El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

jaume-sastre3

 

(Imatge: www.corsicainfurmazione.org)

 

La Catalogne exprime sa solidarité envers Jaume Sastre, en grève de la faim pour défendre l’enseignement du catalan a aux îles Baléares.

Actualment, el mestre i professor de l’IES Llucmajor Jaume Sastre ha decidit abandonar la vaga de fam després de 40 dies sense menjar en defensa d’una educació digna en català.

 

AA-Bookcover-Profiles-in-Courage (1)

(Imatge: whatwillmatter.com)

 

 Correspon al títol del llibre que entre 1954 i 1955 va escriure el després senador nord-americà, John F. Kennedy. Ho va fer aprofitant el període de convalescència en el seu llit, recuperant-se d’una operació a l’esquena. El llibre, que va guanyar el Premi Pulitzer, descriu actes de valor i integritat realitzats per vuit senadors estadounidencs. Es manté com el millor llibre escrit sobre valentia i el Senat dels Estats Units.

El mestre i professor de l’IES Llucmajor (Mallorca – Ses Illes – Països Catalans), Jaume Sastre, després de 40 dies sense menjar en defensa d’una educació digna en català, mereixeria figurar entre els esmentats a ‘Profiles in Courage’. No és només la llei de llengües d’Aragó (‘Partido Popular’), amb l’absurditat de canviar-li el nom a la llengua catalana pel llarg nom que deriva en l’acrònim Lapao, sinó també la llei de la funció pública del govern balear (‘Partido Popular’), que fulmina el català com a requisit per treballar a l’administració, i el decret de llengües -sempre els decrets del poder absolut- del mateix José Ramón Bauzá (‘Partido Popular’) que pretén posar fi a la immersió lingüística a ses Illes. No ho aconseguiran mai de la vida.

Milions de persones anhelen anar a votar a les properes eleccions autonòmiques i generals, per acomiadar als dirigents del ‘Partido Popular’, dreta radical, centralistes, nacionalistes únics espanyols i amb poder absolut. A la nació catalana, milions dels seus ciutadans -la força del poble i de la democràcia- aniran a votar el 9-N per expressar el seu sagrat i democràtic dret a decidir. 

El maremágnum i desastre de dimensions faraòniques -atur, econòmic, social, sanitari, instrucció i educació, serveis socials, investigació i recerca, cultura…, ofec autonòmic, econòmic i social de Catalunya…que han dut a terme els governs del ‘Partido Popular’ i d’una manera injusta i innecesària la qüestió de la llengua catalana i el bon funcionament de l’immersió lingüística, ha originat un profund malestar en els territoris dels Països Catalans -història, llengua i cultura- després de tot el que ja estableix la Constitució. Els dirigents del ‘Partido Popular’ han volgut obrir temes lingüístics -cras error- que ja estaven, des de fa gairebé trenta anys, reglamentats per la Constitució.

<<Es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados>>. (SSTC 82/1986 y 46/1991).

<<La cooficialidad de las demás lenguas españolas lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración Central y de otras instituciones estatales en sentido estricto>>. <<En los territorios dotados de un Estatuto de cooficialidad lingüística el uso de los particulares de cualquier lengua oficial tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía>>. (SSTC 82/1986 y 123/1988).

<<La instauración por el art. 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las respectivas  en determinadas Comunidades Autónomas tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas Comunidades, y en primer término el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la Comunidad respectiva con plena eficacia jurídica>>. (STC 82/1986).

<<Nada se opone a que los poderes públicos prescriban, en el ámbito de sus respectivas competencias, el conocimiento de ambas lenguas para acceder a determinadas plazas de funcionario o que, en general, se considere como un mérito entre otros el nivel de conocimiento de las mismas>>. (STC 82/86). 

<<El règimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomia presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales>>. <<Los poderes públicos deben garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia el derecho de todos a no ser discrimandos por el uso de lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma”. (STC 337/1994).

<<Corresponde a los poderes públicos competentes, en atención a los objetivos de la educación, organizar la enseñanza que debe recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades>>. (STC 337/1994).

images (1)

 

(Imatge: alp2500.blogspot.com)

L’immersió lingüística a Catalunya:Trenta anys d’èxit en l’ensenyament, convivència del català i el castellà, convivència dels nens, alumnes, estudiants, pares mestres i professors, convivència familiar dintre l’escola catalana -sense separacions dels nens- i cap a l’escola de progrés.

 

Aprenen de forma progressiva les dues llengües, català i castellà. També l’anglès. Quan finalitzen els seus estudis les dominen de manera total. Cal paciència en l’aprenentatge de les dues llengües. El sistema escolar català té per missió formar ciutadans lliures, responsables, autònoms, solidaris i capaços de tirar endevant el seu país, ja sigui Catalunya o Espanya. No adoctrinar ni formar persones dòcils.

Pel que fa a Jaume Sastre i en un comunicat, el gabinet de crisi, format per familiars i persones designades per ell mateix, ha agraït el “milers de suports i la solidaritat” rebuts “des de les més diverses i llunyanes procedències”. Aquest gabinet també denuncia “l’actitud sorda” de Bauzá (‘Partido Popular’), a qui han acusat d’estar “obstinat a desatendre una proposta tan sensata i senzilla com la d’optar per la via del diàleg i del consens en matèria educativa” i ha reivindicat la seva defensa d’una “escola digna, de qualitat i en català”. Jaume Sastre ha anunciat que el curs vinent durà a terme noves accions perquè “el conflicte s’ha fet més crònic”.

