El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   CREMA L’AMÈRICA DE TRUMP?

 

 

   Durant l’Administració del President John F.Kennedy, els ciutadans negres americans van veure defensats el seus Drets Civils i Humans. Que un afro-nord-americà, James Meredith, entrés a la Universitat de Mississipí escortat, però, la porta es va obrir. I es va obrir pels negres nord-americans en nombroses situacions de la vida diària. Va ser una lluita de cada dia, persona a persona, família a família i en el que els negres nord-americans han vençut. D’aquí que determinada brutalitat policial i abús de la força d’aquells anys, es manifesti avui en alguns llocs com a conseqüència d’una penosa ignorància i d’una presidència irresponsable.

—————————————————————————————— 

   Pot ser no he estat gaire atent a la informació que ens arriva de la Xina, en el sentit de la lluita contra aquest virus infernal. Una informació difícil i complicada i que no arriba molta. No només per protegir la salut i la vida dels seus milions de ciutadans i, ara, els del planeta Terra, sinó també per l’eradicació d’aquest verí. A la fi i al el cap, es tracta de salvar a milions de consumidors del món. Perquè, queda demostrat que, sense consumidors la Terra va girant, però, el món, rellisca cap a l’infern. I ara, el gran forat negre podria ser la tardor, per la qual cosa ens podríem preguntar: coneixem bé a l’enemic? 

   Sembla que la bomba atòmica -la Xina la té- no hi pot fer res. Tampoc la Gran Muralla, de més de 21 mil quilòmetres de llarg. Ara bé, deixar d’incordiar a animals exòtics i mamífers que viuen tranquils en els seus confins, podria ser possible? Deixar de caçar-los de les seves madrigueres, podria ser possible? Deixar de vendre’ls al públic i, fins i tot, podria ser possible deixar d’exportar-los?

   Expliquen, que en el mercat d’aliments de Wuhan on va aparèixer el virus, ofereix una varietat de vida silvestre exòtica per a la venda, inclosos guineus vius, cocodrils, cadells de llop, salamandres gegants, serps, ratpenats, rates, paons, porcs espins i carn de camell…No poden deixar-los en pau?

   De debó el govern de la Xina s’adona de l’immens dolor irreparable que pateixen les famílies del món, i de l’enorme desastre causat per aquest virus iniciat en un mercat d’animals vius de Wuhan? Quines mesures estan prenent perquè aquesta desgràcia humana no torni a passar? Què estan fent per trobar una vacuna que salvi la vida del planeta Terra?

   La resposta de la natura i de la seva fauna martiritzada, en molts llocs del món, ha estat contundent. Ara és quan caldrà fumar la pipa de la Pau. Podria ser molt pitjor. Convertir la Terra en un altre planeta sec, contínues explosions de foc i magma, huracans sense parar, irrespirable, inhabitable, un planeta mort. Com Venus.

 

pl.wikipedia.org

Wuhan

(Xina)

És possible que aquesta fos la ciutat on tot va començar?

Què és més incert, el present o el futur?

 

——————————————————————————————

 

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

 

<< La qualitat de la vida americana ha de mantenir el pas amb la ‘quantitat‘ dels béns materials >>.

 

<< Aquest país no es pot permetre el luxe de ser ric materialment i espiritualment pobre >>.

 

(President John F.Kennedy)

sundaythinking.wordpress.com

 

<< The ‘quality’ of American life must keep pace with the ‘quantity’ of material goods >>.

<< This country cannot afford to be materially rich and spiritually poor >>.

 

(President John F.Kennedy)

 

<< Per tant, limitant el cost pressupostari dels programes existents per mantenir-lo dins dels límits que he assenyalat, és alhora possible i necessari adoptar altres noves mesures que no ens podem permetre retardar. Aquestes mesures es basen en una sèrie de premisses fonamentals, agrupades sota quatre epígrafs relacionats entre si:

 

<< Therefore, limiting the budgetary cost of the existing programs to keep it within the limits that I have indicated, it is both possible and necessary to adopt other new measures that we cannot afford to delay. These measures are based on a series of fundamental premises, grouped under four related headings:

 

“ENFORTIR LA NOSTRA NACIÓ”

 

<< PRIMER, necessitem enfortir la nostra nació invertint en la nostra joventut >>.

<< SEGON, ens cal enfortir la nostra nació salvaguardant la seva salut >>.

<< TERCER, necessitem enfortir la nostra nació protegint els drets bàsics dels seus ciutadans >>.

<< QUART, necessitem enfortir la nostra nació fent el millor i més econòmic ús dels seus recursos i disponibilitats >>.

 

 

<< FIRST, we need to strengthen our nation by investing in our youth … >>.

<< SECOND, we need to strengthen our nation safeguarding its health … >>.

<< THIRD, we need to strengthen our nation by protecting the basic rights of its citizens … >>.

<< FOURTH, we need to strengthen our nation by making the best and most economical use of its resources and availability … >>.

 

——————————————————————————————-