El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

‡   Any 2006, any 2023. Disset anys del conflicte i problema espanyol amb Catalunya, immemorial nació catalana, a instàncies dels continuats errors polítics del ‘Partido Popular’ abans de governar i durant el seu govern amb l’expresident Mariano Rajoy. ‘Sempre contra Catalunya’, lema de després i encara vigent. Manera de fomentar el malestar polític, económic, social i, de gran manera, l’independentisme a Catalunya. Però, també, malmetre les relacions amb la denominació Espanya. Revifar el conflicte i problema espanyol amb Catalunya. Aquestes ànsies per sortir cada dia a les pàgines del ‘The Washington Post’ i al ‘New York Times’, però, sempre pels continuats desencerts i pel ‘sempre contra Catalunya’. Mai, sortir en aquests diaris, per l’obtenció dels premis Nobel ni per una pau política exemplar.

El setge lingüístic de la dreta i ultradreta espanyola

 

   De manera destacada sempre contra la llengua catalana, parlada per uns 10 milions de persones, front a la llengua castellana del nacionalisme espanyol parlada per 548,3 milions de persones del planeta. No trobaran ni un sol català que no sàpiga la llengua castellana. Tots els estudiants de Catalunya acaben els seus estudis sabent el català i el castellà. Ui! Quina por que es pugui parlar en català al Congrés dels Diputats. Ui! quina por que es pugui parlar en català al Senat. Ui! quina por que es pugui parlar en català al Parlament Europeu. Ui! quina por que es parli català als Països Catalans. La llei de llengües d’Aragó (‘Partido Popular’) va establir la llengua catalana que es parla a la Franja de Ponent de l’Aragó -pobles catalanoparlants- amb l’acrònim ‘lapao’. El setge lingüístic de la dreta espanyola i la ultradreta. Ui! quina por que es parli la llengua catalana.

Diario de Sevilla

   Sempre contra Catalunya! Sempre contra la llengua catalana! <<Nuestro interés es españolizar a los niños catalanes>> va dir l’exministre d’Educació i Cultura -dèficit d’educació i cultura-, José Ignacio Wert (‘Partido Popular’) en un Ple del Congrés. Fins i tot, després de finalitzar la desfilada de la Festa Nacional, el després rei Juan Carlos I li va etzibar a Rajoy: <<Le he dicho a Wert que lo de españolizar a los catalanes estuvo mal>>. El setge lingüístic de la dreta espanyola. La descriminació dels ciutadans de Catalunya i del conjunt dels Països Catalans, que no poden  ser atesos amb la seva llengua materna, amb la llengua de la seva terra i nació.

   Això sí, sempre contra Catalunya! I els del ‘Partido Popular’ volen tornar a governar? Per enredar-ho tot encara més? Per ensopegar més de dues vegades amb la mateixa pedra i continuar ensopegant?

(Aquesta qüestió és trascendental per a les ànsies de poder que es mouen al voltant. Per això mateix, abans de que en parli el ‘New York Times’, en parlaren en un ‘post’ següent).

 

De la manca d’enteniment al denominat ‘155’, judicialització de la política, representants catalans presos polítics, exiliats polítics catalans a l’Europa lliure i la repressió que encara continua. La Pau pacatejada.

 

——————————————————————————-

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

PROVES NUCLEARS I DESARMAMENT

PRUEBAS NUCLEARES Y DESARME

NUCLEAR TESTS AND DISARMAMENT

<<Els Estats Units oferiran a la Conferència de Ginebra, no simplement amb propòsits de propaganda o amb ànim de despertar ridícula expectació, una sèrie de plans concrets per realitzar “un importantíssim avenç cap a la pau”. Esperem i creiem que seran atesos per totes aquelles nacions que s’oposen a la guerra. Inclouran propòsits específics per establir acords junts que s’hagin de complir per sobre de tot: aturar la producció de materials desintegrables i armes nuclears, així com la seva transferència a altres nacions; convertir els emmagatzemaments d’armes en una cosa que sigui productiva i destinada a usos pacífics; destruir les espoletes i els sistemes de lliurament que amenacin lexistència de lhome; controlar els perills resultants d‟un atac per sorpresa o accidental; preservar l’espai exterior per a usos pacífics; i, progressivament, reduir totes les forces armades de manera que suposi la supressió total de tota amenaça i pensament de guerra>>.

(President John F.Kennedy, discurs televisat a la nació, La Casa Blanca, Washington, DC, 2 de març de 1962).

 

<<The State Units will offer to the Geneva Conference, not simply for propaganda purposes or for the sake of arousing ridiculous expectations, a series of concrete plans to realize “an importantissim avenç cap a la pau”. I hope and believe that those nations that oppose the war will be appreciated by all. They include specific purposes to establish agreements together that they have to fulfill on top of all: to saturate the production of disintegrable materials and nuclear weapons, along with their transfer to other nations; to convert the emmagatzemaments d’armes into something that continued to be productive and destined for peaceful uses; destroy the fuzes and the shooting systems that threaten the existence of lhome; control the dangers resulting from a surprise or accidental attack; preserve the exterior space for peaceful uses; and, progressively, reduce all the armed forces in such a way that it supposed the total suppression of all threats and thoughts of war>>.

(President John F. Kennedy, televised speech to the nation, The White House, Washington, DC, March 2, 1962).

——————————————————————————-

Martin Luther King

 

 

——————————————————————————–

ELS COLORS DEL MÓN

VIU EL DINOSAURE?

Does the dinosaur live?

DINOSAURS are considered extinct for 65 million years, but they may still be among us. Even more: just lean out of a window to see them, as two American scientists believe that birds are dinosaurs. Robert T. Bakker of Harvard University and Peter Galton of the University of Bridgeport base their claim that dinosaurs, unlike other reptiles, were almost certainly warm-blooded animals like birds. Most paleontologists believe that birds, dinosaurs, and all reptiles evolved from theocodonts, which lived 200 million years ago. Bakker and Galton point out that Archeopteryx, the oldest bird, is later, going back only 140 million years. On this they base their assertion that birds descended from dinosaurs.

READER’S DIGEST

 

——————————————————————————-

ALTRES CONCERTS DE MÚSICA I CULTURA

 

La música és indispensable; la cultura també. La bona música immortal dóna aire per respirar; la bona cultura també. Amb la música i la cultura com acompanyants de la vida, moltes circumstàncies provocades i penoses no haurien de passar. Ajuden a pensar i pensar és digne del bé, no d’una actuació equivocada que porta patiment per tanta gent.

 

——————————————————————————–

ESCENES

‘Aquesta terra és meva’

 

​La lluita per la llibertat i contra la tirania

——————————————————————————-