El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

 

 Assemblea parlamentaria del Consell d’Europa

 Mentre els governs autonòmics i de les nacions d’Espanya del ‘Partido Popular’ fan tot el que poden per fer deixar al ras de terra la llengua catalana, el Consell d’Europa amonesta l’Estat espanyol -nació de nacions constretes i amargades-, per les deficiències en la protecció de la llengua catalana en l’administració pública, la justícia i l’atenció sanitària. Mentre els governs autonòmics del ‘Partido Popular’, amb poder absolut, fan tot el que poden per esborrar la legislació que en els Països Catalans -per idioma, història i cultura- té com a finalitat protegir la llengua catalana, els experts del Consell d’Europa -diari El Punt Avui, 27/10/12- reclamen més jutges i funcionaris catalanoparlants.

   És un fet incomprensible en un país democràtic i de normalitat política. Cada dia ho llegim i veiem als mitjans d’informació. Continuades trifulgues a les illes Balears on el president, José Ramon Bauzà, ‘Partido Popular’ -no podia ser d’una altra manera- sembla que no té res més a fer, que deixar de banda tota protecció i utilització de l’idioma català. Que si ara una enquesta, que si ara una altra per tal d’aconseguir que la llengua catalana desaparegui de l’Administració i de l’ensenyament escolar o els ciutadans es sentin descoratjats de parlar la seva llengua. Pel que fa al seu aprenentatge -la llengua materna- sembla que els primers ciutadans de les illes siguin ara els darrers.

 El Consell d’Europa renya Espanya per les deficiències en la protecció de la llengua catalana en l’administració pública, la justícia i l’atenció sanitària

  Al País Valencià, Alberto Fabra, mira quina curiositat!, també del ‘Partido Popular’, l’oferta d’ensenyament en català “és insuficient” a secundària i en la formació professional. L’informe del comitè d’experts del Consell d’Europa, constata que “poques vegades un alumne ha estudiat en català durant tota l’etapa escolar”. Per això, demana a les autoritats informació “sobre les mesures previstes per atendre la demanda de català a l’educació mitjana en el futur”. El document també exigeix que el sistema abrace també l’etapa universitària i que s’estenga per tot el territori i no sols sobre les zones catalanoparlants. A més, critica la implantació del model trilingüe obligatori, que ha suposat la desaparició del model d’immersió lingüística sorgit de la llei d’Ús i Ensenyament amb resultats més que notables, tal com constaten nombrosos informes. 

   Per això van fer tancar les antenes dels repetidors de TV3 del País Valencià? Què fan en un calaix del Congrés de Diputats les més de 650.000 signatures dels ciutadans que han demanat la reobertura de les emissions en llengua catalana de TV3? Totes les nombroses i grans cadenes de televisió en llengua castellana es poden veure al País Valencià i, per què no una en català? La Constitució espanyola, protegeix les llengües minoritàries i la llibertat d’expressió? Quina classe de democràcia és aquesta?

   També a l’Aragó on governa el PP, mira quina casualitat!, la fòbia del ‘Partido Popular’ contra el català, ha arribat fins a l’extrem de que la nova llei de llengües defineix a la nostra llengua com a “aragonès oriental”. Volen canviar el nom de la llengua catalana parlada per més de 10 milions de persones. Una agressió lingüística que ens fa recordar les maleïdes dictadures dels generals Primo de Rivera i Franco. Si el govern central, centralista i nacionalista espanyol del ‘Partido Popular’, amb poder absolut, es dediqués a combatre amb eficàcia l’origen i les causes dels gairebé 5 milions de treballadors i joves espanyols sense feina, en lloc de combatre la protecció i ús de la llengua catalana -i no aconseguiran res- el vot dels espanyols que van votar el ‘Partido Popular’ serien millor aprofitats.

   El Consell d’Europa, l’organització paneuropea que agrupa 47 països que sumen 800 milions d’habitants, ha exigit a l’Estat espanyol que “canviï la legislació per deixar clar que les autoritats judicials, civils i administratives a les comunitats autònomes conduiran els processos en les llengües cooficials quan alguna de les parts ho demani”. Els seus experts també es queixen que fer gestions en català, èuscar o gallec en l’administració estatal, ja sigui en una comissaria o a les oficines d’Hisenda, és complicat, perquè sovint els funcionaris no el parlen.

