El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   Tres expressions polítiques que demostren una excel.lent intel.ligència política, molt per sobre d’altres candidats que només saben esmentar expressions agressives pròpies dels anys trenta i del temps de María Castaña. Aquests estan fora de temps i no aporten seguretat, estabilitat, progrés i llibertat. Més aviat, por.

 

cubajournal.blogspot.com

 

IGLESIAS

“La solució democràtica per resoldre el conflicte polític català, ha de ser un referèndum”

“The democratic solution for solve the political controversy català, has to be a referendum”

   Iglesias, Junqueras i Puigdemont volen aportar una solució al problema i conflicte espanyol amb Catalunya, immemorial nació catalana, mitjançant la grandesa de la llibertat, progrés i democràcia. Votar en un referèndum que és com es solucionen a Europa i en el món lliure, una situació política com l’actual a Espanya, nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades. I no és pas a causa de les demandes de Catalunya, des de fa tretze anys, negades i amb la porta als nassos, sinó per l’actitud intervencionista i destructiva dels separadors irresponsables i sense política. El seu deure i treball polític el van catapultar i l’han catapultat als tribunals, tribunals i més tribunals. A Espanya, a Europa.

 

www.ara.cat

 

 

JUNQUERAS

“Hi ha més coses que ens uneixen de les que ens separen als que volem votar ja, sigui sí

o no”

 

 

“There are more things that unite us from those that separate us from those who want to vote already, yes or no”

El president Artur Mas, una i una altra vegada, va explicar i intentar convèncer Rajoy per dialogar i treballar per un pacte fiscal amb Catalunya. La situació financera de la Generalitat s’ofega després de que els ciutadans de Catalunya, aportin 16 mil milions d’Euros -un 8% del PIB català- en impostos cada any i que no tenen retorn per part de l’Estat central i centralista. Ara, el president Artur Mas, multat, castigat i inhabilitat. Si no pots suportar ni dialogar amb els teus adversaris polítics, fes-los fora. El mateix va passar amb el president Carles Puigdemont. Una vegada i una altra intentar fer-li veure al senyor Rajoy la necessitat d’escoltar el clam dels ciutadans de Catalunya. Tothom sap, a Madrid, que Catalunya està molt mal finançada, però, callen. Qui més aporta, menys rep. Con la puerta en las narices. El president Carles Puigdemont exiliat a Europa. Si no pots suportar ni dialogar amb els teus adversaris polítics, fer-los fora. El dictatorial i repressiu 155 ho destrossa, tot, fins i tot, la pròpia Constitució així com la necessària política que s’ha substituït per tribunals i més tribunals. Hispania quo vadis?

 

www.businessinsider.com

 

 

PUIGDEMONT

“Les demandes catalanes sempre, sempre s’ha expressat de forma pacífica i a partir de majories obtingudes a les urnes”

 

 

“Catalan demands always have always been expressed in a peaceful way and from majorities obtained at the polls”

 

 

Un acte, trist per Catalunya, contra la política constructiva i la democràcia

 

 

   L’any 2006 el senyor Rajoy i el Partido Popular –com a arma electoral- posteriorment amb el suport de Ciudadanos, va instar als ciutadans de les nacions que formen la denominació Espanya, a l’enorme i equivocada recollida de signatures contra la Llei Orgànica de obligado cumplimiento contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ratificat pel poble. ¡Firmar contra Catalunya! deia la gent. Que penós i trist. Que els havien fet malament Catalunya i els catalans? Voler humiliar i doblegar Catalunya, trepitjant la seva històrica autonomia. Voler posar a les nacions que formen Espanya, contra la nació catalana. Un error descomunal aliè a una política responsable i que, avui, patim les conseqüències d’aquell desastre.

 

elpais.com

 

DESASTRE, RAJOY

 

   Els representants Pablo Iglesias, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras -a diferència d’altres candidats que només prediquen ràbia i crispació-, treballen per una solució justa i democràtica per Catalunya i per Espanya, nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades. Intentar arreglar el que han romput els separadors.

