El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   Sí, com un joc de màgia. Ara hi són i ara no hi són. És més trascendental que un barret de copa amb conills que entren, surten i desapareixen. Ara, però, es tracte de bitllets de banc, molts i molts bitllets com aquells que guarda ‘la Caixa’.

   500 milions

 

   Experts economistes i financers, han fet càlculs sobre la quantia dinerària que el Congrés Mundial del Mòbil, deixa a la capital de la nació catalana. Vist i no vist. Parlen d’uns 500 milions d’Euros. Diners, ocupació i prestigi.

   Els mòbils, precisament, -en diuen d’última generació supersònics- podrien calcular veloçment el que la dita xifra aporta a salut, ensenyament, benestar social, habitatge, cultura, seguretat, investigació…a favor dels ciutadans de la nació catalana que és on es celebra cada any el Congrés. Aquest any no, però el proper, sembla que valdrà per dos. Generalitat, Estat central, Ajuntament, emprenedoria i empresa…

JFK

   És allò que recordava als seus compatriotes el president John F.Kennedy: “Totes les nostres riqueses materials ens serviran de molt poc si no les utilitzem per acréixer les oportunitats del nostre poble”.

Catalunya: Empresaris i treballadors, per a qui treballen? 

 

   De totes maneres, una realitat penosa i injusta. Què representen els 500 milions d’Euros de moviment econòmic del Congrés Mundial del Mòbil, davant els 16.800 milions que es van cap a Madrid i no tenen retorn? Un 8,2% del PIB català procedents dels dels impostos dels ciutadans de Catalunya que, cada any, representen una aportació neta de fons de la nació catalana.

   Aquest escreix, que Catalunya envia a Espanya cada any i que no retorna ni en forma de serveis ni d’infraestructures, és d’una gran magnitud ja que equival aproximadament al 50% del pressupost de la Generalitat, i és un import equivalent al que destina a salut, ensenyament, benestar social, habitatge, cultura i seguretat.

 

Catalunya: De la tercera posició a la desena

 

   Aquesta enorme quantitat, 16.800 milions, altera la posició dins de la classificació de renda per càpita de les comunitats autònomes. De les 17, hi ha 12 que reben més del que aporten, ja que un cop feta la redistribució dels recursos, Catalunya passa de la tercera posició a nivell espanyol (inclós País Basc i Navarra) a la desena, molt al darrere d’algunes comunitats les quals Catalunya ajuda a finançar.

   Una presa de pèl i un ofec econòmic que, segons sembla, només la independència de la nació catalana podrà solucionar.

 

   

ejuanolamagia.blogspot.com

 

—————————————————————————-

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

<< Per primera vegada en molts anys, en els últims 18 mesos el nostre índex de creixement excedeix a el de França i al d’Alemanya. Això es deu al fet que, com la revista << Fortune >> assenyalava recentment, els beneficis de les societats a Amèrica està ara augmentant molt més de pressa que els beneficis de les societats americanes a l’estranger … >>.

(President John F. Kennedy, Cambra de Comerç de Florida, Estat de Florida 18 de novembre de 1963).

 

www.washingtonpost.com

 

<< For the first time in many years, in the last 18 months our growth rate exceeds that of France and Germany. This is because, as the magazine <<Fortune>> pointed out recently, the benefits of societies in America are now increasing much faster than the benefits of American societies abroad … >>.

(President John F. Kennedy, Florida Chamber of Commerce, State of Florida, November 18, 1963).

 

<< Per al proper mes d’abril, amb l’ajuda indispensable de el projecte de reducció d’impostos pendent, els Estats Units navegaran amb els vents de la més llarga i forta expansió econòmica en temps de pau de tota la història de la nació >>.

(President John F. Kennedy, Cambra de Comerç de Florida, la Florida 18 de novembre de 1963).

 

<< For next April, with the indispensable help of the pending tax reduction project, the United States will sail with the winds of the longest and strongest economic expansion in peacetime throughout the nation’s history >>.

