El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   Aquest escreix (creces), que Catalunya envia a Espanya, cada any, i que no retorna ni en forma de serveis ni d’infraestructures, és d’una gran magnitud ja que equival aproximadament al 50% del pressupost de la Generalitat, i és un import equivalent al que destina a salut, ensenyament, benestar social, habitatge, cultura i seguretat. Cas insòlit a les grans democràcies europees i estats federals fins i tot amb règim monàrquic. És evident que ens porten mig segle d’avançament. Això és el que van denunciar i denuncien els presos polítics catalans -ens recorden als presos polítics dels països comunistes-, i tancats en règim de presó provisional des de fa un any. Penós record històric: En el cas del President Companys, President de la Generalitat de Catalunya, -immemorial nació catalana- ja va ser comdemnat a mort abans de que el jutgessin. Sempre contra Catalunya. Catalunya, paga i calla.

 

 Lluís Companys i Jover (Tarrós21 de junio de 1882Barcelona15 de octubre de 1940) fue un político y abogado español, de ideología catalanista y republicana, líder de Esquerra Republicana de Catalunyaministro de Marina de España durante 1933 y presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1934 hasta 1940. Exiliado tras la Guerra Civil, fue capturado en Francia por la Gestapo, a petición de la policía franquista,​ y trasladado a España, donde fue torturado, sometido a un consejo de guerra y finalmente fusilado en el castillo de Montjuic.

 

www.elpuntavui.cat

 

   L’anomenat espoli fiscal que pateix Catalunya i els ciutadans de Catalunya -els que més paguen en impostos- és el que denuncien, també, els exiliats polítics catalans, entre ells Carles Puigdemont i Casamajó, periodista, polític i el 130 President de la Generalitat de Catalunya. Home de Pau; homes i dones de Pau.

 

www.vozpopuli.com

 

Exiliat a Brussel·les

130 President de la Generalitat de Catalunya

 

 

No hauria emergit amb tanta força el moviment independentista a Catalunya. Una de les causes ‘provocades’ pels separadors i una veritable llàstima que el Tribunal Constitucional i els fiscals no els paressin els peus. No s’hauria arribat a la situació actual

 

tradicionalriver.blogspot.com

 

“¡Es la economía, estúpido!”

 

 

Sous i dietes enormes i puntuals, però, la responsabilitat política brilla per la seva absència

 

   Ho afirmen destacats i responsables economistes. <<Si l’Estat espanyol hagués aplicat aquest escreix de finançament a finalitats que haguessin afavorit les empreses i els treballadors i ciutadans de tot l’Estat (infraestructures productives, recerca i desenvolupament, serveis administrats amb austeritat lligats a la cohesió social…), en lloc d’afavorir les inversions i el malbaratament d’unes elits extractives (lligades al poder financer, l’especulació immobiliària, la malversació de recursos públics al voltant de les inversions improductives i no sostenibles, la corrupció, el frau fiscal…) probablement avui Espanya no tindria gairebé 3 milions i mig de treballadors a l’atur i a Catalunya no hauria emergit amb tanta força el moviment independentista (que sorgeix de baix a dalt i que proposa per a Catalunya, de forma cívica i democràtica, un nou estat independent). 

   Davant de tota aquesta situació d’injustícia i afogament fiscal, és cada vegada més evident que els impostos dels ciutadans de Catalunya s’han de quedar a Catalunya, i respondre amb la solidaritat basada en un principi d’ordinalitat i que Catalunya no es vegi exposada a un permanent  espoli fiscal. 

   Això és el que van denunciar i denuncien els presos polítics catalans, tancats i amb patiment per ells i les seves famílies en un empresonament provisional que ja fa gairebé un any que dura. Això és el que van denunciar i denuncien els exiliats polítics catalans. Això és el que denúncia la nació catalana.

 

2018

 

www.diaridegirona.cat

 

www.vilaweb.cat

 

 

2017

www.elperiodico.com

 

 

2016

www.lavanguardia.com

2015

aldros.wordpress.com

2014

 

sandybernalblog.wordpress.com

 

2013

 

 

www.pedresdegirona.com

 

2012

www.pusa.cat

 

2011

 

cat.elpais.com

 

2010

 

youtube.com

 

 

es.m.wikipedia.org

 

Ebullició independentista.JPG

Primer d’Octubre 2017 a Catalunya

Dia del Referèndum. Dia de votar. 

