, amb el pes del cas Bárcenas al darrere. Ni sense contestar, sota jurament, les preguntes següents:

La representant en el Congrés de Diputats d’Espanya, Rosa Díez, pregunta en seu parlamentària al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy.

1.- ¿Puede usted afirmar que no hay contabilidad B en el Partido Popular?

2.- ¿Puede usted afirmar que ni usted ni nadie de la cúpula del PP y/o del Gobierno cobraron sobresueldos con cargo al PP? Caso contrario, ¿puede usted afirmar que los sobresueldos respetaron en todo momento la Ley de Incompatibilidades?

3.- ¿Por què contrató el PP al exsenador Bárcenas 8 días después de que éste renunciara con “carácter definitivo” a ser tesorero por su implicación en el caso Gürtel? (el 16 de abril de 2010, según la vida laboral de Bárcenas en la SS? ¿Qué puesto desempeñó?

4.- ¿Por qué el Partido Popular siguió pagando los abogados (hasta diciembre de 2012, 338.571 euros) a una persona que renunció a ser tesorero por su implicación en un importante caso de corrupción política y ya no era ni siquiera militante de la formación?

5.- ¿Le parece correcto que un partido político -máxime con responsabilidades de gobierno- simule contratos, como reconoció abiertamente Dolores de Cospedal? ¿Piensa depurar responsabilidades internas por un fraude como es la simulación contractual?

6.- Algunos de los destinatarios del dinero que figuran en la contabilidad de Bárcenas han reconocido la veracidad de los apuntes. Ud. mismo dijo en su día que “todo es falso, salvo algunas cosas”. ¿Cuáles son ciertos y cuáles no?

7.- ¿Se reunió usted con el Sr. Bárcenas y con el Sr. Arenas tras hacerse públicos los primeros indicios que relacionaban al Sr. Bárcenas con la financiación ilegal de su partido?

8.- ¿Tuvo usted conocimiento de que diferentes empresarios acudían a la calle Génova a hacer donaciones económicas en efectivo? ¿Puede usted afirmar que esa información es falsa?

9.- ¿Tuvo usted conocimiento de que se había destruído el libro de visitas de la calle Génova? ¿Ha exigido explicaciones a quien dio la orden de destruirlo? ¿Por qué mintió la dirección del PP afirmando que la Ley de Protección de datos exige la destrucción mensual de esos libros? ¿Ha exigido usted responsabilidades a quien mintió al respecto?

10.- ¿Puede usted afirmar que ni conoció ni dio el visto bueno a esas donaciones anotadas por el tesorero designado por usted en el 2008?

11.- ¿Puede usted afirmar que sus campañas electorales del 2004, 2008 y 2011 no fueron financiadas en parte con dinero negro del Partido Popular?

12.- ¿Es cierto que el Sr. Bárcenas le llamó a usted por teléfono el 10 de mayo de 2012 y le pidió que facilitara que su esposa, Rosa Iglesias, accediera privadamente cuando fue a declarar en la Audiencia Nacional?

13.- ¿Tiene relación esa supuesta llamada con el hecho de que la Sra. Iglesias fuera recogida en su domicilio por un inspector de la policía que le acompañó a esa primera cita en la Audiencia Nacional y le facilitó el acceso privado al despacho del Juez Ruz?

14.- ¿En qué fecha y a través de qué medio tuvo conocimiento el Gobierno y usted mismo del resultado de la Comisión rogatoria de las cuentas de Luis Bárcenas?

15.- ¿Conocía usted el resultado de la comisión rogatoria cuando el 18 de enero de 2013 le mandó un mensaje telefónico a Luis Bárcenas que decía: “Luis lo entiendo. Se fuerte. Un abrazo”.

16.- ¿Por qué mantuvo usted la comunicación personal con el Sr. Bárcenas cuando éste ya estaba imputado por su presunta relación con un caso de corrupción política y financiación ilegal del Partido Popular y se conocían sus cuentas en Suiza?

17.- ¿Puso usted en conocimiento del juez los requerimientos del Sr. Bárcenas por si constituyeran un delito de incitación a manipular la justicia o intento de soborno?

18.- ¿Tuvo usted conocimiento de las supuestas reuniones celebradas en el mes de diciembre entre Luis Bárcenas y destacados responsables de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude quienes le habrían asesorado sobre como acogerse a la amnistía fiscal?

