El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

Ho diu Oriol Junqueras, pres polític, destituït pel repressiu 155, president d’Esquerra Republicana de Catalunya i exvicepresident del govern de Catalunya: “Res del que hem fet és delicte”. Així ho reafirma tot un govern de la Generalitat de Catalunya, immemorial nació catalana, de presos polítics i d’exiliats polítics. Tota una nació sense Estat federal. La mediocritat política i d’organització territorial que mai han desitjat i sempre desterrat els Estats Units d’Amèrica. Units perquè han volgut i volen els seus ciutadans. Mai a la força. Estimen el seu gran país format per 50 Estats federals, que també són Estat. Un trencament territorial com a Espanya -bressol que podría ser d’un gran federalisme- mai no hauria succeït. Una nació immemorial com és Catalunya no pot ser tractada com una colònia. 

   Ni, per part de l’anterior president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, del Partido Popular, amb el suport del representant Albert Rivera, de Ciudadanos, negar-li el diàleg, ni donar cops de porta a les seves demandes i aspiracions, ni instar a signar als ciutadans de les nacions que formen Espanya contra la Llei Orgànica de obligado cumplimiento de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ni portar aquesta mateixa llei orgànica al Tribunal Constitucional espanyol, pendent de renovació, ni la pitjor sentència d’entre altres sentències -quatre anys més tard- contra la Llei Orgànica de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ratificat pel poble, ni la intervenció autonòmica constant, ni portar totes les lleis socials i econòmiques aprovades pel Parlament de Catalunya al Tribunal Constitucional, ni a un ofec econòmic i fiscal motivat per un sistema de financiació injust i abusiu denunciat tantes vegades… i així fins arribar a un ofec polític i autonòmic de tanta envergadura, que al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat  per tal d’aconseguir un diàleg efectiu i una justa negociació política, no van tenir una altra opció i demanada per milions de ciutadans que portar a terme -aprovat pel Parlament- un referèndum sobre la independència de Catalunya que va ser aprovada, però, al mateix temps es va declarar sense efecte. Tot això després d’una intervenció  policial estatal terrible -govern del president Mariano Rajoy i del Partido Popular, amb el suport de Ciudadanos-, contra els ciutadans de Catalunya que van anar a votar el dia 1 d’octubre de 2017. Com a testimoni, imatges esfereïdores.

   La posterior aplicació del repressiu 155, els presos polítics i exiliats polítics a Europa, entre ells el Molt Honorable Presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont,  no només  posa en evidència el fracàs de la Constitució espanyola i de la democràcia, sinó també el difícil encaix d’Espanya nació de nacions amb una Europa lliure, moderna i progressista. “Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: la ignorancia y la debilidad”. Simón Bolívar.


Oriol Junqueras: “Res del que hem fet és delicte” “Nada de lo que hemos hecho es delito” “Nothing that we have done is crime”

———————————————————-


EL DEURE I LA GLÒRIA

ELS GRANJERS I LA VIDA A LES GRANGES

THE FARMERS AND THE LIFE IN THE FARMS

<< L’èxit d’aquests principis exigeix un vot afirmatiu en el pròxim referèndum del blat, a celebrar sota la legislació promulgada l’any passat pel Congrés. Si dues terceres parts dels productors de blat voten en aquesta primavera per aprovar el programa autoritzat per aquesta llei, els ingressos actuals dels nostres productes de blat quedaran protegits, i així es reduiran els excedents de gra. El fracàs en aprovar el programa de marge deixarà al granger sense directrius de subministrament, sense eficaç suport al manteniment de preus …, i a mercè d’una producció limitada i preus sense protecció. No crec que algú que comprengui clarament aquesta alternativa prefereix tornar a patir la situació depressiva que va precedir a la iniciació del suport als preus fa una generació. En aquest any ni és viable ni necessària la promulgació de noves lleis sobre el blat >>. (President John F. Kennedy, missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

www.infocampo.com.ar

r<< The success of these principles requires an affirmative vote in the next wheat referendum, to be held under the legislation enacted last year by Congress. If two thirds of the wheat producers vote this spring to approve the program authorized by that law, the current income of our wheat products will be protected, and thus grain surpluses will be reduced. Failure to approve the wheat program will leave the farmer without supply guidelines, without effective support for price maintenance … and at the mercy of limited production and unprotected prices. I do not think that anyone who clearly understands this alternative prefers to suffer again the depressive situation that preceded the initiation of price support a generation ago. In this year it is neither viable nor necessary the enactment of new laws on wheat >>. (President John F. Kennedy, special message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

<< Les granges nord-americanes són una de les nostres principals fonts de divises. Ens proposem, doncs, continuar amb aquesta ferma política d’exportacions. No obstant això, encara tenim el problema especial de mantenir l’accés al Mercat Comú per a alguns dels nostres més importants productes agrícoles. Aquest Govern intenta donar tots els passos necessaris per protegir els drets deguts a les exportacions agrícoles nord-americanes. Hem inculcat als nostres socis comercials la vital necessitat de establir un acord just com a part essencial de les negociacions a gran escala que es duran a terme sota la llei d’Expansió Comercial de 1962 >>. (President John F. Kennedy, missatge especial al Congrés, Washington, D.C. 31 de gener de 1963).

cubanosporelmundo.com

Audiencia senatorial sobre posibilidad de negocios agrícolas con Cuba.

<< American farms are one of our main sources of foreign exchange. We therefore propose to continue with this firm export policy. However, we still have the special problem of maintaining access to the Common Market for some of our most important agricultural products. This Government tries to take all necessary steps to protect the rights due to American agricultural exports. We have instilled to our business partners the vital need to establish a fair agreement as an essential part of the large-scale negotiations that will be carried out under the 1962 Commercial Expansion law >>. (President John F. Kennedy, special message to Congress, Washington, DC 31 January 1963).

www.icp.org

[John F. Kennedy campaigning for West Virginia presidential primary, West Virginia State College, Dunbar, West Virginia]

———————————————————-

LA FRASE

Referint-se a Pablo Casado, Partido Popular, va acusar -lo de “mentir”“Vostè insulta i falta perquè no té raons ni arguments per fer oposició”. Segons Sánchez, Casado vol una Espanya “on només hi cap ell i els que pensen com ell”, “i no una on hi cabem tots”. “Tan de bo el 28 d’abril la mentida i la crispació surtin de la vida política amb vostè derrotat a les urnes”.

Pedro Sánchez

President del govern espanyol

Postil.la: Aquesta Espanya, nació de nacions, “on hi cabem tots”, serà pels qui de manera voluntària i sense repressió hi vulguin cabre. Els que no, algun motiu molt significatiu tindran i així ho manifesten des de fa deu anys. Això és el que un president responsable, intel.ligent i valent, té l’obligació de resoldre. I no el repressiu 155 que no soluciona res i ho agreuja tot. (Blog ‘La Nova Frontera’).

www.voyaemigrar.com

—————————————————

La voluntat de superació i d’integració, aprendre, treball i esforç dels emigrants, essencials per al creixement del país   

La cançó

————————————–