El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

LA FAMILIA DE L’HOME 

 

 

<< No crec que els nostres adversaris estan cansats; i no puc creure que els Estats Units d’Amèrica, l’any 1963, estiguin cansats. >> (President John F. Kennedy, Consell Protestant de la Ciutat de Nova York, Nova York 8 de novembrede 1963).

 

 

<< I do not think our adversaries are tired; and I can not believe that the United States of America, in the year 1963, is tired. >> (President John F. Kennedy, Protestant Council of the City of New York, New York, November 8, 1963).

 

www.revistamujer.cl

 

<< Només el conflicte coreà, deixant a part als milers de nord-americans que van perdre les seves vides, va costar quatre vegades més la quantitat a què pot ascendir el nostre pressupost d’aquest any dedicat a l’ajuda exterior. Però l’ajuda a l’estranger no només redunda en benefici dels interessos econòmics nord-americans. Perquè l’abisme entre pobres i rics que divideix la Família de l’Home també és una invitació a la presència dels agitadors professionals, a la subversió i a l’agressió. Anima les ambicions d’aquells que desitgen dominar el món;ambicions que amenacen la pau i la llibertat de tots nosaltres >>. (President JohnF. Kennedy, Consell Protestant de la Ciutat de Nova York, Nova York 8 de novembre de 1963).

 

trome.pe

 

www.taringa.net

 

<< Only the Korean conflict, leaving aside the thousands of Americans who lost their lives, cost four times more the amount that this year’s budget dedicated to foreign aid can raise. But foreign aid does not only benefit American economic interests. Because the gap between rich and poor that divides the Family of Man is also an invitation to the presence of professional agitators, to subversion and aggression. It animates the ambitions of those who wish to dominate the world;ambitions that threaten peace and the freedom of all of us >>. (President John F. Kennedy, Protestant Council of the City of New York, New York, November 8, 1963).

 

www.cachicha.com

 

laestrella.com.pa

 

<< Mai he tingut cap dubte -va manifestar recentment el president Eisenhower-, quant a la necessitat d’un programa d’ajuda militar i econòmica a l’estranger per evitar que les nacions lliures siguin atropellades pels comunistes. La cosa és ben simple >>. (President John F. Kennedy, Consell Protestant de la Ciutat de NovaYork, Nova York 8 de novembre de 1963).

 

“I have never had the slightest doubt,” President Eisenhower recently said, “as to the need for a program of military and economic aid abroad to prevent free nations from being run over by the Communists. The thing is simple >>. (President John F. Kennedy, Protestant Council of the City of New York, New York, November 8, 1963).

 

www.tn8.tv

 

www.cronicaviva.com.pe

 

<< Alguns diuen que estan cansats de la seva tasca. Estem cansats dels problemes mundials i dels seus complexitats. Estem cansats d’escoltar aquells que reben la nostra ajuda i no estan d’acord amb nosaltres. Però, estem cansats de viure en un món lliure? O potser esperem que aquest món que ens desagrada esdevingui en vint-i-quatre hores en una nació com els Estats Units? Anem a aturar-nos simplement perquè no hem aconseguit un èxit complet? (President Jonh F. Kennedy, Consell Protestant de la Ciutat de Nova York, Nova York 8 de novembrede 1963).

 

<< Some say they are tired of their homework. We are tired of the global problems and their complexities. We are tired of listening to those who receive our help and do not agree with us. But are we tired of living in a free world? Or maybe we hope that the world we dislike becomes twenty-four hours in a nation like the United States? Are we going to stop simply because we have not achieved complete success? (President John F. Kennedy, Protestant Council of the City of New York, New York, November 8, 1963).

 

www.xeu.com.mx

 

www.sitioandino.com.ar

 

globedia.com

 

 

eldiariodechihuahua.mx

 

 

 

JFKWHP-ST-471-3-63.jpg

Cecil Stoughton. White House Photographs. John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston

 

 

JFKWHP-ST-471-5-63.jpg

 

 

 

Pau, Paz, Bakea, Peace, Frieden, Fred, la Paix, Pace,平和,

Pacem, Vrede, शांति, Kedamaian, Sìth, мир, barış, 和

平, Мир…

——————————————————————

 

La frase

Al seu torn, Laura Masvidal, la parella de l’exconseller Quim Forn, va llegir una altra carta on l’exconseller d’Interior assevera que els presos aniran al judici amb la “cara ben alta”. Forn també hi demana “esperança” a la ciutadania: “El nostre sacrifici no haurà estat en va”.

moviespictures.org

 

Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya des de 14 juliol 2017 al 28 d’octubre de 2017. Empresonat polític ‘sine die’, presó provisional des de fa 1 any.

