El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   Per tot el que es mou, pels sentiments de milions d’éssers humans que conviuen i formen la immemorial nació catalana, l’anunciat judici de Madrid recaurà sobre, no només dels que estan convençuts de que no pertoca aquest judici, sinó, a més, sobre milions d’ancians, dones, homes, joves, nens, que senten com la seva pàtria, la seva terra, el seu país no és tractat com hauria de merèixer i correspondre.

Treball polític, no judicial

   I no pertocaria aquest judici perquè, milions de persones que estimen la llibertat i la democràcia, creuen fermament que el conflicte i problema espanyol amb Catalunya, l’ha de resoldre, l’havia d’haver resolt el treball, l’esforç i l’enteniment polític. No només per Catalunya, sinó també pel prestigi de les nacions que formen la denominació Espanya; pel prestigi del treball polític expressat en el Congrés de Diputats, la Generalitat, el Parlament de Catalunya i en el govern, en aquest cas, del senyor Rajoy (Partido Popular).

Instar a signar, desastre d’envergadura

   Però no va ser així. No ha estat així. El gran error polític, el desastre majúscul -Espanya és un país de desastres d’envergadura-, de la recollida de signatures per part del Partido Popular i per tots els territoris de les nacions que formen Espanya, contra la Llei Orgànica de obligado cumplimiento de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estatut revisat pel Consell Consultiu de la Generalitat, aprovat pel Parlament, el Congrés dels Diputats, el Senat, ratificat pel rei i pels ciutadans de Catalunya en un referèndum. Per la seva actitud separadora i de menyspreu cap a Catalunya i a l’autonomisme constitucional, el Partido Popular es va cobrir de glòria. Per la seva desproporcionada ambició electoral, va utilitzar Catalunya i la Llei Orgànica de obligado cumplimiento de l’Estatut d’Autonomia, com a arma electoral. Aquí va néixer el conflicte amb la nació catalana, i que encara perdura. Conflicte que porta cap a la inestabilitat política, social, econòmica… que afecta malament al creixement econòmic, social,  menys ocupació, sistema de pensions…

Al Tribunal Constitucional, error polític de gran calibre

   El Partido Popular es va voler cobrir de glòria, també, portant la Llei Orgànica de obligado cumplimiento al Tribunal Constitucional espanyol no renovat. Pendent de renovació. Utilitzar Catalunya i el seu Estatut d’Autonomia com a arma electoral. Ara, amb el plec del 155 encara ho fan, deixant la Constitució no apta per solucionar el conflicte i problema espanyol amb Catalunya. Segueix la inestabilitat social, política i econòmica. Espanya, nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades, no té res a veure amb la manera com funciona Europa.

1.500.000 ciutadans de Catalunya surten als carrers, el 10-J, per mostrar la seva indignació per la sentència. Cap violència

   Quatre anys, 2006-2010, per emetre la pitjor de les sentències emeses contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amparat per una Llei Orgànica de obligado cumplimiento. Resposta unànime i multitudinària, 1.500.000 ciutadans de Catalunya surten als carrers per mostrar la seva indignació per la sentència contra l’Estatut legal, aprovat i ratificat pel poble. L’augment de l’independentisme es fa notar. Creix com una bola de neu. La nefasta política dels separadors, aviva l’independentisme i el malestar polític i social augmenta. Catalunya continua sent utilitzada com a arma electoral. La roïndat de la mala política i el vici del poder. Presos polítics empresonats a la presó provisional des de fa més d’un any i exiliats polítics catalans. Moltíssims ciutadans de les nacions d’Espanya i els tribunals europeus, no han vist, no veuen en aquests presos polítics catalans i exiliats polítics, cap de les horribles acusacions que a Espanya se’ls atribueix.

(En el proper ‘post’, intervencionisme constant contra l’autonomia de la nació catalana. Mai han pogut suportar les autonomies. Sempre contra Catalunya).

  ——————————————————–

EL DEURE I LA GLÒRIA

ELS GRANGERS I LA VIDA A LES GRANGES

THE FARMERS AND LIFE IN THE FARMS

 

<< I els beneficis del nostre progrés agrícola encara necessiten traduir-se en una millora d’ingressos per a les famílies camperoles, a preus més baixos per als consumidors d’aliments i fibres, en una exportació major i a reduir les despeses dels programes d’ajuda als preus >>. (President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

<< And the benefits of our agricultural progress still need to translate into an income improvement for rural families, lower prices for food and fiber consumers, a greater export and to reduce the expenses of the aid programs prices >>. (President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

www.aarp.org

<< Uno de los principales factores que han estado en todo momento en nuestra mente para el futuro económico de nuestra nación es el manejo adecuado y el empleo de nuestras fuentes de alimentos y fibras. Tanto la necesidad fiscal como el sentido común. Nuestra capacidad de producción todavía excede el aumento de la demanda doméstica y extranjera en lo que se refiere a los alimentos y las fibras. Nuestra abundancia debe ser controlada de tal forma que llegue a un equilibrio mejorando el abastecimiento y la demanda. Y los beneficios de nuestro progreso agrícola todavía se traducen en una mejora de los ingresos de las familias campesinas, en los precios más bajos en los beneficios de los alimentos y las fibras, en los resultados de los programas de ayuda a los precios> >. (Presidente John F. Kennedy, Mensaje especial al Congreso, Washington, D.C., 31 de enero de 1963).

www.gazetadopovo.com.br

www.aarp.org

<< One of the main factors that must be at all times in our mind to shape the economic future of our nation is the proper management and use of our food sources and fibers. Both the fiscal need and the economic common sense require that we advance far beyond what has been achieved in the last two years. Our production capacity still exceeds the increase in domestic and foreign demand in terms of food and fiber. Our abundance must be controlled in such a way that supply and demand are better balanced. And the benefits of our agricultural progress still need to translate into improved incomes for peasant families, lower prices for food and fiber consumers, greater export and reduced costs of price support programs> > (President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

www.ilpost.it

www.inforural.com.mx

 

<< No obstant això, els dos últims anys han estat testimonis de substancioses millores en els ingressos agrícoles, d’una disminució en els dipòsits governamentals de productes agrícoles, i d’una reducció de costos per al contribuent que transporta els excedents agrícoles sense augmentar les càrregues del consumidor >>. (President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

<< However, the last two years have witnessed substantial improvements in agricultural incomes, a decrease in government deposits of agricultural products, and a reduction in costs for the taxpayer that transports the agricultural surpluses without increasing the consumer >> (President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

—————————————————————————-

 

LA FRASE

“Els miserables ho seran per sempre. Ells, els seus editors, els seus finançadors, els amics del rei … tot es coneixerà”

“Los miserables lo serán para siempre. Ellos, sus editores, sus financiadores, los amigos del rei…todo se sabrá”

“The miserable will be forever. They, their publishers, their financiers, the friends of the king … everything will be known”

(Carles Puigdemont, MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L’EXILI)

Carles Puigdemont, VERY HONORABLE PRESIDENT OF THE GENERALITAT OF CATALONIA TO EXILE

 

www.elindependiente.com

—————————————————————————–

Quan el poder es converteix en vici i maldat

When power becomes vice and evil

 

El número de soldados estadounidenses muertos en Iraq excede al de muertos en Vietnam
Según el Departamento de Asuntos para los Veteranos, en Iraq han caído 73.000 soldados estadounidenses

Gary Vey
Viewzone Magazine (www.viewzone.com)
16 de junio de 2011

Traducción Paloma Valverde para IraqSolidaridad.wordpress

—————————————————————————–

LA CANÇÓ

—————————————————————————-