 

“Voldria patir totes les humiliacions, totes les tortures, l’ostracisme absolut i fins a la mort, per impedir la violència” Reverend Martin Luther King.

 

“Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte, para impedir la violencia” Reverendo Martin Luther King.

 

 

“I would like to suffer all the humiliations, all the tortures, absolute ostracism and even death, to prevent violence.” Reverend Martin Luther King.

 

 

 L’absència de comprensió, d’intel.ligència política i treball polític per part del Partido Popular Ciutadans, ens ha portat a la situació vergonyosa actual. El Partido Popular Ciutadans careixen dels líders polítics que demanden els moments actuals

 

 

www.elpuntavui.cat

 

www.youtube.com

 

 

www.pasalo.es

 

 

manulegarreta.wordpress.com

 

noticiasdecatalunya.com

 

www.eldiario.es

 

catmemoria.cat

 

www.elconfidencial.com

 

www.elmundo.es

 

www.youtube.com

 

elpais.com

 

www.elperiodico.com

 

www.municipisindependencia.cat

 

Any 2006. Inici del problema i conflicte espanyol amb Catalunya

El gran error del Partido Popular, pendent encara de solució política, que va portar la Llei Orgànica de obligado cumplimiento de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ratificat pel poble, al Tribunal Constitucional  espanyol no renovat

La manifestació, la més multitudinària de la història de Catalunya fins aquella data, va aplegar entre 1,1 milions de persones segons la Guàrdia Urbana i 1,5 segons Òmnium Cultural i va ser un clam per la independència i el dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur.
La manifestació «Som una nació. Nosaltres decidim» (també anomenada del 10-J) va ser una demostració col·lectiva en contra de la resolució del recurs d’inconstitucionalitat efectuat pel Tribunal Constitucional d’Espanyasobre el text de l’Estatut de Catalunya, realitzada a Barcelona el 10 de juliol del 2010 sota el lema «Som una nació. Nosaltres decidim»impulsada per Òmnium Cultural i amb el suport de la majoria dels partits polítics representats al Parlament de Catalunya (excepte pel PPC i C’s), així com dels sindicats i prop de 1.600 entitats.

 

Discurs d’un home bo, de PAU, honest, honrat i un gran polític, a favor de la justícia social i d’una economia productiva, competitiva, justa, forta i que eviti les retallades, i augmenti l’ocupació en tots els sectors econòmics.Una economia i uns impostos justos a nivell europeu. Major justícia social i garantir les pensions i els llocs de treball

 

Empresonat polític amb presó provisional des de fa més d’un any

——————————————————————

 

 

El Deure i la Glòria

 

LA FAMÍLIA DE L’HOME

 

 

<< No vull que es digui de nosaltres el que T.S. Eliot va dir d’altres fa alguns anys:<< Aquestes eren gents decents. El seu únic monument: la carretera asfaltada i mil pilotes de golf perdudes >>. Crec que podem arribar a alguna cosa més que a això>>. (JFK).

 

<< I do not want it to be said of us what T.S. Eliot said of others a few years ago: << These were decent people. Its only monument: the asphalted road and a thousand lost golf balls >>. I think we can reach something more than that >>.(JFK).

 

www.pinterest.es

Una família del món

 

<< Però hi ha altres dificultats que aclaparen a la Família de l’Home. Molts dels seus membres viuen en la pobresa, en la misèria i sumits en la més trista desesperació. De cada tres persones, una o potser més, d’acord amb la FAO,pateixen d’una mala nutrició o de fam …, alhora que una de cada deu persones viuen de pa i aigua …, o per veritable miracle . Dos de cada cinc adults d’aquest planeta, segons la UNESCO, són analfabets. Una de cada vuit persones pateixende tracoma o viuen en una zona on la malària és encara un perill real. Deu milions

d’éssers humans -gairebé tants homes, dones i nens com habiten en aquesta ciutat i a Los Angeles- encara pateixen de lepra; i incomptables més pateixen tuberculosi i altres malalties contagioses >>. (President John F. Kennedy, Consell Protestant de la Ciutat de Nova York, Nova York 8 de novembre de 1963).

 

notifalcon.com

 

listinusa.net

 

hebdomario.typepad.com

 

argentinawarez.com

<< But there are other difficulties that overwhelm the Family of Man. Many of its members live in poverty, in misery and mired in the saddest despair. Of every three people, one or maybe more, according to the FAO, suffer from poor nutrition or hunger …, while one in ten people live on bread and water … or by real miracle .Two out of every five adults on this planet, according to UNESCO, are illiterate.One in eight people suffer from trachoma or live in an area where malaria is still a real danger. Ten million human beings – almost as many men, women and children as they live in this city and in Los Angeles – still suffer from leprosy; and countless others suffer from tuberculosis and other contagious diseases >>. (President John F. Kennedy, Protestant Council of the City of New York, New York, November 8, 1963).

