El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

ℑ   <<Una guerra, avui o demà, si ens portés directament a l’ocupació de les armes nuclears, seria una guerra molt diferent de totes les altres que registra la Història. Un intercanvi nuclear a gran escala que durés uns seixanta minuts, o menys emprant les armes que avui dia existeixen, podria escombrar de la superfície de la Terra més de tres-cents milions de nord-americans, europeus i russos, així com un crescut nombre d’éssers humans que habiten a altres regions d’aquest planeta. I els supervivents, tal com va advertir el senyor Khrusxev als xinesos comunistes, «els supervivents envejaran els morts». Doncs heretarien un món tan devastat per les explosions, el foc i el verí, que avui dia ni tan sols som capaços de concebre tot el seu horror. Així doncs, procurem allunyar el món d’aquesta guerra. Aprofitem al màxim aquesta i les altres oportunitats per reduir la tensió, per disminuir aquesta tremenda carrera d’armes nuclears tan perillosa, i fem tot el que està de part nostra per evitar que el món sencer mori>>.

(President John F.Kennedy, Universitat Americana, Washington, DC, 10 de juny de 1963).

 

<<A war, today or tomorrow, if it led us directly to the use of nuclear weapons, would be a very different war from all the others recorded in History. A large-scale nuclear exchange lasting about sixty minutes, or less, using the weapons that exist today, could wipe out more than three hundred million Americans, Europeans and Russians, as well as a large number of human beings, from the surface of the Earth. that live in other regions of this planet. And the survivors, as Mr. Khrushchev warned the Chinese communists, “the survivors will envy the dead.” For they would inherit a world so devastated by explosions, fire and poison, that today we are not even able to conceive all its horror. So let us try to keep the world away from that war. Let us make the most of this and other opportunities to reduce tension, to reduce this tremendously dangerous nuclear arms race, and let us do everything on our part to prevent the entire world from perishing.

(President John F. Kennedy, American University, Washington, D.C., June 10, 1963).

<<Aleshores, el nombre de nens i futurs fills d’aquests nens amb càncer als ossos, amb leucèmia a la sang o amb verí als pulmons, podria semblar petit en comparació dels perills naturals que aguaiten a la salut. Però aquest no és un risc natural per a la salut ni tampoc un tema estadístic. La pèrdua d’una vida humana o la deformació d’un nadó nounat, d’un nadó que pugui néixer després que tots els presents ens haguem anat, ha de ser motiu de preocupació per a tots nosaltres. Els nostres fills i néts no poden ser simples estadístiques davant de les quals haguem de mostrar-nos totalment indiferents >>.

President John F.Kennedy, Discurs televisat a tota la nació, La Casa Blanca, Washington, DC, 26 de juliol de 1963.

<<So, the number of children and future children of these children with cancer in their bones, with leukemia in their blood or with poison in their lungs, could seem small compared to the natural dangers that threaten health. But this is not a natural health risk nor a statistical issue. The loss of a human life or the deformation of a newborn baby, a baby that may be born after all of us here are gone, should be a cause for concern for all of us. Our children and grandchildren cannot be simple statistics to which we must be totally indifferent.

President John F. Kennedy, Nationwide Televised Address, White House, Washington, D.C., July 26, 1963.

——————————————————————————–

LA FRASE

  • “Quan es va constituir la Generalitat provisional tot Espanya va pensar que l’Estatut representava grans beneficis per a Catalunya i va iniciar-se una cursa esbojarrada d’ambició d’autogovern a la resta de països i regions de l’Estat”.

Swissinfo

Josep Tarradellas i Joan

President de la Generalitat de Catalunya a l’exili durant la dictadura franquista des de 1954 fins a la restauració de la Generalitat el 1980.

——————————————————————————–

JAZZ I VIOLÍ, CARRERA OBERTA

  ‘Eufòria’ per la bona música. No, a sempre amb els mateixos instruments, identiques cançons, els mateixos tons de bateries i els repetitius tons de veus. L’espectacle de sempre per aparèixer als platós de televisió i als mòbils. Música per a un dia, música perduda.

 

——————————————————————————–