Tant el representant Quim Forn, com els seus companys representants elegits pel poble, van realitzar actuacions polítiques i de treball, pacífiques, sense violència per tal d’aconseguir el que és lo més normal als països democràtics europeus, és a dir, dialogar amb el Govern central i centralista de Madrid. Dialogar i acordar unes sessions de treball per tal d’aconseguir avançar en unes demandes per millorar l’autonomia de Catalunya i sortir de l’ofec econòmic i social degut al mal i pèssim finançament que rep Catalunya, immemorial nació catalana. Les protestes dels ciutadans de Catalunya, eren i són cada vegada més grans. Les més grans d’Europa. Es tot el que demanaven els representants polítics catalans empresonats ‘sine die’ i els exiliats polítics. Sis anys de demandes. Sis anys de portes tancades i oïdes sordes per part del senyor Rajoy i del seu govern del Partido Popular amb el suport de Ciutadans (Ciudadanos). El Partido Popular que l’any 2006 va instar a la recollida de signatures pels territoris de les nacions que formen Espanya, contra la Llei Orgànica de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ratificat pel poble. El Partido Popular que va portar aquesta Llei Orgànica de obligado cumplimiento, al Tribunal Constitucional espanyol no renovat. El Partido Popular que va menysprear i minvar l’autonomia de Catalunya, portant al Tribunal Constitucional -sempre el TC i no al diàleg ni solucions polítiques- més de 30 lleis socials, la majoria demandades pels ciutadans i aprovades pel Parlament de Catalunya. Immobilisme i intervencionisme constant per part de Rajoy i del seu govern. Indignació creixent dels ciutadans i del govern de Catalunya. Augment enorme de l’independentisme. Referèndum pacífic i sense violència -mai els ciutadans de Catalunya l’han utilitzada. Es deixa sense efecte el resultat del referèndum, s’insta, per part del govern de Rajoy,  a la sortida d’empreses,  càrregues policials, el repressor i vuitcentista 155, empresonaments ‘sine die’. Més d’un ay amb presó provisional a presos polítics elegits pel poble, exiliats polítics elegits pel poble entre ells el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Presos i exiliats polítics amb acusacions exorbitants i incomprensibles -cap aixecament armat-, que cap nació i Justícia europea accepta. Lliures a Europa, empresonats a Espanya. Europa cada vegada més llunyana. Espanya, és Europa? Espanya, és europea?

 

www.publico.es

 

santjoandespiperlaindependencia.blogspot…

Això sí. Catalunya paga i calla. Diàleg i treball per solucionar el conflicte i problema espanyol amb Catalunya, no. Diners de Catalunya, sí. Els ciutadans de la nació catalana aporten en impostos, cada any, 16 mil milions d’euros -un 8,5% del PIB català-, que no tenen retorn per part del govern central i centralista de Madrid. Aquest escreix, que Catalunya envia a Espanya cada any i que no retorna ni en forma de serveis ni d’infraestructures, és d’una gran magnitud ja que equival aproximadament al 50% del pressupost de la Generalitat, i és un import equivalent al que destina a salut, ensenyament, benestar social, habitatge, cultura i seguretat. La Catalunya que més aporta és la que menys rep. Un sistema de finançament injust i nefast. A Madrid, ja ho saben. Però callen i ho consenteixen. Mentre, 12 de les 17 comunitats autònomes -autònomes?- reben més del que aporten. Las cuentas del Gran Capitán.

 

pluralencuentros.blogspot.com

 

——————————————————————

 

LA CANÇÓ

 

 

 

 

Campió del bolero

Moncho, un home bo, gran cantant del poble i que, més enllà de les estrelles, seguirem sentint la seva veu i les seves cançons de bolero

—————————————————————–

UN TÍTOL PER DESCOBRIR

 

Estimar els llibres, estimar la lectura

 

 

Estimar la lectura és baratar hores de tedi per hores d’inefable i deliciosa companyia” (President John F. Kennedy).

 

“Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía” (President John F.Kennedy).

 

“To love reading is to exchange hours of boredom for hours of ineffable and delicious company” (President John F. Kennedy).

 

Es tracta del repte d’endevinar el nom de l’autor i el títol del llibre al qual pertany el text que es reinscriu a continuació. (Anotar en apartat de comentaris).

 

 

Se trata del reto de adivinar el nombre del autor y el título del libro al cual pertenece el texto que se reinscribe a continuación. (Anotar en apartado de comentarios).

 

It is the challenge of guessing the name of the author and the title of the book to which the text that is rewritten then belongs. (Write in comments section).

 

Unes pistes

Some tracks

 

Publicat l’11 de març de 1818, l’autora és anglesa i el seu nom Mary. L’autora i el seu marit, tenien amistat amb Lord Byron. L’obra té com a subtítol ‘El modern Prometeu’.