 

www.lavanguardia.com

   

<< Doncs les benediccions de la vida no s’han distribuït imparcialment a la Família de l’Home. Les esperances de vida en aquesta afortunada nació han assolit un nivell sincerament satisfactori, però en les nacions menys desenvolupades d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, una immensa majoria, majoria aclaparadora de nens, mai esperen viure més enllà dels cinc anys d’edat. En aquests vasts continents més de la meitat dels nens que es troben en edat d’assistir al primer ensenyament es troben fora de l’escola. Més de la meitat de les famílies viuen en habitacions immundes. Més de la meitat de la gent viu amb ingressos inferiors a cent dòlars anuals. Dos de cada tres adults són analfabets >>. (President John F. Kennedy, Consell Protestant de la Ciutat de Nova York, Nova York 8 de novembrede 1963).

 

mansunides.org

 

 

www.veganisme.cat

 

 

agnesmacrobiotica.blogspot.mx

 

ficu-gnosis.blogspot.com

 

<< Well, the blessings of life have not been impartially distributed to the Family of Man. The hopes of life in this fortunate nation have reached a sincerely satisfactory level, but in the less developed nations of Africa, Asia and Latin America, an immense majority, overwhelming majority of children, never expect to live beyond five years of age. In these vast continents, more than half of the children who are of primary school age are out of school. More than half of the families live in filthy rooms. More than half of the people live on incomes below one hundred dollars per year. Two out of every three adults are illiterate >>. (President John F. Kennedy, Protestant Council of the City of New York, New York, November 8, 1963).

 

albertocanosa.blogspot.com

 

lasalsamadre.blogspot.com

 

——————————————————————

 

La frase

 

“És ‘admirable’ que l’independentisme català faci servir les estratègies de la “resistència no violenta”

 

 

 

“Es ‘admirable’ que el independentismo catalán haga servir las estrategias de la “resistencia no violenta”

 

 

 

“It is ‘admirable’ that Catalan independentism use the strategies of” nonviolent resistance “

 

 

 

kinginstitute.stanford.edu

 

Clayborne Carson

 

Director del Martin Luther King Research and Education Institute

 

 

www.booksamillion.com

 

magazine.ucla.edu

 

commons.wikimedia.org

 

 

www.estherdecharon.com

 

Les detencions injustes, l’empresonament injust, la provocació del sofriment a persones  justes, honestes, honrades i a les seves famílies, obren les portes a la llibertat dels pobles i a les seves nacions.

 

 

Las detenciones injustas, el encarcelamiento injusto, la provocación del sufrimiento a personas justas, honestas, honradas y a sus familias, abren las puertas a la libertat de los pueblos y a sus naciones.

 

 

 

——————————————————————

Els colors del món

 www.elperiodico.cat

 

Catalunya: la marca internacional i universal del groc que il.lumina el sender de la llibertat d’expressió i cap a la llibertat dels presos polítics empresonats des de fa més d’un any, en presó provisional eterna ‘sine dia i per el retorn del exiliats polítics a la nació catalana

Catalonia: the international and universal brand of yellow color that illuminates the path of freedom of expression and the libertat of political prisoners imprisoned for more than a year in eternal provisional jail ‘sine dia’ and for the return of political exiles to the Catalan nation

 

——————————————————————

thank you…

 

 

www.travelgrove.com

 

Louisville, Kentucky

 

Thank you very much, from Catalonia, for some visits of citizens of Louisville, Federal State and free of Kentucky, United States of America, to the Blog ‘The New Frontier’. Newspaper ‘EL PUNT AVUI’. Thank you.

 

——————————————————————

 

Molts milions d’anys han començat la migració des de les terres d’Àfrica. Encara no s’ha acabat. Som tots éssers humans.

 

 

Muchos millones de años comenzaron la migración desde las tierras de África.Aun no se ha terminado. Somos todos seres humanos.

 

 

Millions of years ago migration began from the lands of Africa. It is not over yet. We are all human beings.

 

 

——————————————————————

Els àngels, els alienígenes i els estels acompanyen, cantant, Montserrat, en el camí cap al cel i l’univers de la lírica