El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   El present ‘post’ és una continuació de l’anterior, titulat ‘De Madrid, a l’apocalipsi’.

   Del Madrid, de Rajoy, Partido Popular, suport Ciudadanos -encara tot segueix igual-, va arribar l’actual situació d’inestabilitat total entre Catalunya, immemorial nació catalana, i Espanya, nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades. Les causes: (1) El malaltís problema i conflicte espanyol amb Catalunya. (2) L’espoli fiscal, 16.800 milions d’Euros -un 8’2% del PIB català- que, cada any, surten dels impostos dels ciutadans de Catalunya es van cap a Madrid i no tenen retorn per part del Govern central i centralista. (3) El majúscul i contumaç error de privar a les nacions que formen Espanya, del bressol del federalisme reformat i segons els diferents i diversos regnes territorials que, durant segles, havien conviscut a la península. Aquesta evidència porta cap a un acte de política intel.ligent per reformar la Constitució,i, fer possible un Estat federal de nacions-estat lliures com el gran encert del Estats Units d’Amèrica. El centralisme sempre ha estat un signe d’endarreriment, mediocritat i de dominació. A Espanya encara pitjor. 

 

Una autonomia encotillada i constantment atacada

 

   Del Madrid, de Rajoy, Partido Popular, suport Ciudadanos, el menyspreu per l’autonomia i el Parlament de Catalunya. Gairebé una trentena de lleis de suport social demanades pels ciutadans i aprovades pel Parlament, portades al Tribunal Constitucional espanyol i paralitzades. El Partido Popular, suport Ciudadanos, no saben fer una altra cosa a més de muntar paradetes per recollir signatures dels ciutadans dels territoris de les nacions que formen Espanya, i que sempre ‘firmar contra Catalunya’ i el ‘a por ellos’. Contra el 20 per cent del PIB que la nació catalana aporta a Espanya. Catalunya, paga i calla i qui més aporta menys rep.

   Això, si, una autonomia encotillada i amb el Govern de la Generalitat exiliat a Europa i representants presos polítics tancats a les presons. El patiment humà de milions de ciutadans de Catalunya, enforteix la nació i porta cap a la independència. De fet, una independència que ja es viu i és una constant en el quefer de la vida del poble català que, a més, parla una altra llengua: l’idioma català.

 

Molt de temps per la persecució, repressió i càstig, però, zero temps pel treball polític

 

   Del Madrid, de Rajoy, Partido Popular, suport Ciudadanos, cap a l’apocalipsi. Molt de temps per a tota classe d’embolics de persecució, repressió i de càstig, però, zero temps pel diàleg i treball polític traspassat cap a una judicialització constant. Això, si, sous polítics públics enormes i dietes amb puntualitat supina, per treballar i solucionar qüestions polítiques trascendentals que afecten a milions de persones, com és el cas de la situació entre la nació catalana i Espanya, però, lluny d’això, van a parar als tribunals. Així, advocats de l’Estat, jutges, fiscals, policies i més policies, tribunals i més tribunals…,però, tot roman per fer. El problema polític i conflicte espanyol amb Catalunya segueix cremant, i milions de ciutadans creuen que només tindrà solució amb la independència.

   Del Madrid, de Rajoy, Partido Popular, suport Ciudadanos, tres Molt Honorables Presidents de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, Carles Puigdemont i ara, amb el govern del Partido Socialista, Quim Torra, denunciats, perseguits, castigats, inhabilitats, exiliats. Es fan un fart de demanar diàleg i treball polític i reben càstigs. Això no passaria amb altres presidents de nacions i comunitats que formen Espanya perquè, com que sempre depenen del mannà de l’Estat, callen i atorguen. En canvi, Catalunya, que dóna la cara, cop sobre cop i paga i calla.

5 anys del 10J, cap a la independència - Òmnium Cultural

Òmnium Cultural

   (Continuarà, aquest tema, en el proper ‘post’).

———————————————————

EL DEURE I LA GLÒRIA

Vot, educació, ocupació justa, i altres drets

Voto, educación, empleo justo, y otros derechos

Voting, education, fair employment, and other rights

Justícia retardada és justícia negada

“Justice delayed is justice denied”

 

John F. Kennedy | Biography & Facts | Britannica

Britannica

<< No obstant això, l’experiència ha demostrat que aquestes dues útils lleis de el vuitantè cinquè i Vuitanta-sisè Congressos pateixen dos defectes d’importància. Un d’ells és la correntment llarga i difícil demora que es dóna entre l’inici d’un litigi i la final conclusió d’aquest. En un recent cas, per exemple, van transcórrer dinou mesos entre el començament de l’litigi i la decisió de tribunal. En un altre, una denúncia presentada al juliol de 1961 encara no ha arribat a judici. La màxima legal: << Justícia retardada és justícia negada >>, és dramàticament aplicable en aquests casos.

(President John F. Kennedy, Missatge Especial a Congrés, Washington, D.C. 28 de febrer de 1963).