 

Publicado el 11 de marzo de 1818, la autora es inglesa y su nombre Mary. La autora y su marido, tenian amistad con Lord Byron. La obra tenia como subtítulo ‘El moderno Prometeo’.

 

 

Published on March 11, 1818, the author is English and her name is Mary. The author and her husband were friends with Lord Byron. The work had as subtitle ‘The modern Prometheus’.

 

 

<< Vaig seguir endavant amb el meu viatge a través de les muntanyes de gel de l’oceà. Immenses i escarpades muntanyes de gel sovint em tallaven el pas; i, altres vegades, sentia els trons de la mar congelat, que amenaçaven destruir-me.
Però ara, quan semblava que el tenia gairebé agafat, les meves esperances de cop i volta es van extingir, i vaig perdre tot rastre d’ell més completament que mai abans. El vent es va aixecar; el mar rugir; i, com amb una sacsejada poderosa d’un terratrèmol, la terra es va enfonsar i es va tallar amb un so enorme i aclaparadora.En uns minuts un mar tumultuós va arrasar entre el meu enemic i jo, i em vaig quedar a la deriva sobre un tros aïllat de gel. D’aquesta manera van passar moltes hores espantoses quan vaig veure el seu navili.
    Vaig romandre postrat diversos mesos, mentre el vaixell estava bloquejat pel gel. Els crits dels mariners em van despertar. Cridaven perquè aviat tornarien a Anglaterra >>.

 

<<Seguí adelante con mi viaje a través de las montañas de hielo del océano. Inmensas y escarpadas montañas de hielo a menudo me cortaban el paso; y, otras veces, oía los truenos del mar congelado, que amenazaban destruirme.
Pero ahora, cuando parecía que lo tenía casi agarrado, mis esperanzas de repente se extinguieron, y perdí todo rastro de él más completamente que nunca antes. El viento se levantó; el mar rugió; y, como con una sacudida poderosa de un terremoto, la tierra se hendió y se rajó con un sonido enorme y aplastante. En unos minutos un mar tumultuoso arrasó entre mi enemigo y yo, y me quedé a la deriva sobre un pedazo aislado de hielo. De esta manera pasaron muchas horas espantosas cuando vi su navío.
Permanecí postrado varios meses, mientras el barco estaba bloqueado por el hielo. Los gritos de los marineros me despertaron. Gritaban porque pronto volverían a Inglaterra>>.

 

<< I continued with my trip through the ice mountains of the ocean. Immense and rugged mountains of ice often blocked my way; and, at other times, I heard the thunder of the frozen sea, which threatened to destroy me.
But now, when it seemed I had him almost caught, my hopes suddenly died down, and I lost all traces of him more completely than ever before. The wind rose; the sea roared; and, as with a powerful earthquake shake, the earth split and cracked with a huge and crushing sound. In a few minutes a tumultuous sea swept between my enemy and me, and I was adrift on an isolated piece of ice. In this way many horrible hours passed when I saw his ship.
    I remained prostrate for several months, while the ship was blocked by ice. The shouts of the sailors woke me up. They shouted because soon they would return to England >>.

gràcies

Thank you

——————————————————————

ART*******SET

 

 

 

   

A mesura que el debat continua, un oficial de l’Pentàgon, el coronel del Cos de Marines Martin ‘Jiggs’ Casey, s’adona de l’existència d’una conspiració encapçalada pel carismàtic general de la Força Aèria James Mattoon Scott de l’Estat Major Conjunt ( JCS). A més descobreix un impactant secret: Scoot i els seus companys del JCS, juntament amb els seus aliats al Congrés dels Estats Units, encapçalada pel senador Prentice i la influència dels mitjans de comunicació manejats per Harold McPherson, estan planejant dur a terme un cop d’estat per enderrocar el president Lyman i el seu gabinet d’aquí a set dies, durant un exercici de defensa. En un procediment conegut com ECOMCON (un pla d’emergència de control de comunicacions), les infraestructures de telèfon, ràdio i televisió de tot el país van a ser capturades per una unitat secreta de l’exèrcit creada per Scoot amb seu a prop de Fort Bliss, Texas Des de la seva seu en un gran refugi subterrani nuclear anomenat ‘Muntanya Trueno’ (basada en l’existència real d’una instal·lació del govern dels EUA, en Berryville, Virginia), el general utilitzarà el poder dels mitjans de comunicació i els militars per evitar l’aplicació del tractat i convertir-se en president. (Wikipedia).

 

cineonline.fotogramas.es

 

filmforum.org

 

 

 

——————————————————————

 

L’emigració humana, raó de ser humà i dels drets humans

 

 

——————————————————————