El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

EL DEURE I LA GLÒRIA

PROVES NUCLEARS I DESARMAMENT

PRUEBAS NUCLEARES Y DESARME

NUCLEAR TESTS AND DISARMAMENT

1963 Test Ban Treaty. President John Kennedy signa el document ratificant la nuclear test ban treaty today. L-R: Sen. John Stock Photo – Alamy

<<Però fins que la Humanitat hagi proscrit la guerra i els seus instruments de destrucció, els Estats Units han de mantenir una quantitat i qualitat efectives d’armes nuclears desplegades i protegides de tal manera com per poder ser capaços de sobreviure a qualsevol atac per sorpresa i eliminar a l’agressor. Només amb aquesta força podem estar segurs d’aturar un atac nuclear o un aclaparador atac per terra, mar o aire a les nostres forces o aliats. Només amb aquesta força i en el cas de fallada de la nostra potència dissuasòria, podem al món lliure enfrontar-nos amb la tragèdia d’una altra guerra i mantenir alhora esperances de sobreviure. I aquesta força dissuasòria, si ha de ser eficaç i versemblant comparada amb la de qualsevol altra nació, ha de posseir les armes nuclears més modernes, més segures i més adaptables que puguin produir els nostres equips de recerca>>.

(President John F.Kennedy, Discurs televisat a la nació, La Casa Blanca, Washington, DC, 2 de març de 1962).

Alamy

1963 Test Ban Treaty. President John Kennedy signs the document ratifying the nuclear test ban treaty today. L-R: Sen. John Stock Photo – Alamy

<<But until Humanity has outlawed war and its instruments of destruction, the United States must maintain an effective quantity and quality of nuclear weapons deployed and protected in such a way as to be able to survive any surprise attack and eliminate to the aggressor Only with such force can we be sure of stopping a nuclear attack or an overwhelming land, sea or air attack on our forces or allies. Only with such force, and in the event of the failure of our deterrent power, can we in the free world face the tragedy of another war and at the same time maintain hopes of survival. And that deterrent, if it is to be effective and credible compared to that of any other nation, must possess the most modern, safest, and most adaptable nuclear weapons our research teams can produce>>.

(President John F. Kennedy, Televised Address to the Nation, The White House, Washington, D.C., March 2, 1962).

 

———————————————————————-

ESCENES

Feixisme, cop d’estat i dictadura

   Viure en democràcia no és només anar a votar, és una manera d’existir gràcies a poder respirar l’aire de la intel.ligència i bondat humanes. De la realització del progressisme real i positiu a favor del benestar dels ciutadans sense exclusions. Aspiracions humanes obertes a millorar la vida de cada dia. La democràcia real obre les portes a l’existència i a les seves millores; la dictadura, el totalitarisme ho arrasen tot. La intel.ligència, la ciència, la cultura, el progrés social i econòmic, la grandesa de les llengües, la raó de l’ésser humà, el lliure albir, la llibertat i la Pau són menyspreats i perseguits. Abolir lleis de llibertat, humanitat i democràcia és retornar a les cavernes de la dictadura.

———————————————————————

EUFÒRIA PEL CANT, LA MÚSICA I LA CULTURA

 Obert a una sensibilització instrumental i musical per a tots els espectadors. El so del violí i dels altres instruments acompanyants, obre una oportunitat nova davant dels concerts multitudinaris, però, sempre amb la mateixa música i idèntics instruments i ritmes. Concerts repetitius i pesats en els quals, sembla, només compte la massificació. FANEKA, ho fa diferent.

———————————————————————-