 

www.youtube.com

 

   La xifra de més d’un milió i mig de ciutadans de Catalunya que van començar a manifestar-se l’any 2010 -després ja seria cada any, degut a l’actitud intervencionista i anti autonomia del Partido Popular Ciudadanos- davant la sentència injusta -quatre anys després- del Tribunal Constitucional, no renovat, contra la Llei Orgànica de obligado cumplimiento de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ratificat pel poble i que el senyor Rajoy i el Partido Popular -posteriorment amb el suport de Ciudadanos- van portar injustament i amb una manca enorme d’intel.ligència política, al Tribunal Constitucional, no renovat i tractant-se d’una Llei Orgànica ratificada pel poble.

   Algú es pot estranyar de que Catalunya, immemorial nació catalana, vulgui fer un referèndum per l’autodeterminació, segons la Declaració Universal dels Drets Humans?

—————————————————————————–

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

 

ELS GRANJERS I LA VIDA A LES GRANGES

THE FARMERS AND LIFE IN THE FARMS

 

<< La legislació sobre els grans ha de incloure les sol·licituds necessàries per enfrontar-se a altres esdeveniments, amb les possibilitats de restringir-se al Mercat europeu i altres àrees comercials, així com els avanços en l’economia dels Estats Units >>.
(President John F.Kennedy, Mensatge especial al Congrés de Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

<< Such grain legislation must include the necessary provisions that deal with other eventualities, sudden opportunities or restrictions in the European Common Market and other commercial areas, as well as the progress in the economy of the United States >>.
    (President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, DC, January 31, 1963).

 

<< La nova legislació ha d’aprofitar els coneixements i experiència adquirits sota els programes de 1961-62 i 1963. Ha de ser un programa voluntari; prou flexible com per fer front a diverses condicions i necessitats; i ha d’estar basat sobre els mateixos principis fonamentals que durant aquests dos últims anys han demostrat ser progressius >>.
(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

www.bcr.com.ar

 

zele.mx

 

<< The new legislation should take advantage of the knowledge and experience acquired under the 1961-62 and 1963 programs. It should be a voluntary program; flexible enough to face various conditions and needs; and it must be based on the same fundamental principles that during the last two years have proven to be progressive >>.

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

 

 

www.pinterest.com

<< Aquests objectius poden ser assolits autoritzant al secretari d’Agricultura perquè ajusti el programa de grans -a la llum del subministrament i perspectives de utilització- per obtenir la necessària reducció en la producció i el més mínim cost contemporitzant amb la protecció dels ingressos de les famílies grangeres. Podeu seleccionar el tipus de programa de grans de l’any 1962 o el de 1963. Es subvencionarà aquells productors de gra que redueixin la producció per sota del seu establerta superfície d’acres de sembra. Aquestes subvencions podran efectuar-se en gèneres o en metàl·lic. La seva quantitat i la necessària reducció en acres de sembra es determinaran sobre una base de probabilitats poc abans que es sembrin les collites >>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 gener 1963).

 

www.inforural.com.mx

<< These objectives can be achieved by authorizing the Secretary of Agriculture to adjust the grain program – in light of the supply and utilization prospects – to obtain the necessary reduction in production and the minimum cost, in keeping with the protection of income of farm families. You can select the type of grain program for the year 1962 or the one for 1963. Grants will be subsidized to those producers who reduce production below their established area of acreage. These subsidies may be made in genres or in cash. Their amount and the necessary reduction in acres of planting will be determined on a probabilistic basis shortly before the crops are planted >>.

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., 31 gener 1963).

 

paginamaqueta.blogspot.com

 

www.deere.com.ar

 

—————————————————————————-

L’APOCALIPSI

 

 

quotesgram.com

 

Ancià i malalt, el mariscal Hindenburg (1847-1934), que no li agradava Hitler i augurava el foc de l’apocalipsi, no ho va poguer parar 

—————————————————————————–