El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

         (Fotografia: http://www.chato.cl/blog/)

  Els diners dels pressupostos públics que les administracions de l’Estat espanyol destinen a les festes taurines, suposa la xifra de 564 milions d’euros en subvencions. Europa ens ha d’ajudar i, que lluny vivim d’Europa!

   Els mals d’Espanya -nació de nacions constretes i amargades- venen de lluny. Diria des de que els anomenats ‘Reyes Católicos’ van desintegrar, per la força de les armes, els antiquíssims regnes de comunitats humanes que formàven allò que va ser qualificat ‘Hispania’ , el regne de Castella i els altres regnes formadors de la península ibérica. Un per damunt dels altres. Un és bo, els demés dolents. El nacionalisme espanyol, sobre el pedastal; els altres que formen les nacions d’Espanya, per terra. Fou l’inici de la destrucció del que podria haver estat el futur del federalisme i confederació d’estats. Les arrels encara hi són, no han mort per més que s’els ha volgut arrancar. L’avenç i modernització progressius d’Espanya, s’han menyspreat. Encara es menyspreen. Pel poderosos i governants d’Espanya la raó mai no ha existit. Ja veiem els resultats. Els segles han anat passant i els mals d’Espanya han perdurat. Una frase entre moltes altres. Miguel de Unamuno: <<Éste es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote! Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Yo siempre he sido, diga lo que diga el proverbio, un profeta en mi propio país. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho>>. (Durant l’acte d’obertura del curs acadèmic, en el paranimf de la Universitat de Salamanca, 12 octubre 1936).

   Però els poderosos i governants d’Espanya només procuràven i procuren pels seus propis interessos, les seves prevendes i els seus privilegis. La veu i la força dels qui això no volien, s’esmunyia en la foscor i el terror de les continuades dictadures militars. La darrera, 1939-1975.  S’apaga en les majories de govern amb poder absolut. Les arrels i les maneres d’actuar encara hi són. 

   Si qui ha de donar exemple no ho fa, per què ha de complir el poble amb el seu deure? Amb IVA o sense? Cobro el subsidi d’atur i treballo a l’economia submergida. Així l’atur no tindrà mai fi. Si l’empresari no dòna exemple, per què ho ha de fer el treballador? Guanyo diners i no els inverteixo en el millorament de la meva empresa i a ser més competitius, em dedico  a l’especulació. Trasllado l’empresa a un país on el treballador guanya seixanta euros al més, treballa el doble d’hores i no té dret a cap seguretat social ni assistència sanitaria. Així es fomenta l’atur a Espanya, país origen de l’empresa -5 milions de treballadors sense feina- i els de l’altre país són un exemple de la manca de respecte per la dignitat de la persona. L’absentisme laboral espanyol, el més gran dels països europeus. Si el funcionari no compleix amb el seu deure, per què ho ha de fer l’obrer? Sonats casos de corrupció. Si els de d’alt posen tota classe de paranys, per què no els han de posar els de baix? On és la comissió parlamentaria investigadora del cas Bankia? Tenen por d’una intervenció europea sobre l’Estat espanyol per què es destapi amb números a la mà que una meitat d’Espanya treballa a marxes forçades, mentre que l’altra meitat es dedica a cobrar subsidis? Europa ja ha dit que a l’Estat espanyol sobren 500 mil funcionaris. Lo qual voldria dir que manquen 500 mil nous emprenedors i que les grans empreses espanyoles -disposen de molts milions d’euros- han de finançar els seus projectes i així crear nous llocs de treball. No són els Bancs, primordialment, els qui han d’ajudar als emprenedors, són les grans empreses qui han de confiar en els seus projectes i fer-los avançar cap a els mercats. L’Estat i el seu govern han de vigilar que les coses funcionin bé i no hi hagin abusos i donar una part de suport, però, hauria de ser l’inexistent i gran ‘Silicon Valley’ de les nacions d’Espanya que hauria de fer sortir l’Estat espanyol del darrer lloc d’Europa. El govern del ‘Partido Popular’ vetlla perquè això sigui així, o actua sempre al revés?

   El cost del frau fiscal a Espanya puja a uns 70.000 milions d’euros l’any, al voltant del 23% del PIB. Això equival al pressupost total del sistema sanitari espanyol. I encara anuncien una amnistia fiscal?

   Què ens volen amagar? Fins quan?

   (Proper cap. II)

   El vídeo

   Si tenen a bé, poden puntejar l’adreça de vídeo següent: 6TmUfWYN0rU

————————————————————————————- 

 El Deure i la Glòria

‘Instrucció, estudi, professors, material, investigació…’

   <<Hem de millorar la qualitat de l’instrucció que es proporciona a totes les nostres escoles i col.legis. Hem d’estimular l’interès per l’estudi amb l’objectiu de reduir l’alarmant nombre d’alumnes que abandonen l’escola o no segueixen pujant a nivells més alts d’educació. Això requereix l’existència de més i millors professors…; professors que puguin ser captats i retinguts en escoles i col.legis només si els sous reflexen de forma més adequada el valor dels serveis que desenvolupen. També necessitem que els nostres professors i instructors siguin equipats amb el millor material d’ensenyament i informes professionals. Han de disposar de mètodes d’instrucció provats mitjançant una acurada investigació científica del procés d’ensenyament i mitjançant una curosa experimentació pràctica>>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 29 de gener de 1963).

   Si tenen a bé, poden veure el vídeo següent: 7gdH6XXJ2MU

————————————————————————————-

El naixement d’una nació. Què és Catalunya

   *   LA RESPOSTA  a la pregunta de la setmana anterior.- El període anomenat “d’alta escolàstica”, que comprengué el segle XIII i es caracteritzà per la integració de l’obra d’Aristòtil, així com dels estudis sobre filosofia grega dels autors àrabs i hebreus. (Ulisses).

   *   LA PREGUNTA de la setmana.- Quins personatges excel.liren dins aquest període?

   *   EL LEMA de la setmana.- “Somiar com ens agradaria ser és desaprofitar la persona que som”. Juliana Russo.

————————————————————————————-