El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   Quan s’obre el teló del monumental judici, a Madrid, i quan es torna a baixar, una tristesa infinita inunda la sala i pateixen els cors de milions de persones i demòcrates, davant el conflicte i problema espanyol amb la nació catalana que ha portat des de l’any 2006, tan malament el senyor Mariano Rajoy i el govern del Partido Popular amb el suport de Ciudadanos, fins a aquest gran tribunal. Tot roman pendent de resoldre. Llàstima, tenint en compte el que costa i un temps interminable, perquè, mai no s’acabarà. Tot comença i tot perdura en una nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades. El gran espectacle del parc temàtic d’Europa. Milions de visitants contemplen un país rar i estrany. Només es parla de tribunals, judicis, presons i exilis.

   N’hi ha d’altres, tot i que el tema és profundament econòmic. Ho resolia, fa 13 anys, la Llei Orgànica de obligado cumplimiento de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ratificat pel poble i, després de quatre anys, sentenciat. Els separadors ho van torpedinar. Heus aquí les conseqüències: presos polítics catalans en presó preventiva des de fa un any i mig i exiliats polítics a Europa.  

   L’escreix que Catalunya envia a Espanya cada any i que no retorna ni en forma de serveis ni d’infraestructures, és d’una gran magnitud ja que equival aproximadament al 50% del pressupost de la Generalitat, i és un import equivalent al que destina a salut, ensenyament, benestar social, habitatge, cultura i seguretat. Cas insòlit en les grans democràcies europees i estats federals, fins i tot amb règim monàrquic com és el cas de Bèlgica. És evident que ens porten mig segle d’avantatge.

   Ara, la Junta d’Andalussia, ha aprovat per decret una baixada d’impostos en una Comunitat autònoma -autònoma?- que rep més del que aporta. Poc que pagaven en impostos, ara encara pagaran menys. Catalunya haurà de pagar més. La Catalunya, ofegada, haurà de pagar més. Qui més paga, menys rep. La nació catalana rep molt menys del que aporta. Els ciutadans de Catalunya aporten en impostos 16.000 milions d’Euros cada any, un 8% del PIB català i que no tenen retorn per part de l’estat central i centralista. Aquesta injustícia social i fiscal representa un ofec social i econòmic pel ciutadans de la nació catalana i que ha portat fins a la situació actual d’injustícia i desemparament.

   És una veritable pena i llàstima que, davant d’aquest abús de poder per part de l’estat central, la fiscalia no hagi actuat i no actuï ara, ni tampoc actués quan la Llei Orgànica de obligado cumplimiento de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ratificada pel poble, fos portada al Tribunal Constitucional espanyol no renovat i, després de quatre anys (2006-2010), Catalunya es quedés sense l’Estatut que havia votat. Sense aquest Estatut, intervencionisme autonòmic, càrregues policials i el repressiu 155. Cas obert.

 

 

MISCEL.LÀNIA D’UNA MALA POLÍTICA I DEL FRACÀS DELS SEPARADORS

 

 

blogs.elpunt.cat

Instar a signar. “Contra Catalunya”, deien

 

blogs.elpunt.cat

 

Al Tribunal Constitucional no renovat. Inici del conflicte i problema espanyol amb Catalunya

 

blogs.elpunt.cat

 

www.libertaddigital.com

 

Sense política, el camí cap el desastre

 

www.lavanguardia.com

 

Una nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades

 

www.republica.com

Immobilisme, sense política i sense solucions. Sempre contra Catalunya

 

blogs.elconfidencial.com

Una supèrbia infinita i una política errònia i de crispació que augmenta el conflicte i problema espanyol amb Catalunya, immemorial nació catalana

 

elpais.com

 

Votar, un signe de civilització democràtica i humana

 

www.elpuntavui.cat

 

www.racocatala.cat

 

www.elperiodico.com

 

www.ara.cat

 

www.ara.cat

 

blogs.elpunt.cat

www.youtube.com

www.elperiodico.cat

 

www.larepublicacheca.com

 

www.ccma.cat

 

blogs.elpunt.cat

(segueix)•••

 

