El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

♠ En Núñez Feijóo, del Partido Popular, desitja ferventment fer-se amb la plaça que va ocupar Mariano Rajoy, doncs endavant!, alguns vots tindrà. Tots dos són gallecs, paisans i no sé si Feijóo té tant efecte per la nació catalana com ho va cal.ligrafiar el senyor Rajoy. Tant efecte per unes veritables autonomies com per posar-se a riure. No va entendre el representant Rajoy que, des de fa segles, Catalunya és una nació. No va entendre que Catalunya, el 2017, abans i després, no va desafiar a l’Estat espanyol, Catalunya es va defensar dels abusos i incompliments d’aquest Estat i del govern del Partido Popular presidit per Rajoy. També, de Ciudadanos i d’altres forces i gents que, amb els seus actes demostrats, no poden veure, suportar ni pair a la nació catalana i als catalans. Tampoc als Països Catalans, existents i ben presents i on es parla la llengua catalana. Tampoc als independentistes, que hi són com no podria ser d’una altra manera i en nom de les nacions que estimen la llibertat i volen ser lliures. Un independentisme creixent impel.lit per la judialització de la política i la repressió sobre Catalunya. Uns aspectes a tenir en compte per part del candidat Feijóo i heretats del seu propi partit que ostenta la facultat de complicar encara més les situacions polítiques a tot nivell. Per això i altres circumstàncies no governen.

   L’Estatut d’Autonomia de Catalunya destrossat, no és el que el poble va ratificar

   Instar a signar per part del Partido Popular i amb el després seu president al davant, Mariano Rajoy, per tots els territoris de les nacions, comunitats autònomes -autònomes?, regiones – que formen la denominació Espanya, contra la Llei Orgànica -de obligado cumplimiento- de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Un fet insòlit a l’Europa democràtica i lliure que eixampla la demanda per l’autodeterminació i la independència de la nació catalana.

   Un Estatut revisat pel Consell Consultiu de la Generalitat, aprovat pel Parlament de Catalunya, retallat a Madrid, i aprovat pel Congrés i el Senat, ratificat pel rei i pels ciutadans de Catalunya.

   Increïble el que pot passar en un Estat espanyol que es venta de ser ‘democràtic i de dret’. Per això aquests constants avisos i topades amb els tribunals de justícia de la Unió Europea. Cal tenir ben present, també, que el Consell General del Poder Judicial, de Madrid, es troba pendent de renovació des de l’any 2018.

   ‘El monstre de més de mil caps’, el conflicte sense fi.

El Periódico

 

‘George Kaplan’, l’espia

   Però, entre la persecució de l’Estatut d’Autonomia (autonomia? de Catalunya i el cas Pegasus –l’espia George Kaplan a ‘Con la muerte en los talones’, d’Alfred Hitchcock- han passat moltes coses increïbles i terribles per comentar en un proper ‘post’. Com en les aventures del Capitan Trueno, brau guerrer català de Castelló d’Empúries (Girona), continuarà…

   

Cultura Unizar – Universidad de Zaragoza

—————————————————–

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

“Hem de millorar la qualitat de la instrucció que es proporciona a totes les nostres escoles i col·legis. Hem d’estimular l’interès per l’estudi a fi de reduir l’alarmant nombre d’alumnes que abandona l’escola o no continuen ascendint a nivells més alts d’educació.” (JFK).

 

Blogs

 

<<Hem de parar especial atenció a l’augment d’oportunitats i incentius perquè tots els nord-americans desenvolupin la seva intel·ligència fins al màxim, per completar la seva educació i perquè continuï el seu progrés al llarg de les seves vides. Això significa evitar l’abandonament dels estudis, la millora i l’expansió de serveis docents especials i també proporcionar millors mitjans educatius als ciutadans de barris baixos i zones rurals on els mitjans docents són desgraciadament escassos. Significa també augmentar les oportunitats per a aquells estudiants que desitgen i són intel·lectualment capaços de continuar avançant en la seva educació matriculant-se a col·legis i universitats. Significa prestar molta més atenció a l’ensenyament tècnic i vocacional que des de fa temps és objecte de negligència en detriment dels nostres obrers i del nostre progrés tecnològic…>>

(President John F.Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, DC, 29 de gener de 1963).

<<We must pay special attention to increasing opportunities and incentives for all Americans to develop their intelligence to the maximum, to complete their education and to continue their progress throughout their lives. This means avoiding school dropouts, improving and expanding special educational services, and also providing better educational facilities for citizens in slums and rural areas where educational facilities are woefully scarce. It also means increasing opportunities for those students who are intellectually capable and willing to continue advancing their education by enrolling in colleges and universities. It means paying much more attention to technical and vocational education that has long been neglected to the detriment of our workers and our technological progress…>>

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 29, 1963).

