El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   Ens referim a la Constitució espanyola que dorm en un somni profund, des de fa 46 anys. El representant Carrizosa (Ciudadanos) va qualificar de “vergonyós” que “els que intenten trencar la constitució, ara la prometin”. Es referia als presos polítics catalans empresonats, castigats, des de fa un any i mig, en presó que en diuen preventiva provisional sense haver comés cap delicte ni d’ordre polític, civil, militar, ni comú. Tothom ho diu. Tots els demòcrates ho diuen. Tot Europa ho diu. També, els milions de vots, afecte i confiança que el poble els va concedir en les recents eleccions generals i municipals, confirma la seva innocència davant Jesucrist i a nivell mundial.

   Carrizosa (Ciudadanos), Arrimadas (Ciudadanos), Cayetana Álvarez de Toledo (Partido Popular), Casado (Partido Popular) i Rivera (Ciudadanos) amb la sempre present mala cara d’odi i de ràbia contra tot el que representa la immemorial nació catalana i altres nacions que formen la denominació Espanya, semblen sortits d’altres galàxies i d’altres planetes que deambulen per l’espai sideral. No entenen res de res sobre política constructiva ni de govern. Només confrontació, crispació i el seu fervor pel repressiu plec del 155 per fer augmentar l’independentisme. Sous i dietes importants, però, cap solució política constructiva que el poble demana. El president electe Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español), calla i atorga.

   Els presos polítics catalans i els exiliats polítics catalans no han intentat trencar la constitució, cap constitució. Ans al contrari. Amb la constitució a la mà, tot defensant la dignitat del poble de la nació catalana, defensen, també, que la constitució té prou marge per solucionar el conflicte i problema espanyol amb Catalunya. No, amb presons ni amb repressió. No, amb càrregues policials contra persones que van a votar. No, amb un plec repressiu nomenat ‘155’. No, expulsant del seu càrrec polític en el Congrés dels Diputats, a representants del poble que han fet una difícil i heroica campanya electoral des de les presons i que han aconseguit milions de vots i les seves actes de diputats. No, jutjant a persones honestes que fan el bé a favor del poble, de la democràcia i de la llibertat.

   Així ho demanen els ciutadans de la nació catalana i els ciutadans del món lliure, mitjançant la petició oficial i institucional de les Nacions Unides que demana a l’Estat espanyol i al Govern central, la llibertat immediata dels presos polítics catalans i exiliats polítics catalans innocents de tot el que se’ls acusa. No han intentat trencar cap constitució. No han trencat cap constitució. No han trencat cap Llei Orgànica de obligado cumplimiento de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, RATIFICAT pel poble. Han intentat ressucitar la Constitució per fer-la útil als canvis que demanda la societat i com a eina de treball i d’enteniment, no de repressió.

—————————————————————————-

 

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

ELS GRANJERS I LA VIDA A LES GRANGES ALS ESTATS UNITS D’AMÈRICA

 

FARMERS AND LIFE ON FARMS IN THE UNITED STATES OF AMERICA

 

 

El impulso del Presidente Kennedy a la economía

 

President Kennedy’s impetus to the economy

<< Intensificarem la nostra campanya contra la pobresa rural, i per millorar moltíssim més l’avanç cap a una economia rural diversificada, matisada; continuarem estimulant els avenços d’eficiència en l’agricultura assegurant la continuada producció d’aliments i fibres a preus raonables i en suficients quantitats com per poder atendre les necessitats de tots els nord-americans, i així mateix continuarem donant suport a la causa del progrés econòmic a tot el món lliure. Una economia agrícola estable i ben equilibrada és essencial si hem de fer front als problemes que en aquest aspecte s’acosten tant a casa nostra com en el món sencer Aquest programa està dissenyat per aconseguir aquesta classe d’economia agrícola >>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

 

www.taringa.net

 

<< We will intensify our campaign against rural poverty, and to improve much more the advance towards a diversified, nuanced rural economy; We will continue to stimulate efficiency gains in agriculture by ensuring the continued production of food and fiber at reasonable prices and in sufficient quantities to meet the needs of all Americans, and we will continue to support the cause of economic progress throughout the world. free. A stable and well-balanced agricultural economy is essential if we are to face the problems that, in this aspect, are coming to our home as well as in the whole world … This program is designed to achieve that kind of agricultural economy >>.

