El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

Si a Espanya, nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades, hi hagués triomfat la Constitució dels Estats Units d’Amèrica, avui romandria formada per Estats federals lliures. O, al menys, en aquelles denominades ‘autonomies històriques’ que són molt més que aquestes ‘autonomies’ de fireta. Són nacions. Però, a la denominació Espanya, no són les coses ben fetes, els èxits polítics i els Nobel allò que més destaca, sinó els cops d’estat militars, els pronunciaments, les rebel.lions i sedicions militars, les dictadures i, ara, el denominat ‘155’ aplicat a Catalunya, immemorial nació catalana, l’atac constant a la llengua catalana, la judicialització de la política i la situació del Consell General del Poder Judicial caducat des de fa 5 anys.

   Verbigràcia: Revolta de la Guàrdia Reial, revolta de Villarejo de Salvanés, cop d’estat de Pavía, cop d’estat a Espanya de 1929, cop d’estat de Primo de Rivera, La Sanjurjada, cop d’estat del 18 de juliol de 1936, operació Galàxia, cop d’estat del 23 de febrer de 1981, conspiració colpista per al 27 d’octubre de 1982, per citar algunes del segle XX. Les esdevingudes anteriorment, com l’assassinat del general Prim, podrien omplir un volum de l’enginyós cavaller ‘Don  Quixot de la Manxa’.

  Malauradament, l’actual situació territorial espanyola, els pactes polítics tinguts, la recent campanya electoral i els seus resultats a les eleccions generals posen en evidència que, mentre als Estats Units d’Amèrica es desenvolupaven i perfeccionaven els seus 50 Estats Federals, aquí es circulava amb ‘la diligència’ de Ringo Kid (John Wayne).

 

RTVE.es

Miles de manifestantes piden sostener la independencia 

Una de les ‘Marxes per la llibertat’ a Barcelona (arxiu).

———————————————————————

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

PROVES NUCLEARS I DESARMAMENT

PRUEBAS NUCLEARES Y DESARME

NUCLEAR TESTS AND DISARMAMENT

<<La prova de noves armes i dels seus efectes ha de formar necessàriament part d’aquesta investigació i procés de desenvolupament. Sense proves, sense experimentació, sense investigació, sense verificació, el progrés és limitat. Una nació que s’absté o conté a les proves no pot, evidentment, igualar els èxits d’una altra que les duu a terme. I quan totes les potències nuclears s’abstinguin definitivament de practicar aquests experiments, s’aturarà així mateix la terrible carrera de les armes nuclears>>.

<<És per això que aquesta nació, des de fa molt de temps no cessa de recomanar un autèntic fi d’amplitud mundial de les proves nuclears. I per això és perquè  l’any 1958, voluntàriament, ens vam comprometre, com ho va fer la Unió Soviètica, a una moratòria de proves nuclears durant la qual cap de les parts no les podria dur a terme, alhora que, tant l’Est com l’Oest, tractarien de buscar plans concrets per controlar-los>>.

(President John F.Kennedy, Discurs televisat a la nació, La Casa Blanca, Washington, DC, 2 de març de 1962).

<<The testing of new weapons and their effects must necessarily be part of that research and development process. Without testing, without experimentation, without research, without verification, progress is limited. A nation that abstains or holds back in its trials cannot, of course, match the achievements of another that undertakes them. And when all nuclear powers definitively refrain from carrying out such experiments, the terrible nuclear arms race will also stop>>.

<<It is for this reason that this nation, for a long time, has not ceased to recommend an authentic end of global scope of nuclear tests. And that is why in 1958 we voluntarily committed ourselves, as did the Soviet Union, to a moratorium on nuclear tests during which neither party could carry them out, while both East and West would try to find concrete plans for their control>>.

(President John F. Kennedy, Televised Address to the Nation, The White House, Washington, D.C., March 2, 1962).

 

———————————————————————-

LA FRASE

 

“No m’entregaré mai, ni que m’ofereixin passar un mes a la presó. No he vingut a buscar una solució personal, sinó a treballar per la resolució d’un conflicte polític”.

Carles Puigdemont i Casamajó

Molt Honorable 130è President de la Generalitat de Catalunya, immemorial nació catalana.

Diputat al Parlament Europeu des de  2019

Exiliat polític a l’Europa lliure des de l’any 2017

 

———————————————————————-

ELS COLORS DEL MÓN

Els cargols, benefactors dels humans 

El cargol comú dels jardins frega uns 30 ous a l’any, cadascun de la mida d’un cap d’agulla. Amb la seva posada, el cargol contribueix a salvar vides humanes. Els ous són font d’un compost químic que serveix per determinar grups sanguinis. Normalment aquest producte s’extreu de la sang humana, però calen cinc donants per obtenir la quantitat existent en un sol ou de cargol. El contingut de l’ou s’extreu i es dissol en una solució salina.

READER’S DIGEST

The common garden snail lays about 30 eggs a year, each about the size of a pinhead. With its laying, the snail contributes to saving human lives. Their eggs are the source of a chemical compound that is used to determine blood groups. Normally this product is extracted from human blood, but five donors are needed to obtain the amount found in a single snail egg. The egg contents are removed and dissolved in a saline solution.

READER’S DIGEST

 

———————————————————————-

MÉS ENLLÀ DE LA MÚSICA

En una època de repetitius i massificats concerts musicals -a tot s’anomena música-, és just i poderós escoltar i veure la gran música immortal que abraça el valor de la cultura. Una força instrumental variada, estudiada, pensada i forta que va més enllà de la música. Un regal per a un gran públic que sap valorar la gran música i no només l’estridència repetitiva.

 

In a time of repetitive and massive musical concerts -everything is called music-, it is fair and powerful to listen and see the great immortal music that embraces the value of culture. A varied, studied, thought out and strong instrumental force that goes beyond music. A gift for a large audience that knows how to value great music and not just stridency.

 

———————————————————————-

ESCENES

‘En blanc i negre’

 

 

———————————————————————-