   També falla l’atenció sanitària en català, segons els inspectors del Consell d’Europa que han viatjat a l’Estat i han interrogat governs i associacions lingüístiques per comprovar si es compleix o no la Carta europea de llengües regionals o minoritàries, que va entrar en vigor el 2001. L’informe, aprovat recentment a Estrasburg, detecta “deficiències” en l’ús del català, “especialment davant els òrgans administratius i judicials de l’Estat”. I és que “l’actual sistema de mèrits i rotacions dels jutges, juntament amb el marc jurídic actual, no garanteix que els processos judicials en llengües cooficials es puguin posar en pràctica”, segons que informa el diari El Punt Avui, 27/10/12.

   El resultat és que només el 13% de les sentències i resolucions es redacten en llengua catalana, en dades del 2011 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per capgirar aquesta tendència, el Consell d’Europa reclama al govern espanyol que prengui “totes les mesures legals i pràctiques necessàries” per garantir que una “proporció adequada” del personal judicial a Catalunya conegui la llengua pròpia del país. I el mateix passa amb la resta de l’administració pública estatal, on l’ús del català “de vegades es veu dificultat per la manca de personal” que el parla. Si no es produeix un gir de 180 graus, “els usuaris se sentiran desencoratjats de parlar la seva llengua”, alerta. A Estrasburg tampoc no agrada gens la guerra lingüística que Madrid fa a les autonomies “en matèries com l’educació o els mitjans audiovisuals”, en les quals “la cooperació encara és problemàtica”. Per tot plegat, els experts del Consell d’Europa recomanen la promoció de programes de formació i contractació que fomentin el coneixement de les llengües minoritàries.

   Si el Consell d’Europa amonesta Espanya, nació de nacions, pel que fa a la protecció i ús del català, èuscar o gallec, és que les coses no funcionen bé i quelcom greu està passant.  Vergonya, senyors, vergonya! Doncs, qui té por de la consulta i de que els ciutadans de Catalunya expressin la seva voluntat amb pau i democràcia? 

El vídeo

   Si tenen a bé, poden puntejar l’adreça de vídeo següent:

   I7Z2gUh3fJg

————————————————————————————-

 

   El Deure i la Glòria

<<Tota nació té el dret a governar-se per ella mateixa, de ser lliure davant la imposició i coacció externa, d’emmotllurar la seva pròpia economia i la seva societat d’acord amb la voluntat del poble>>. (President John F. Kennedy, Universitat de Costa Rica, San José, 20 març 1963).

 

  <<Allò que Franklin Roosevelt deia al poble americà vos ho repeteixo ara: aquesta generació d’americans -vostra generació- té una cita amb el destí. Estem consagrats a quatre principis fonamentals en aquest hemisferi en l’Aliança per el Progrés. El primer, és el dret de tota nació de governar-se per ella mateixa, de ser lliure de la imposició i coacció externa, d’emmotllar la seva pròpia economia i la seva societat d’acord amb la voluntat del poble>>.

   El segon, és el dret de tot ciutadà individual a la llibertat política; el dret d’expressar les seves pròpies opinions, d’adorar a Déu segons les seves creences, d’escollir el govern que el guiï, i d’abolir-lo quan ja no serveix per a les necessitats de la nació.

   I tercer, el dret a la justícia social, el dret de tot ciutadà de participar en el progrés de la seva nació. Això significa terra per els sense terra i educació per aquells als qui s’els nega avui dia en aquest hemisferi. Això vol dir que les institucions caduques que perpetuen els privilegis han de deixar el pas lliure. Vol dir que tant els rics com els pobres deuen compartir la càrrega i l’oportunitat de construir una nació>>. (President John F. Kennedy, Universitat de Costa Rica, San José, 20 març 1963).

   Si tenen a bé, poden veure el vídeo següent: nYzp5gR2HCQ

————————————————————————————-

 El naixement d’una nació. Què és Catalunya

   * LA RESPOSTA a la pregunta de la setmana anterior.- Etapa florent de les arts i de la recerca medievals fou el llarg regnat de Pere ‘el Cerimoniós’, protector de la cultura, literat ell mateix i prologuista d’obres científiques, com ara unes ‘Taules astronòmiques’, del 1381, en què intervingué Jacob Corsuno, jueu andalús establert a Barcelona a instància del propi rei. (Ulisses).

   * LA PREGUNTA de la setmana.- Els astròlegs i astrònoms eren alhora metges i físics?

   * LA CITACIÓ de la setmana.- “La cara del mal és sempre la cara de la necessitat total”. William Burroughs.

————————————————————————————-

UNA IMATGE

A redós de la tempesta?

Palamós, Costa Brava, Baix Empordà, foto: E. Figueras  

————————————————————————————-