19.- ¿Es cierto, como se establece en uno de los mensajes que intercambió con Luis Bárcenas, que fue usted mismo quien dio instrucciones para que mantuviera un despacho y una secretaria en la sede del PP de la calle Génova tras haberse apartado, supuestamente, del Partido Popular?

20.- ¿Por qué mintió al asegurar el 25 de enero de 2013 en una entrevista en Punto Radio al afirmar que no recordaba cuanto tiempo llevaba sin hablar con Bárcenas? (Le había enviado un mensaje desde su teléfono personal tan solo siete dias antes).

¿Totes aquestes preguntes i les que calguin, seran contestades en el si d’un Comitè especial del Congrés, o es faran ‘oidos sordos’ per part d’un poder que ja titlla en l’absolutisme?

The_Economist_Rajoy_caso_Bárcenas

 ‘The Economist’

(Imatge: www.cuartopoder.es)

 El vídeo

Si tenen a bé, poden puntejar les adreces de vídeo següents:http://youtu.be/YVJQrt2HDsI – http://youtu.be/04Ip1uEjfnw

 

***********************************************************************************************

El Deure i la Glòria

<<Tals fets, i es podria prolongar aquesta llista indefinidament, demostren que els nens nord-americans d’avui dia no gaudeixen d’una igualtat d’oportunitats docents degut principalment a dues raons: una és l’econòmica i l’altra la racial>>. (President John F. Kennedy, Universitat estatal de San Diego, San Diego (Califòrnia), 6 juny 1963).  

 

President_John_F._Kennedy_with_Ambassador_of_Gabon,_Joseph_Ngoua_(JFKWHP-AR6444-A) (1)

 

(Imatge: commons.wikimedia.org)

<<Si la nostra nació ha d’assolir l’objectiu de proporcionar a cada nen nord-americà una justa oportunitat -perquè un nen sense educar arriba a ser un pare sense educació, que a la vegada donarà al país un altre nen sense educar- devem actuar ràpidament en ambdós terrenys, i així mateix devem reconèixer que la segregació i les deficiències en l’educació ocasionen greus desavantatges a una gran part de la població. És estúpid, com molt bé vostès ja saben en aquest Estat de Califòrnia, dir que aquestes coses són d’un altre Estat. Res d’això; és cosa de tota la nació, de tot el nostre país. Aquests joves sense educar, tant nois com noies, no saben sobre límits estatals, i venen a l’Oest de la mateixa manera que van al Nord o cap a l’Est. Són conciutadans vostres i ciutadans d’aquest país>>. (President John F. Kennedy, Universitat estatal de San Diego, San Diego (Califòrnia), 6 juny 1963).

El vídeo

Si tenen a bé, poden veure el vídeo següent: http://youtu.be/wJyb9R_TL8M

***********************************************************************************************

El naixement d’una nació. Què és Catalunya

* LA RESPOSTA a la pregunta de la setmana anterior.- Entre 1550 i 1700, els processos inquisitorials afectaren principalment els moriscs de València (2744 processos), els jueus de Mallorca (205), els herètics i luterans de Barcelona (1400), els acusats de delictes sexuals (453 del tribunal de Barcelona, 379 del de València, 180 de Ciutat de Mallorca). En aitals 150 anys, els processos inquisitorials representaren un 18% del total dels processos judicials catalans -trets els nord-catalans incoats a partir del Tractat dels Pirineus. El major nombre de processos es degué produir, emperò, abans de 1550, durant la primera època d’implantació inquisitorial. (Ulisses 11).

* LA PREGUNTA de la setmana.- Quina va ser la incidència del sant ofici en la cultura autòctona? 

* LA CITACIÓ de la setmana.- “Les potències juguen a la ruleta russa amb la humanitat”. Bernard Lown.Dr. Lown-index(Imatge: bernardlown.org)

***********************************************************************************************

Els colors del món

 

oswald11

 Lee Harvey Oswald, l’home de palla

(Imatge: www.constantinereport.com)

Pregunta a  ‘The Washington Post’, ‘Wikileaks’ i Edward Snowden:

* En el dia de la seva detenció, Lee Oswald va ser sotmès a la prova de nitrat, el qual resultat va indicar que no havia disparat un rifle en les vint-i-quatre hores anteriors. Per què aquest fet va ser mantingut en secret pel Govern federal i per la policia de Dallas durant deu mesos? (Fiscal Jim Garrison, de la Fiscalia de Districte de Nova Orleans).

*********************************************************************************************