<< However, experience has shown that these two useful laws of the eighty-fifth and eighty-sixth Congresses suffer from two major defects. One of them is the currently long and difficult delay that occurs between the initiation of a litigation and its final conclusion. In a recent case, for example, nineteen months elapsed between the start of the litigation and the court’s decision. In another, a complaint filed in July 1961 has yet to go to trial. The legal maxim: << Justice delayed is justice denied >>, is dramatically applicable in these cases.

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., February 28, 1963).

John F Jr Fotos e Imágenes de stock - Alamy

 

<< Molt sovint, aquells que tracten de fer valer els seus drets constitucionals són intimidats. Els possibles votants són acomiadats dels seus llocs de treball. Els obrers que s’han registrat per fer ús del seu dret a votar són detinguts. En alguns casos, les esglésies en les que té lloc el registre van ser incendiades. En un cas en què uns grangers negres van tractar de votar, va ser necessari que el Departament de Justícia dictés manaments per evitar la seva desnonament, i que el Departament d’Agricultura ajudés a alimentar-los amb els excedents emmagatzemats en els dipòsits governamentals. Sota aquestes circumstàncies, la contínua demora en la concessió de drets polítics, particularment en els comtats on preval una total privació de drets civils, dóna lloc al fet que tals comtats es mofen descaradament de Congrés >>.

(President John F. Kennedy, Missatge Especial a Congrés, Washington, D.C. 28 de febrer de 1963).

<< Very often, those who try to assert their constitutional rights are intimidated. Prospective voters are fired from their jobs. Workers who have registered to exercise their right to vote are detained. In some cases, the churches where the search takes place were burned down. In one case where black farmers tried to vote, it was necessary for the Justice Department to issue injunctions to prevent their eviction, and for the Department of Agriculture to help feed them with surpluses stored in government warehouses. Under these circumstances, the continued delay in the granting of political rights, particularly in counties where a total deprivation of civil rights prevails, results in such counties blatantly mocking Congress>>.

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., February 28, 1963).

 

———————————————————

 

“Si la lli­ber­tat sig­ni­fica alguna cosa, és el dret a expli­car allò que no es vol escol­tar, i alguna gent aquí no vol escol­tar el que passa a Cata­lu­nya”

Irish MEP Clare Daly directly accuses the EU of avoiding the issue of Catalonia
El Nacional.cat

Clare Daly

La ponent de l’informe del Par­la­ment Euro­peu sobre els drets fona­men­tals a la Unió Euro­pea va denun­ciar la “cen­sura” de la seva opinió sobre els pre­sos inde­pen­den­tis­tes 

Visi­ble­ment indig­nada, Daly va acu­sar “els grans grups polítics” del Par­la­ment Euro­peu d’eli­mi­nar la seva opinió per­so­nal fent “allò que l’informe con­demna” pel que fa a la lli­ber­tat d’expressió. “No poden assi­mi­lar la veri­tat”, va lamen­tar. La com­ba­tiva euro­di­pu­tada irlan­desa també va cri­ti­car la “debi­li­tat” i “absur­di­tat” de l’informe sobre els drets fona­men­tals a la UE perquè no asse­nyala cap estat mem­bre en par­ti­cu­lar. “Això és una boge­ria.”

(NATÀLIA SEGURA REVENTÓS  BRUSSEL·LES)

 

La bogeria és preguntar-se també, per què dorm Europa?

———————————————————

ELS COLORS DEL MÓN

 

 

La diferència…

 

Qui va matar l'os Cachou? | Diario Público
Diario Público

Qui va matar l’os Cachou?

Troben mort l'ós bru Cachou al Pirineu
Ara.cat

“L’home ha fet de la terra un infern per als animals”.

(Arthur Schopenhauer)

———————————————————

MÚSICA IMMORTAL PER LA LLIBERTAT I LA PAU

Quan el violí arriba a tots els cors de la humanitat

 

———————————————————

L’APOCALIPSI

Historiadores investigan destino de víctimas de la ″eutanasia″ nazi | Así es Alemania | DW | 22.11.2008
DW

De la bogeria al genocidi

 

———————————————————

 

Olga Palahi Jordi – WordPress.com

 

100 anys de condemna de presó per una independència inexistent de Catalunya, que no va existir, al 2017, però que ara, tres anys després, és més visible, desitjada, anhelada i enfortida la seva implantació.

 

100 años de condena de carcel por una independència inexistente de Cataluña, que no existió, en el 2017, pero que ahora, tres años después, es más visible, deseada, anhelada y fortalecida su implantación.

 

100 years of prison sentence for a non-existent independence of Catalonia, which did not exist, in 2017, but which now, three years later, is more visible, desired, longed for, its implantation strengthened.

 

———————————————————

OBRA SOCIAL FUNDACIÓ ‘LA CAIXA’

Clotet (IrsiCaixa) prevé una vacuna de Covid en 2 años y un tratamiento de control en 6 meses
Europa Press

L’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, impulsat mitjançant un model de finançament publicoprivada, compta amb el suport continuat de l’Obra Social “la Caixa” i la Generalitat de Catalunya. IrsiCaixa és líder internacional en aquest àmbit de recerca.

———————————————————