(President John F. Kennedy, Florida Chamber of Commerce, Florida, November 18, 1963).

www.npr.org

 

‘Dickens i Scrooge’

 

<< M’adono que alguns homes de negocis que només volen que se’ls deixi sols, que el Govern i la política no es fiquin en els seus assumptes, que el balanç i els beneficis de les seves societats siguin més importants que el balanç mundial de poder o l’índex nacional de desocupació.
   

Però espero no avançar-me a l’època si recordo a vostès., Aquell passatge de ‘Conte de Nadal’, de Dickens, en el qual Ebenezer Scrooge, aterrit davant el fantasma del seu amic soci, Jacob Marly, i espantat per la narració de la seva incessant vagar, crida: << Però tu sempre has estat un bon home de negocis, Jacob! >>, i el fantasma de Marley, amb les seves cames cenyides per cadenes de llibres de comptabilitat i caixes fortes, respon: << negocis? L’home era el meu negoci. La caritat, la misericòrdia, la indulgència i la benevolència eren el meu negoci. Els tractes de la meva comerç no eren sinó una gota d’aigua en l’immens oceà del meu negoci >>.

(President John F. Kennedy, Cambra de Comerç de Florida, la Florida 18 de novembre de 1963)

 

<< I realize that some businessmen who just want to be left alone, that the Government and politics do not get into their affairs, that the balance and benefits of their societies are more important than the global balance of power or the national unemployment rate.

   But I hope not to get ahead of the time if I remember you, that passage from ‘Christmas Story’, by Dickens, in which Ebenezer Scrooge, terrified at the ghost of his partner friend, Jacob Marly, and frightened by the narration of his incessantly wander, shout: << But you were always a good businessman, Jacob! >>, and Marley’s ghost, with his legs girded by chains of accounting books and safes, answers: << Business? The man was my business. Charity, mercy, indulgence and benevolence were my business. The deals of my trade were nothing but a drop of water in the immense ocean of my business >>.

(President John F. Kennedy, Florida Chamber of Commerce, Florida, November 18, 1963).

 

—————————————————————————–

 

LA FRASE

 

(Pronunciada abans del referèndum de Pau (any 2017) per mostrar al senyor Rajoy i al govern espanyol, els milions de persones que no estaven d’acord amb la seva política immobilista i retrògada a Catalunya i la necessitat de treballar per a un diàleg i afrontar els problemes de la nació catalana. No amb el repressor 155, ni la judicialització de la política, presons i exilis). Molt mal fet, senyor Rajoy, molt mal fet. Molt mal fet, Partido Popular, molt mal fet.

“Hem de fer un país diferent i només el podem fer amb un referèndum per anar cap a una república”

 

“Debemos hacer un país diferente y sólo lo podemos hacer con un referéndum para ir hacia una república”

 

“We have to make a different country and we can only do it with a referendum to go to a republic”

Dolors Bassa

 

Independentista catalana

 

Tancada a la presó, 12 anys de comdemna

 

EX-CONSELLERA DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, IMMEMORIAL NACIÓ CATALANA

 

Locked up in jail, 12 years of condemnation in 21st century Europe

—————————————————————————–

ELS COLORS DEL 

MÓN

 

SENSE GEL I SENSE MENJAR, PRIMER ELS ANIMALS DESPRÉS LES PERSONES

 

elpebrasset.blogspot.com

 

—————————————————————————-

L’APOCALIPSI

 

www.abc.es

 

Estats carcellers i de gent que fuig

 

Alemania del Este, del muro a la «cárcel» de la vergüenza

 

—————————————————————————–

 

Europa, Espanya, segle XXI, presos polítics catalans, exiliats polítics catalans, referèndums prohibits, una democràcia menor i amb molta diferenciació amb Europa.

 

Europa, España, siglo XXI, presos políticos catalanes, exiliados políticos catalanes, referendums prohibidos, una democràcia menor i con mucha diferenciación con Europa.

 

Europe, Spain, 21st century, Catalan political prisoners, Catalan political exiles, prohibited referendums, a minor democracy with much differentiation with Europe.

 

www.cal.cat

 

—————————————————————————–