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

 

economia.culturamix.com

 

<< Autorització, sobre una base de dos anys, dictada pel secretari d’Agricultura, per fer pagaments que redueixin el cost del cotó a les factories domèstiques, cost que ha de reduir-se prou com per eliminar l’injust sistema actual de dos preus, tenint en compte les diferències que hi pugui haver de costos de transport entre les factories estrangeres i domèstiques, així com altres factors. Això remeiarà ràpidament l’actual injustícia i ajudarà a assegurar àmplies quantitats de tèxtils de cotó de bona qualitat i preus equitatius als consumidors nord-americans >>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

 

truecostmovie.com

LARHEA PEPPER

 

<< Authorization, on a two-year basis, dictated by the Secretary of Agriculture, to make payments that reduce the cost of cotton to domestic factories, a cost that has to be reduced enough to eliminate the unfair current system of two prices, taking into account the differences that there may be of transportation costs between foreign and domestic factories, as well as other factors. This will quickly remedy the current injustice and help secure large quantities of good quality cotton textiles and fair prices to American consumers. “

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

 

John F. Kennedy en un mitin pol&iacute;tico en 1959. (Foto: Dailymail)

(Foto: Dailymail)

 

<< Dins dels límits compatibles amb la necessitat d’una ordenada reducció en els sobrants, s’ha de permetre als productors de cotó que conreïn aquesta fibra per sobre de la seva quota per al mercat d’exportació sota preus mundials. El 1963 aquest cultiu extra amb fins d’exportació podria ser del tenor d’un vint per cent sobre el mínim actualment autoritzat. Aquesta mesura reconeixeria les diverses condicions que prevalen en diferents zones de producció cotonera i proporcionaria unes justes oportunitats als productors de cada zona. A més, la llei també podria autoritzar pagaments directes als productors, proveint així mitjans eficients per mantenir els ingressos del productor sense haver de mantenir els preus a un nivell massa alt >>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

agronoticias.com.mx

 

<< Within the limits compatible with the need for an orderly reduction in surpluses, cotton producers should be allowed to grow this fiber above their quota for the export market under world prices. In 1963 this extra crop for export purposes could be of the tenor of twenty percent of the minimum currently authorized. Such a measure would recognize the various conditions that prevail in different areas of cotton production and provide fair opportunities for the producers in each area. In addition, the law could also authorize direct payments to producers, thus providing efficient means to maintain the producer’s income without having to keep prices at too high a level. “

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

 

—————————————————————————–

LA FRASE

 

Ni és delicte organitzar un referèndum, ni votar en un referèndum, ni promoure o defensar pacíficament la independència. Des d’aquest convenciment hem actuat. Com va a ser un delicte treballar pacíficament per una opció política?

“Ni es delito organizar un referéndum, ni votar en un referéndum, ni promover o defender pacíficamente la independencia. Desde este convencimiento hemos actuado. ¿Cómo va a ser un delito trabajar pacíficamente para una opción política?”

“It is not a crime to organize a referendum, or to vote in a referendum, or to peacefully promote or defend independence, and since this conviction we have acted, how is it going to be a crime to work peacefully for a political option?”

 

 

ORIOL JUNQUERAS

 

 

 

Sense llibertat d’expressió ni d’idees, no hi pot exsistir una veritable democràcia

—————————————————————————–

L’APOCALIPSI

 

warfarehistorynetwork.com

 

bolognaenespanol.wordpress.com

 

Bombes, foc i morts sobre Guernica (País Basc) com a conseqüència del que si va ser i  és una terrible rebel.lió, sedició, cop d’estat, terrible guerra incivil i dictadura militar

—————————————————————————- 

 

MELÒMANS

 

En la música tots els sentiments tornen al seu estat pur i el món no és sinó música feta realitat

Arthur Schopenhauer

 

—————————————————————————–

 

www.change.org

 

—————————————————————————–