Es comença canviant el nom de la llengua catalana per l’acrònim Lapao, i s’acaba en una dictadura.

 

photos1

(Imatge: www.directe.cat)

fotonoticia_20140522164128_800

Juanjo Puigcorbé en suport a Jaume Sastre

(Imatge: www.europapress.es)

 

El vídeo

Si tenen a bé, poden puntejar l’adreça de vídeo següent:

http://youtu.be/NJvSrSjjUHo

 

***********************************************************************************************

El Deure i la Glòria

 

<<…govern, del poble, pel poble, i per al poble…>>

 

Abraham Lincoln

 

(Gettysburg, 1863)

 

<<Aquest és el quid de la qüestió que en recents mesos ha estat ocupant l’atenció de tants de nosaltres, dels nostres esforços per persuadir al sindicat de l’acer perquè acceptés un acord no inflacionista de salaris, i de persuadir a les empreses de l’acer que realitzaren tot possible esforç per mantenir l’estabilitat dels preus>>. (President John F.Kennedy, Cambra de Comerç dels Estats Units, Washington, D.C., 30 abril 1962).

photo-jfkl-02_0173-ar-6309-d

Conferència de premsa de JFK: de viu en viu 

 (Imatge: jfkplusfifty.wordpress.com)

 

<<Quan parlo de l’interès públic amb relació a aquests assumptes, no estic emprant una frase simplement retòrica. Costa als Estats Units tres mil milions a l’any mantenir nostres tropes, el nostre aparell defensiu i els nostres compromisos de seguretat a l’estranger. Si la balança comercial no es decanta de manera favorable cap a la nostra part per tal de finançar aquesta càrrega, disposen de dues alternatives: primera, perdre or com ho hem estat fent fins avui; i, segona, començar la retirada dels nostres compromisos de seguretat>>. (President John F. Kennedy, Cambra de Comerç dels Estats Units, Washington, D.C., 30 abril 1962).

El vídeo

Si tenen a bé, poden puntejar les adreçes de vídeo següents:http://youtu.be/VKS41m_X3_o

http://youtu.be/m90QoVebTcs (“Iraq is George Bush’s Vietnam”

************************************************************************************

El naixement d’una nació. Què és Catalunya

 

* LA RESPOSTA a la pregunta de la setmana anterior.- Però quan Lleida i Barcelona eren pacificades, la revolta esclatava a Girona, promuguda pel propi jurat en cap, Rafael Querol, ciutadà honrat, i s’estenia per tota la vegueria gironina i l’Empordà. Un tret de les accions insurreccionals del Principat va ésser la interferència constant de bandositats nobiliàries. L’onada revolucionària encengué Mallorca en 1521, en estret contacte amb els agermanats valencians. La Tretzena de Mallorca dominà l’illa i n’expulsà el governador general, Miquel de Gurrea, sense aconseguir, emperò, l’adhesió d’Alcúdia, segona població de l’illa, on resistiren els gentilhomes. Tampoc no dominà Menorca ni Eivissa, aquesta esdevinguda reducte de Miquel de Gurrea. (Ulisses, 11). 

Imagen2

 (Imatge: historywallace.blogspot.com)

Les Germanies (1521-1523) a València i Mallorca. Aquesta va ser una revolta de menestrals i pagesos. El seu objectiu principal era d’intervenir en els afers municipals i d’un mode especial en el sistema tributari.

* LA PREGUNTA.- S’arribà a un encontre armat?

* LA CITACIÓ.- “Participem en una tragèdia, en una comèdia només mirem”. Aldous Huxley.

tumblr_mdpdug4NTz1qek9ybo1_1280(Imatge: ecstatic-noise-tumblr.com) 

 ***********************************************************************************

 

Els colors del món

 

tierra-y-sol

 (Imatge: mjkyros.wordpress.com)

 

Una nana groga o una nana blanca

 

El Sol està classificat com una nana groga, és a dir, a meitat camí entre les estrelles més grans i les menors, i entre les blanc-blaves més calentes i les rojes més fredes. Per exemple, Rigel és de 25.000 a 50.000 vegades més lluminosa, i la freda Antares, supergeganta roja, és 27 milions vegades més grossa.

Sirius_Rigel

 

Rigel

 

(Imatge: stock-space-images.com)

 

Les reaccions químiques que permeten al Sol seguir brillant suposen cada segon una pèrdua de massa de quatre milions de tones. Però, donat el seu enorme volum, no es preveu que es pugui erigir-se en gegant roig, al menys fins a dintre 8.000 milions d’anys. Quan això succeeixi, es produirà una terrible expulsió de calor, i a la Terra, si existeix, no podrà continuar la vida tal com avui la coneixem. Encara que els habitants terrestres d’aquell moment aconseguissin protegir-se del calor, els seus descendents tindrien que enfrontrar-se al fred extrem que provocarà la transformació del Sol en una nana blanca.

Escorpio_18-10-2012

 Antares

(Imatge: yomiroalcielo.blogspot.com)

 

El vídeo

 

Si tenen a bé, poden veure el vídeo següent: http://youtu.be/JI4xCka3aMA

 

***********************************************