El fracàs d’un Estat: Càrregues policials en lloc de treball polític i enteniment

 

El fracaso de un Estado: Cargas policiales en lugar de trabajo político y entendimiento

 

The failure of a State: Police burdens instead of political work and understanding

www.putxinelli.cat

—————————————————————————-

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

Els grangers i la vida a les granges dels Estats Units d’Amèrica

 

Farmers and life on farms in the United States of America

 

Impulso del Presidente Kennedy por la fortaleza de la economia de su país

President Kennedy’s impulse for the strength of his country’s economy

<< La pèrdua de mercats per al cotó dels Estats Units augmenta els emmagatzematges d’excedents de la CCC, de lo qual resulta un increment en les despeses del Govern, alhora que una disminució en els ingressos de granger que recol·lecta aquesta planta> >.

(President John F.Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

 

 

programacontactoconlacreacion.blogspot.c…

 

 

<< The loss of markets for the cotton of the United States increases the storage of surpluses of the CCC, which results in an increase in the expenses of the Government, at the same time as a decrease in the income of the farmer who collects this plant. >>

 

es.cottoninc.com

 

<< La nostra indústria cotonera -tant els productors com les factorías- s’enfronta amb molts problemes que per si sola no pot resoldre. Com els preus domèstics són molt més alts que els dels productors estrangers, les nostres factories cotoneres han de pagar molt més pel cotó que adquireixen que els seus competidors d’ultramar. Els productes tèxtils de cotó domèstics estan sent desplaçats, no solament per les fibres sintètiques que avui dia compra el consumidor, sinó també per l’increment en les importacions de cotó. Les exportacions de cotó són sensiblement més baixes >>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

 

exitosanoticias.pe

 

footage.framepool.com

 

<< Our cotton industry – both producers and factories – is faced with many problems that alone can not solve. As domestic prices are much higher than those of foreign producers, our cotton factories must pay much more for the cotton they buy than their overseas competitors. Domestic cotton textiles are being displaced, not only by the synthetic fibers that the consumer buys today, but also by the increase in cotton imports. Cotton exports are significantly lower >>.

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

 

www.pinterest.com

 

<< Ha arribat l’hora que emprenguem una política nacional profunda i realment sana en el terreny del cotó, capacitant-la per que sigui un màxim contribuent. En l’actualitat, l’índex de suport domèstic és de trenta-un dòlar i vuitanta-vuit centaus per lliura. Un subsidi d’exportació de vuit dòlars i cinc centaus capacita l’cotó del país per competir amb el cotó estranger venent a vint centaus o menys. Això imposa un handicap substanciós sobre les nostres factories que han de comprar cotó nord-americà als preus de suport mentre que han de competir amb les factories estrangeres que treballen en un nivell subvencionat >>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

 

La enorme fábrica de Motorola en Texas, Estados Unidos

Fábrica de Motorola en Texas (Street View)

 

<< The time has come for us to undertake a profound and really healthy national policy in the field of cotton, enabling it to be a maximum contributor. Currently, the domestic support index is thirty-one dollar and eighty-eight cents per pound. An eight-dollar, five-cent export subsidy enables the country’s cotton to compete with foreign cotton by selling at twenty-four cents or less. This imposes a substantial handicap on our factories that must buy US cotton at support prices while competing with foreign factories working at a subsidized level. “

(President John F. Kennedy, Especial Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

 

 

 

—————————————————————————-

L’APOCALIPSI

 

www.radiosefarad.com

 

L’esfondrament de les lletres, les paraules, les pàgines del pensament humà, la llibertat d’expressió per la barbàrie dels inferns i de la força sense raó

 

—————————————————————————–

 

LA HUMANITAT DES DEL IMPERI, EN RECORD DELS PRESOS POLÍTICS CATALANS I EXILIATS POLÍTICS A EUROPA

 

 

laciutat.cat

 

—————————————————————————–