<<En suport d’aquests tres objectius bàsics, proposo avui l’establiment d’un programa comprensiu, d’un programa equilibrat per incrementar l’ajuda del Govern federal a l’educació dels seus ciutadans; un programa que apunti a l’increment d’oportunitats docents per a cada ciutadà nord-americà sense tenir en compte la seva edat, raça, religió, ingressos o èxits en l’educació…>>

(President John F.Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, DC, 29 de gener de 1963).

<<In support of these three basic objectives, I propose today the establishment of a comprehensive program, a balanced program to increase the aid of the Federal Government to the education of its citizens…;a program that aims to increase educational opportunities for every American citizen regardless of age, race, religion, income, or educational attainment…>>

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 29, 1963).

 

—————————————————–

LA FRASE

 

 

—————————————————–

LA VEU DEL VIOLÍ A ‘OQUES GRASSES’

   Quan el violí sona se sent una audició especial. Sense estridències i màquines. És una melodia profunda que arriba al cor i als sentiments dels espectadors que escolten el conjunt musical que té la sort de comptar amb la companyia del violinista o violinistes. El sabor de la música que és cultura.

—————————————————-

L’APOCALIPSI

 

Un portal de la Història

PRESOS POLÍTICS després de la guerra civil i incivil espanyola, inacabable.

 

—————————————————-

ELS COLORS DEL MÓN

 

Dues classes de dolor

Generalment experimentem dues diverses classes de dolor. El contacte amb una cassola bullint, per exemple, suscita a l’instant un dolor breu i agut que és urgent apartar la mà. Apareix després un altre dolor que persisteix fins que la cremada és tractada mèdicament o comença a guarir-se. Ambdós dolors arriben al cervell a través de l’espina dorsal, però cadascú discorre per una llera nerviosa diferent. El primer és enviat a gran velocitat al cervell, mitjançant una xarxa especial de petits i protegits nervis, les fibres A-Delta, per transmetre l’alarma i donar ordre de reacció immediata. El segon dolor camina més lentament a través de nervis majors i no revestits, anomenats fibres C. Informen al cervell que la mà ha patit un dany i que, si no se la tracta, continuarà fent mal. Però és al cervell on el dolor es converteix en un misteri. Unes persones suporten més dolor que altres; tenen majors marges o <<llindars>> de dolor. Els llindars de dolor varien no només d’una persona a una altra, sinó també segons les circumstàncies.

(READER’S DIGEST)

Blocs de VilaWeb

Generally we experience two different kinds of pain. Contact with a boiling pot, for example, instantly elicits a short, sharp pain that urges you to pull your hand away. Then another pain appears that persists until the burn is treated medically or begins to heal. Both pains reach the brain through the spinal cord, but each travels through a different nerve channel. The first is sent at high speed to the brain, through a special network of small and protected nerves, the A-Delta fibers, to transmit the alarm and order immediate reaction. The second pain travels more slowly along larger, uncoated nerves called C-fibers. They tell the brain that the hand has been damaged and that, if left untreated, it will continue to hurt. But it is in the brain that pain becomes a mystery. Some people endure more pain than others; they have greater margins or <<thresholds>> of pain. Pain thresholds vary not only from person to person, but also depending on the circumstances.

—————————————————-

EXILIATS POLÍTICS CATALANS A L’EUROPA DEL SEGLE XXI

CCMA

   En una nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades, la unitat i integritat territorial de la denominació Espanya ha estat sempre irrealitat, imaginació i excusa per els cops d’estat, guerres civils i incivils i dictadures. També excusa per l’espionatge que utilitza el maliciós programa de Pegasus, res a veure amb la desapareguda marca Pegaso que més útil seria si existís avui dia. Investigació i treball en lloc de tant i tant espionatge. En lloc de tanta i tanta desocupació espanyola.

   Això sí molt d’espionatge i Espanya va tancar el 2021 amb l’atur més alt de la Unió Europea i acumula set mesos liderant el rànquing. Espanya va registrar una desocupació del 13% al desembre, una xifra a què només s’acosta Grècia (12’7%).

Menys representants presos polítics catalans i exiliats polítics catalans a Europa -milions de ciutadans per l’amnistia i contra la repressió del ‘155’-, i més responsabilitat política. L’augment de l’independentisme és conseqüència del desastre polític espanyol i del sempre contra Catalunya!

—————————————————-

Okdiario

L’Obra Social ”la Caixa” dedica 20 millones de euros a impulsar 839 projectes d’entitats socials

—————————————————–